Sut i Gynllunio Eich Gwefan Newydd

cynllun gwe

Rydyn ni i gyd wedi bod yno ... mae angen adnewyddu eich gwefan. Naill ai mae eich busnes wedi ail-frandio, mae'r wefan wedi mynd yn hen ac yn hen, neu yn syml, nid yw'n trosi ymwelwyr yn y ffordd rydych ei angen hefyd. Daw ein cleientiaid atom i gynyddu trosiadau ac yn aml mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl ac ailddatblygu eu presenoldebau gwe cyfan o frandio drwodd i gynnwys. Sut ydyn ni'n ei wneud?

Mae gwefan wedi'i rhannu'n 6 strategaeth allweddol, y dylid bod yn fanwl fel eich bod chi'n gwybod o ble rydych chi'n dod a beth yw eich nodau:

 1. Llwyfan - pa dechnolegau sy'n cael eu defnyddio, cynnal, llwyfannau, ac ati.
 2. Hierarchaeth - sut mae'ch gwefan wedi'i threfnu.
 3. Cynnwys - pa wybodaeth sydd angen ei chyflwyno a sut.
 4. defnyddwyr - pwy sy'n cyrchu'r wefan a sut.
 5. Nodweddion - beth yw'r nodweddion sydd eu hangen i drosi cwsmeriaid yn iawn.
 6. Mesur - sut ydych chi'n mesur eich llwyddiant neu feysydd i'w gwella.

Bellach mae yna ddimensiynau gwahanol i safle a sut maen nhw'n cael eu hintegreiddio â'ch strategaethau marchnata digidol. Sut mae'r wefan newydd yn cwrdd â'r strategaethau hyn:

 • brand - yr edrychiad, y teimlad, y lliwiau, y ffontiau, y dyluniad, y geiriau, ac ati sy'n disgrifio'r wefan.
 • Galwadau i Weithredu - beth yw'r llwybrau at drawsnewidiadau a sut bydd pobl yn cyrraedd yno?
 • Tudalennau Glanio - ble bydd pobl yn trosi a beth yw gwerth y trawsnewidiad hwnnw? A oes angen integreiddiad CRM neu Awtomeiddio Marchnata?
 • Cynnwys - gwybodaeth pamffled, manylion cwmni, personél, ffotograffau, cyflwyniadau, ffeithluniau, papurau gwyn, datganiadau i'r wasg, ceisiadau arddangos, senarios defnyddwyr, lawrlwythiadau, gweminarau, fideos, ac ati.
 • E-bostio - ble mae pobl yn tanysgrifio, sut ydych chi'n rheoli tanysgrifiadau a rheoliadau SPAM.
 • Chwilio - platfform, ymchwil allweddair, adeiladu tudalennau, argymhellion cynnwys, ac ati.
 • cymdeithasol - dylid integreiddio a hyrwyddo pytiau, rhannu botymau a dolenni i bresenoldeb cymdeithasol ledled y wefan.

NODYN: I wella cydweithredu, defnyddiwch ein cleient offeryn mapio meddwl i fapio ac addasu'r hierarchaeth a'r prosesau i gynnal symlrwydd a threfnu'r holl weithgaredd o fewn 2-3 chlic i fynd i mewn i safle.

O fewn pob un o'r strategaethau hyn, beth yw'r manylion

 • Beth mae'r wefan yn ei wneud ar hyn o bryd y mae angen ichi ei wneud parhau i wneud?
 • Beth nad yw'r wefan bresennol yn ei wneud na'r safle newydd rhaid gwneud?
 • Beth na fyddai'r wefan bresennol yn ei wneud fyddai braf gwneud ar y wefan newydd?

Gyda phob un o'r strategaethau hynny, datblygwch straeon defnyddiwr ar gyfer pob un o'r defnyddwyr a sut maen nhw'n rhyngweithio â'r wefan. Eu rhannu'n rhaid ei wneud ac mae'n braf ei wneud. Mae stori defnyddiwr yn ddisgrifiad cyfoethog o sut mae'r defnyddiwr yn rhyngweithio a gellir ei ddefnyddio ar gyfer profi derbyn. Dyma enghraifft:

Gall y defnyddiwr fewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair, cofrestru ar gyfer y wefan, ac adfer ei gyfrinair os nad yw'n hysbys. Mae angen enw defnyddiwr, enw llawn, cyfeiriad e-bost a chyfrinair cryf (cyfuniad o lythrennau bach, llythrennau bras, rhifau a symbolau) er mwyn cofrestru. Rhaid cynnwys cadarnhad e-bost i sicrhau bod cyfeiriad e-bost dilys yn cael ei ddefnyddio. Dylai'r defnyddiwr allu addasu ei gyfrinair ar unrhyw adeg heb gefnogaeth.

Nawr rydyn ni'n mynd i mewn i'r nitty gritty ... mae gennych chi fanylion eich gwefan, sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio ag ef, yn ogystal ag anghenion y wefan newydd a'r hyn sydd ei eisiau. Mae gwella Iterative yn allweddol - blaenoriaethwch y nodweddion a straeon defnyddwyr fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n rhaid ei wneud yn gyntaf trwy'r hyn sy'n braf ei gael. Dechreuwch feddwl am nodau ac adnoddau i osod disgwyliadau ar yr hyn sydd ei angen arnoch a phryd y mae ei angen arnoch.

 • Rhestr y wefan ar gyfer tudalennau. Yn aml, rydyn ni'n defnyddio sgrafell i symleiddio hyn.
 • Gyda phob un o'r tudalennau, disgrifiwch pa fath o dudalen templed bydd angen arddangos y dudalen yn iawn.
 • Datblygu fframiau gwifren i bennu cynllun tudalennau a llywio.
 • Os bydd nifer y tudalennau'n cael eu lleihau (argymhellir yn aml), ble fyddwch chi ailgyfeirio tudalennau sy'n bodoli fel nad ydych chi'n torri ar draws defnyddwyr ac yn chwilio? Mapiwch yr holl dudalennau cyfredol a lleoliadau newydd.
 • Datblygu cynnwys mudo cynllunio i gael yr holl dudalennau presennol i mewn i gynlluniau tudalennau newydd trwy'r CMS newydd. Gallai hyn fod yn elfennol iawn ... ei gwneud yn ofynnol i intern gopïo a gludo. Neu gallai fod yn drawsnewid cronfa ddata gymhleth sydd wedi'i ysgrifennu i fewnforio'r wybodaeth.
 • Adeiladu matrics o defnyddwyr, adrannau, mynediad a chaniatâd yn ôl tudalen a phroses. Ar wahân i'r angen i gael a braf cael.

Adeiladu eich cynllun

 • Rhaid i bob eitem weithredu fod â phwy (sy'n gyfrifol), beth (sy'n cael ei wneud yn fanwl), sut (dewisol), pryd (amcangyfrif o'r dyddiad cwblhau), dibyniaeth (os oes rhaid cyflawni tasg arall yn gyntaf), a blaenoriaeth (braf cael , eisiau cael).
 • Hysbysu defnyddwyr a chael eu cytundeb ar dasgau a llinellau amser.
 • Byddwch yn hyblyg gydag adnoddau eilaidd, cylchoedd gwaith ac ail-flaenoriaethu.
 • Cael rheolwr prosiect canolog sy'n olrhain, diweddaru ac adrodd yn ddyddiol.
 • Adeiladu byfferau rhwng adolygiadau cleientiaid a'ch dyddiadau cwblhau gyda digon o amser i wneud addasiadau neu addasiadau. Os cyflwynir nodweddion newydd (ymgripiad cwmpas), gwnewch yn siŵr bod y cleient yn sylweddoli sut y gall llinellau amser gael eu heffeithio a pha gostau ychwanegol y gellir eu hysgwyddo.
 • Arddangos gyda'r cleient mewn amgylchedd llwyfannu a cherdded trwyddo straeon defnyddiwr i'w dderbyn.
 • Integreiddio analytics ledled y wefan ar gyfer olrhain digwyddiadau, rheoli ymgyrchoedd a mesur trosi.
 • Ar ôl ei dderbyn, rhowch y wefan yn fyw, ailgyfeiriwch hen draffig i newydd. Cofrestrwch y wefan gyda Gwefeistri.
 • Cymerwch gipolwg ar safleoedd a analytics. Ychwanegwch nodyn yn Analytics y diwrnod y cafodd y wefan ei haddasu.

Gweithredwch eich cynllun! Unwaith y bydd y wefan yn barod

 1. Backup y wefan gyfredol, y gronfa ddata ac unrhyw asedau sydd eu hangen.
 2. Darganfyddwch a cynllun wrth gefn oherwydd pan aiff pethau o chwith (a byddant).
 3. Atodlen dyddiad / amser 'mynd yn fyw' ar gyfer y wefan lle mae defnyddwyr yn cael yr effaith leiaf.
 4. Sicrhewch fod personél allweddol hysbyswyd os oes ffenestr lle mae'n bosibl na fydd y wefan ar gael - gan gynnwys cleientiaid.
 5. Meddu ar cynllun cyfathrebu ar waith i sicrhau bod pawb yn hygyrch dros y ffôn neu sgwrsio.
 6. Rhowch y wefan newydd yn byw.
 7. Prawf straeon defnyddiwr eto.

Nid lansio'r wefan yw'r diwedd. Nawr mae'n rhaid i chi fonitro rheng, gwefeistri a analytics i sicrhau bod y wefan yn perfformio fel yr oeddech wedi'i gynllunio. Riportiwch bob pythefnos am 2 i 6 wythnos gyda'r cynnydd. Gwneud cynlluniau a diweddaru prosiectau yn unol â hynny. Pob lwc!

2 Sylwadau

 1. 1

  Dadansoddiad gwych o gynllunio safle allan! Mae pob un o'r meysydd hyn yn sicr yn caniatáu trafodaeth ychwanegol.
  Byddai hyn yn wych ar gyfer cyfres… .seriously!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.