Grym Personoli mewn Marchnata E-bost

Depositphotos 53656971 s

Yn ddiweddar es â fy merch 9 oed i Cyfiawnder, manwerthwr dillad plant. O'r cychwyn, fe wnaeth y rheolwr fy bomio, bob 5 munud, gydag argymhellion a hyrwyddiadau cynnyrch. Parhaodd hyn am 30 munud nes i mi gael fy ngorfodi i'w hysgolio ar fewnwelediad a hoffterau cwsmeriaid.

Mae rhaglen e-bost wael yn debyg iawn i berson gwerthu aneffeithiol. Yn lle gorfod darllen y diffyg diddordeb ar wynebau eich cwsmeriaid, teimlo'r effaith negyddol ar werthiannau, neu yn fy achos i, clywed caledwch eu geiriau; gall marchnata e-bost ddweud wrthych bron popeth y mae angen i chi ei wybod am eich cwsmeriaid a'ch helpu chi i werthu mwy.

Mynd y Tu Hwnt i “Hi FNAME”

Mae'r mewnwelediad sy'n ofynnol i wneud eich rhaglen e-bost yn fwy proffidiol eisoes ar flaenau'ch bysedd ac mae'n rhad. Mae'n dod atoch chi ar ffurf data. Nid wyf yn golygu data agored a chlicio, er y bydd hynny'n dweud llawer wrthych, rwy'n siarad am ddata a fydd yn caniatáu ichi bersonoli'r profiad ar gyfer pob un o'ch cwsmeriaid.

Mae cyfarchion sicr, wedi'u personoli, yn aml yn cael derbyniad da ond fel y soniais mewn Prif Farchnatwr diweddar erthygl, ymgyrchoedd standout eleni Dydd San Ffolant oedd y rhai a ddefnyddiodd ddata dyfnach, megis hanes prynu a phroffiliau cwsmeriaid, i wneud eu cynigion yn fwy personol ac felly'n fwy perthnasol. Yn yr erthygl, roeddwn yn siarad i raddau helaeth am fanwerthwyr ond mae gan gwmnïau gwasanaeth hefyd nifer o ddata hawdd eu cyrraedd i olrhain (neu hyd yn oed ragweld) bwriad prynu eu cwsmeriaid yn ogystal â nodi cyfleoedd traws-werthu ac uwch-werthu.

Beth sy'n rhaid i chi weithio gyda nhw?

Mae'n ymddangos bod ffynonellau data gweithredadwy yn ddiddiwedd, ond dyma ychydig o gategorïau ac enghreifftiau penodol:

  • Proffil: Dychmygwch eich bod chi'n rhedeg asiantaeth deithio a fi yw eich gobaith 65 y / o, a ydych chi'n meddwl y byddwn i'n ymateb yn well i gynnig a oedd yn adlewyrchu'r cyrchfannau hŷn mwyaf poblogaidd? Nawr dychmygwch fod y delweddau yn yr arlwy yn rhai o'r perswâd gwallt-arian. Neu efallai fy mod i ar amser arfordir y gorllewin a bod eich gweminar wedi'i hamserlennu ar gyfer 1pm i'r dwyrain, a fyddwn i'n fwy tebygol o gadw fy sedd pe bai'r e-bost yn darllen 11am yn heddychlon?
  • Hanes Prynu: Pe bawn i'n prynu anrhegion yn y dyddiad heddiw neu o'i gwmpas, dwy flynedd yn olynol, efallai y byddwn i eisiau prynu un arall eto eleni? Beth pe bai'r argymhellion rhodd newydd yn unol â'm pryniannau blaenorol o bryniannau prynwyr rhoddion eraill? I'r gwrthwyneb, beth os ydw i eisoes wedi prynu'ch prif gynnyrch, a ydych chi'n meddwl fy mod i eisiau clywed am faint o arian y gallwn fod wedi'i arbed, pe bawn i ddim ond wedi aros? Yn lle, oni fyddai’n well gen i wybod am eich offrymau eilaidd?
  • Gweithgaredd: Efallai fy mod i wedi lawrlwytho tri phapur gwyn dilyniannol mewn 30 diwrnod, ond dwi eto i brynu, a fyddai'n syniad da fy ngwahodd i drafodaeth am fy anghenion penodol? Neu efallai nad wyf wedi ymateb i'ch cynigion mewn cryn amser, a ydw i'n berffaith ar gyfer cynnig adweithio neu arolwg boddhad?
  • Dewisiadau: Dychmygwch fod gennych 10 o wahanol gynhyrchion ond rwy'n ailwerthwr sydd â diddordeb yn unig ar gynhyrchion 1-5. Oni ddylwn gael fy rhoi mewn cylchran gydag ailwerthwyr eraill? Beth os ydw i'n ddefnyddiwr uniongyrchol ond dim ond gwybodaeth addysgol yr wyf am ei dderbyn, yn hytrach na hyrwyddo, rwy'n fwy tebygol o aros yn frwd a rhannu eich gwybodaeth os mai dim ond yr hyn yr wyf ei eisiau mewn gwirionedd a gaf?

Mae'n Hawdd ac yn Rydd i'w Gyflawni

Rwyf bob amser yn synnu pan fydd marchnatwyr SMB yn dweud mai dim ond ar gyfer y bechgyn mawr y mae defnyddio data ar y lefel hon. Efallai bod hynny'n wir yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond heddiw mae unrhyw ESP sy'n werth eu halen yn integreiddio'n hawdd â'ch atebion CRM neu E-fasnach a'ch gwe analytics. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ei integreiddio ac yn bwysicaf oll ei brofi.

Un sylw

  1. 1

    Na, nid yw'n hawdd ac yn rhad atodi pryniannau defnyddwyr ac ati gyda rhaglenni marchnata e-bost. Nid yw bron pob un o'r CSA hunanwasanaeth yn darparu hyd yn oed iota o integreiddiadau. Cyfrifoldeb yr app POS neu eich ap ar-lein bob amser yw integreiddio a gwthio gwybodaeth “segmentu” berthnasol i gyswllt yr ESP.

    Mae SMBs eisiau rhywbeth syml a hunanwasanaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.