Sut y Codais Hullabaloo! aka Twyllo…

llawes ace

Mae fy ffrindiau agosaf yn gwybod cymaint nad ydw i'n hoffi cystadlaethau poblogrwydd. Mae'n ymddangos eu bod yn ymddangos ar hyd a lled y Rhyngrwyd, maen nhw'n gwastraffu llawer o amser, ac nid ydyn nhw'n rhy gynhyrchiol. C'mon - Ashton Kutcher Mae un o'r dilyniadau mwyaf ar Twitter. Yr unig beth rydw i'n ei gofio yn ei wneud (heblaw Demi Moore) yw “Dude, Ble mae fy Nghar?”.

PS: Diweddar y Kutcher ymgyrch cyfryngau cymdeithasol mae dileu caethwasiaeth plant yn un gwych, serch hynny!

hwlabalooFelly - pan ddaeth cystadleuaeth poblogrwydd newydd i fyny a chefais fy enwebu ar ei chyfer, penderfynais fy mod i'n mynd i ennill ... ar bob cyfrif. Mae'r Hullabaloo 2010 Dechreuwyd gan gwmni CRM lleol, Cyfeiriad Dau (datblygwr teclyn CRM gwych ar gyfer busnesau bach). Doeddwn i ddim yn golygu pigo arnyn nhw ... ond allwn i ddim helpu fy hun.

Cyfeiriad Dau codwch dudalen sydd â rhai cysylltiadau pleidleisio arno fel y gallai pobl bleidleisio dros sut maen nhw'n credu wir yn gwneud sŵn yng nghymuned Indianapolis. Mae'r dudalen wedi'i gwarchod rhywfaint ... mae'n olrhain eich cyfeiriad IP a dim ond gadael i chi bleidleisio 3 gwaith.

Rwy'n petruso dweud fy mod i rigio yr ornest ... byddai'n well gen i ddweud hynny Defnyddiais dechnoleg i fanteisio ar y cyfle i roi cyhoeddusrwydd i mi fy hun.

Iawn… Fe wnes i dwyllo.

Ac… mi wnes i sugno Scott Doeth (O Brewhouse Scotty enwogrwydd) i mewn i ginio betio a Rhodd $ 100 i Race for a Cure… Iawn cyn i'm pleidleisiau ddechrau cychwyn yn wirioneddol. Drygioni? Do… ie oedd.

Sut i Dwyllo Cystadleuaeth Pleidleisio Ar-lein:

 1. Peidiwch â chopïo'r ddolen i'r dudalen a gofyn am eich rhwydwaith cymdeithasol. Yn lle, copïwch y ddolen bleidleisio wirioneddol a'i ddosbarthu. Y ffordd honno, mae unrhyw un sy'n clicio'r ddolen mewn gwirionedd yn dirwyn i ben bleidleisio drosoch chi heb yn wybod iddo.
 2. Talu gwasanaeth fel Traffig Tanio or Prynu Hits Rhad i daro'ch cyswllt pleidleisio. Am oddeutu 20 bychod, gallwch gael miloedd o drawiadau unigryw. Them pleidleisiau lotta!
 3. Os nad ydych chi'n hoffi gwario arian, gallwch chi bob amser gynhyrchu eich 1 picsel wrth 1 picsel iframe gyda JavaScript mewn tudalen gwefan sy'n draffig. Gan y gallwch bleidleisio 3 gwaith, gwnes i'r iframe dair gwaith.

Dyma'r cod:

function makeFrame() { 
ifrm = document.createElement("IFRAME");
ifrm.setAttribute("src", "http://site.com/vote.asp?ID=5&name=Doug+Karr&tname=douglaskarr");
ifrm.style.width = 1+"px";
ifrm.style.height = 1+"px";
document.body.appendChild(ifrm);
}
makeFrame();makeFrame();makeFrame();

Whew ... roedd hynny'n hwyl! Gobeithio na wnes i brifo teimladau unrhyw un - ac rwy'n dyfalu y gallai hyn achosi un gornest o hullabaloo yma yn Indianapolis. Allwn i ddim helpu fy hun pan wnes i ddod o hyd i'r twll mawr, bylchau yn y rhesymeg bleidleisio.

Nid oes rhaid i Scott brynu fy nghinio ac rydw i'n mynd i rhowch y $ 100 i Race for a Cure y naill ffordd neu'r llall. Rwy'n credu y bydd tua 20,000 o bleidleisiau yn cael eu cyflwyno i mi dros y mis nesaf gyda'r holl wasanaethau y gwnes i dalu amdanynt ... rydw i dros 2,000 o bleidleisiau o'n blaenau nawr. (Toddodd Scott lygoden fawr pan gefais tua 500 pleidlais mewn awr).

Nid oedd unrhyw delerau gwasanaeth gyda’r ornest, ond os yw fy nghosb i gael ei thynnu o’r ornest byddaf yn falch o orfodi. Pob lwc i bawb a'i gwnaeth yn y ffordd onest!

22 Sylwadau

 1. 1

  O leiaf, dyma pam y dylai ffurflenni pleidleisio ofyn am captcha neu, yn ddelfrydol, rhyw fath o fewngofnodi neu gofrestru. Doug, rydych chi'n ddrwg (mewn ffordd dda).

 2. 2
 3. 3

  Robby - ie, ffoniodd meddyliau'r cystadlaethau hynny trwy fy mhen wrth imi fynd ymlaen i ecsbloetio'r un hon! 🙂

 4. 4

  Yn ddiddorol, wnes i erioed feddwl am CAPTCHA - gallai hynny fod wedi gwneud y tric! (Er bod sgriptiau OCT CAPTCHA y dyddiau hyn hefyd).

 5. 5

  Ac mae'n beth da na chawsoch eich enwebu! Er mai Doug yw'r bygi bach gyda'i iframe, ni allaf ddychmygu beth fyddech chi'n ei wneud gyda'ch pigiadau SQL!

 6. 6

  Byddai hyd yn oed dim ond gwneud y SWYDD hon dros GET ar gyfer cyflwyno pleidlais wedi gosod yr ymosodiad syml hwn. Yn y diwedd, bydd twyllwyr bob amser yn gallu trwy gyfrifon ffug, sgriptiau, gwasanaethau taledig, TOR, ac ati…

  Rwy'n golygu crap hyd yn oed cystadlaethau pleidleisio ar-lein yn cael eu stwffio pleidlais neu gael pobl i dwyllo i ennill. Mae unrhyw beth y pleidleisiwyd drosto yn ffug, beth sydd waethaf yw'r cwmnïau sy'n brolio am eu hennill pan fyddant yn gwybod eu bod wedi twyllo i'w ennill a defnyddio hynny fel rhan o'u hymgyrchoedd marchnata / cysylltiadau cyhoeddus. Yn anffodus nid yw'r mwyafrif o bobl yn cael pa mor hawdd yw hi.

 7. 7

  Diolch am ddod yn lân. Roeddwn i'n dechrau meddwl tybed sut y byddwn i'n eich DQ yn daclus heb achosi ... wel ... hullabaloo 😉

  Y gwir yw, gallai unrhyw un ohonom ni dechnegol ddarganfod sut i bambŵio traciwr IP. Mewn gwirionedd, roedd @RobbySlaughter wedi pegio yn gynnar. Mae'r bobl sydd wedi casglu cryn dipyn o bleidleisiau go iawn wedi creu mwy o argraff arnaf, er gwaethaf llusgo'r arweinydd gan ymyl sy'n ymddangos yn anorchfygol. Roedd y pleidleiswyr hynny wir yn credu yn eu hymgeisydd. Rwy'n ddiolchgar am hynny.

 8. 8

  Y cynllun bob amser oedd dod yn lân! 🙂 Rwy'n cytuno â chi, cafodd hyn lawer o sylw! Mae croeso i DQ fi - roedd yn hwyl tra parhaodd.

 9. 9
 10. 10
 11. 11

  Ni allai unrhyw un godi Doug yn iawn ond ceisiodd mama, ceisiodd mama - http://www.youtube.com/watch?v=-eYnn6TufdU

  Rwy'n credu bod gennych chi fwy o gystadlaethau cyfryngau cymdeithasol i lawr eu gweithwyr ar y pryd yn y maes 😛

  Hawdd fy hoff swydd erioed. Hawdd 🙂

  Yn fy atgoffa o arolygon cyfryngau cymdeithasol Indiana y cwymp diwethaf. Gobeithio y bydd yn codi'r bar ar yr arolygon barn hyn yn lle eu cael fel generaduron traffig.

  Thillineth

 12. 12
 13. 13
 14. 14

  Yn edrych fel eu bod yn defnyddio addpoll.com, JohnL ... ond byddai'n dal yn bosibl. Byddai'n rhaid i chi greu tudalen sy'n postio'r opsiwn rydych chi am i bobl ei ddewis yn awtomatig. Pan fydd y dudalen honno wedi'i chwblhau, efallai y gallwch gael y mecanwaith i weithio. Mae'n ymddangos, serch hynny, y gallai addpoll gyfyngu ar y pyst i ddod yn uniongyrchol o'r parth hwnnw yn unig. Nid yw'n amhosibl, ond byddai angen rhywfaint o raglennu cŵl.

 15. 15

  Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy doniol yw y bydd gan y wefan honno'r wefan hon fel atgyfeiriwr yn eu Google Analytics i weld eich bod newydd gyfaddef eich bod yn prynu pleidleisiau. Gobeithio nad oes unrhyw un yno yn talu sylw. 🙂

 16. 16

  Efallai bod hynny'n wir ond os na fydd gen i byth dros 5000 o bleidleisiau a'r ffaith na fyddaf yn gallu rhaglennu mae'n golygu fy mod wedi meddwl ond byth yn dilyn drwodd.

 17. 17

  Dwi wir angen help gyda hyn. Yn yr ornest rydw i, rydw i'n gwneud y ffordd onest, ond mae'n edrych fel mai fi yw'r unig un. Felly helpwch fi !!!!

 18. 18
 19. 19

  Mae'r trydydd cam yn defnyddio sgript i wneud iframe 1 picsel wrth 1 picsel gyda
  dolen y dudalen bleidleisio ynddo. Felly, wrth i bobl ymweld â'ch gwefan, mae'r
  gweithredir y sgript ac ychwanegir y bleidlais.

 20. 20

  Mae'r trydydd cam yn defnyddio sgript i wneud iframe 1 picsel wrth 1 picsel gyda
  dolen y dudalen bleidleisio ynddo. Felly, wrth i bobl ymweld â'ch gwefan, mae'r
  gweithredir y sgript ac ychwanegir y bleidlais.

 21. 21

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.