Sut i basio a storio ID Cyswllt Salesforce gyda Ffurflenni Disgyrchiant a WordPress

Ffurflenni Disgyrchiant Salesforce WordPress

My Asiantaeth Partner Salesforce yn gweithio gyda sefydliad menter ar hyn o bryd i weithredu Salesforce, Marketing Cloud, Mobile Cloud, ac Ad Studio. Mae eu gwefannau i gyd wedi'u hadeiladu WordPress gyda Ffurflenni disgyrchiant, offeryn rheoli ffurf a data gwych sydd â thunnell o alluoedd. Wrth iddynt ddefnyddio ymgyrchoedd trwy Marketing Cloud mewn e-bost a Mobile Cloud yn SMS, rydym yn ffurfweddu eu cyfrif a'u prosesau i basio ID Cyswllt Salesforce i unrhyw dudalen lanio gyda ffurflen.

Trwy basio data cyswllt, gallwn boblogi pob un Ffurflenni disgyrchiant cyflwyniad gyda maes cudd i ddal ID Cyswllt Salesforce fel y gall y cleient allforio'r data a mewnforio'r wybodaeth wedi'i diweddaru i'w CRM. Bydd iteriadau diweddarach yn cynnwys poblogaeth awtomatig o'r data, ond ar hyn o bryd rydym am sicrhau bod y data'n cael ei arbed yn briodol.

Rydym am ymgorffori ychydig o senarios yn y strategaeth hon:

  • Mae defnyddiwr yn clicio dolen mewn e-bost a anfonir trwy ymgyrch e-bost, ymgyrch SMS, neu daith cwsmer. Mae gan yr URL hwnnw ID Cyswllt Salesforce wedi'i atodi'n awtomatig gan ddefnyddio newidyn querystring a enwir contactkey. Gallai enghraifft fod:

https://yoursite.com?contactkey=1234567890

  • Efallai na fydd ffurflen ar y dudalen gyrchfan, felly rydym am storio'r ID Cyswllt Salesforce mewn cwci fel y gellir ei dynnu yn nes ymlaen o fewn Ffurflen Disgyrchiant.
  • Efallai bod gan y dudalen gyrchfan ffurflen Ffurflenni Disgyrchiant arni, lle rydyn ni am boblogi maes cudd yn ddeinamig sydd â'r ID Cyswllt Salesforce.

Storio ID Cyswllt Salesforce mewn Cwci yn WordPress

Er mwyn dal a storio'r ID Cyswllt Salesforce mewn Cwci yn WordPress, bydd angen i ni ychwanegu cod at ein tudalen functions.php yn ein thema weithredol. Rydyn ni'n mynd i drosysgrifennu unrhyw ID Cyswllt Salesforce a allai fod eisoes mewn cwci sy'n bodoli hefyd, gan fod llawer o gwmnïau'n glanhau cofnodion, yn dileu dyblygu, ac ati:

function set_SalesforceID_cookie() {
 if (isset($_GET['contactkey'])){
  $parameterSalesforceID = $_GET['contactkey'];
  setcookie('contactkey', $parameterSalesforceID, time()+1209600, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, false);
 }
}
add_action('init','set_SalesforceID_cookie');

Bydd defnyddio'r bachyn hwn yn gosod cwci waeth a oes ffurflen yn bodoli ar y dudalen ai peidio. Mae angen i ni hefyd boblogi unrhyw gae cudd Ffurflenni Disgyrchiant gan ddefnyddio'r gform_field_value_ {enw} Mae'r dull a'r cwci os nad oes ID Cyswllt Salesforce yn cael ei basio yn yr URL:

add_filter( 'gform_field_value_contactkey', 'populate_contactkey' );
function populate_utm_campaign( $value ) {
 if (!isset($_GET['contactkey'])){
   return $_COOKIE['contactkey'];
 }
}

Mae hwn yn cwci parti cyntaf, hefyd, sy'n fanteisiol i ni.

Ychwanegu Maes Cudd ID Cyswllt Salesforce ar Ffurfiau Disgyrchiant

O fewn a Ffurflenni disgyrchiant ffurflen, byddwch chi am ychwanegu a cae cudd:

mae ffurflenni disgyrchiant yn ychwanegu cae cudd

Yna, ar eich cae cudd, byddwch chi am osod yr opsiwn Uwch o osod eich maes i gael ei boblogi'n ddeinamig gyda'ch newidyn querystring contactkey. Os yw hyn yn swnio'n ddiangen ... ydyw. Os bydd ymwelydd yn blocio olrhain trwy gwcis, gallwn ddal i boblogi'r maes cudd gyda'r newidyn querystring:

mae disgyrchiant yn ffurfio cae cudd yn poblogi querystring

Mae gan Gravity Forms dunnell o rai eraill opsiynau prepopulation y gallwch hefyd ymgorffori'n rhaglennol ar eu gwefan.

Uwchraddio Gweithredu

  • Tynnwch Dudalennau Caching Ar Ffurflenni Disgyrchiant - os yw Gravity Forms ar dudalen wedi'i storio, ni fyddwch yn poblogi'ch maes yn ddeinamig. Mae hwn yn fater hysbys a, diolch byth, adeiladodd rhywun ategyn sy'n sicrhau nad yw unrhyw dudalen sydd â ffurflen Ffurflenni Disgyrchiant yn cael ei storfa, Ffurflenni Ffres ar gyfer Disgyrchiant. Wrth gwrs, un pryder gyda hyn yw os ydych chi'n llwytho ffurflen ar bob tudalen o'ch gwefan ... yn y bôn bydd yn analluogi caching ar ochr y ffordd.
  • Ategyn Cwci Ffurflenni Disgyrchiant - Mae yna ategyn hŷn nad yw wedi'i gyhoeddi yn ystorfa WordPress ond y mae cod ar gael y gallwch ei ychwanegu at eich gwefan ac mae'n storio unrhyw newidyn querystring i gwci. Nid wyf wedi ei brofi, ond mae'n ymddangos yn brosesu.
  • Ychwanegiadau Salesforce Ffurflenni Disgyrchiant - Rwyf ychydig yn siomedig nad oes gan Gravity Forms integreiddiad swyddogol Salesforce ar hyn o bryd, a byddai'n wych ymgorffori cwcis yn y gweithrediad hwnnw. Rwy'n dymuno imi gael yr amser i ddatblygu hyn! Maen nhw'n cynnig a Ychwanegiad Zapier a all integreiddio â Salesforce, ond nid wyf wedi ei brofi.

Gyda'r cyfluniad hwn, rydym nawr yn storio'r ID Cyswllt Salesforce fel cwci ac yn rhoi unrhyw ddata Ffurflenni Disgyrchiant gydag ef. Hyd yn oed os yw'r defnyddiwr yn gadael y wefan ac yn dychwelyd mewn sesiwn arall, mae'r cwci wedi'i osod a bydd yn rhagboblogi'r maes Ffurflenni Disgyrchiant.