Rholio Suit Heb Wrinkle

Dyma fi'n eistedd mewn ystafell westy yn Milwaukee, Wisconsin. Mae ein tîm yn cyflwyno i gwmni i fyny yma yfory ac yn mynd yn ôl i Indianapolis. Prynais siwt newydd ar gyfer y daith - roedd ar werth am oddeutu 70% i ffwrdd ac ni allwn ei basio i fyny. Mae'n frown siocled - bron yn ddu - ac yn eithaf cyfforddus. Nid wyf wedi prynu siwt mewn ychydig flynyddoedd, felly fe wnes i drin gwisg gyfan - gan gynnwys esgidiau slip-on.

Bag Negesydd Rhesymeg AchosYm Maes Awyr Midway es i mewn i sgwrs gyda theithiwr arall a soniais fod fy siwt yn llawn dop yn fy mag cario ymlaen. Ni allai'r dyn gredu bod gen i siwt yn fy mag.

Yn wir, cefais fy nhaith gyfan mewn a Bag negesydd - newid dillad, gliniadur, cylchgrawn, ac ati. Fe wnes i wisgo'r slip ar esgidiau gwisg gyda fy jîns felly roeddwn i'n edrych fel teithiwr braf - dim ond arbed lle oedd y gwir. Ac - maen nhw'n slip-on er mwyn i mi allu ei wneud trwy ddiogelwch yn gyflymach. Mae'r Bag Negesydd Rhesymeg Achos Mae gen i adran gefn padio y mae fy MacBookPro yn cyd-fynd yn berffaith â hi, felly does dim angen i mi darfu ar fy pacio i gael mynediad i'r gliniadur!

Pan oeddwn i'n byw yn Denver, gwyliais sioe foreol lle dangosodd dyn sut i rolio siwt fel ei bod yn rhydd o grychau. Mae Folks fel arfer yn dod â bag dilledyn mawr neu'n ei blygu. Y broblem yw bod y bag dilledyn yn cael ei blygu, ac mae ei blygu i fyny yn achosi crychau. Os rholiwch y siwt yn gywir, byddwch yn dirwyn i ben heb grychau o gwbl a gallwch ei ffitio ym mron unrhyw beth.

Rwy'n ddyn mawr - felly gallwch chi ddychmygu faint o le sy'n siwt Os mynd i fyny gyda mi.

Rholiwch Eich Pants

I rolio'ch pants, gwnewch yn siŵr bod y pants wedi'u gosod gyda'r pants ar eu hochr a bod y rhigolau wedi'u leinio fel bod y pants yn berffaith wastad. Gan ddechrau yn y canol, rholiwch y pants yn dwt nes eu bod mewn rholyn braf. Rhowch nhw yn eich bag neu'ch bagiau mewn cornel feddal lle na fyddan nhw'n cael eu clymu.

Rholiwch Eich Siaced

Mae rholio'ch siaced yn cymryd ychydig mwy o finesse. Byddwch chi eisiau plygu'n ysgafn, nid plygu :), eich siaced fel eich bod chi'n dod â'r ysgwyddau yn ôl i gyffwrdd eu hunain. Fel hyn, mae unrhyw blyg yn digwydd yn uniongyrchol yng nghanol y cefn ac yn edrych yn naturiol. Rhowch y llewys yn groeslin i lawr un ochr i'r siaced. Nid ydych am eu plygu cymaint â'u plygu. Dylai diwedd y llawes ddirwyn i ben o dan y botwm gwaelod ar y siaced.

Gan ddechrau wrth yr ysgwydd, rholiwch y siaced i fyny - ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ei chrychau wrth i chi fynd. Dylai ffurfio rholyn mwy trwchus na'ch pants, ond bydd yn cadw'n dda wrth deithio! Peidiwch â gwthio pethau i'r bag o'i gwmpas, dim ond ei osod yno gyda sanau, dillad isaf, ac ati ar ei ben.

Dadbacio'ch Siwt

Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd eich cyrchfan, gwnewch yn siŵr eich bod yn dadbacio'r bag, yn dadlwytho'r siwt, a'i hongian i fyny. Fe ddylech chi ddod o hyd iddo mewn cyflwr perffaith! Mae'n ddrwg gennyf nad oes gen i luniau i gyd-fynd - rydw i ar y ffordd mewn gwirionedd felly nid yw camera ffôn symudol yn ei dorri.

SYLWCH: Mae'n ymddangos nad oes gen i gymaint o lwc gyda chrysau gwisg - rydw i fel arfer yn eu dirwyn i ben yn y gwesty.

8 Sylwadau

 1. 1

  Anghofiwch yr awgrymiadau hynny am well blogio neu widgets amrywiol ar gyfer y cais WordPress, mae hon yn wybodaeth wirioneddol ddefnyddiol! 🙂

  Diolch!

  Curt

 2. 2

  Doug, rydw i wrth fy modd â ffasiwn a siwtiau, mae'ch un chi'n swnio'n jazzy, sut mae'r ffit? Rwy'n cael llawer o'm pethau wedi'u gwneud, rwy'n 6ft2in a 260 pwys. Ni ddylai fod gan ddyn o'ch proffesiwn ddim llai na 3 siwt neis ar gyfer busnes, siaced las, cot ffos, llaciau llwyd a du, a gwisg glun iawn ar gyfer eich dyddiadau poeth, Y peth rholio i fyny, mae'n rhaid i mi gael fy argyhoeddi

  • 3

   Mae fy chwaeth mewn dillad yn llawer mwy na fy nghyllideb i'w prynu, JD! Nid yw'r siwt benodol hon oddi ar y rac - felly mae angen i mi ei chael yn deiliwr. Mae'r llewys tua modfedd yn rhy hir, ond mae popeth arall yn brydferth. Rwy'n dymuno bod leinin sidan ar y llaciau, mae gan fy siwt arall hon ac mae'n brafiach ei gwisgo na hen bâr o jîns.

   Mae'r rholio i fyny yn gweithio! Rwy'n addo 🙂

 3. 4

  Rydych chi'n gyn-ddyn milwrol, chi! Dysgais y berl pacio hon pan oeddwn allan yn CA yn ymweld â fy ffrind gorau a oedd yno ar y pryd. Roeddwn i'n pacio fy mag i fynd adref ac roedd yn ei gythruddo'n fawr. Cymerodd drosodd a rholio fy holl ddillad ac yn y diwedd roedd yn ffitio i mewn i draean o'r lle roeddwn i wedi'i gymryd. Rwy'n credu ei fod yn beth milwrol b / c yr unig bobl rwy'n gwybod sy'n pacio fel hyn sydd naill ai wedi bod yn y fyddin neu wedi cael y dylanwad hwnnw yn eu bywydau.

  Ta waeth, rydw i wedi plygu trwy rolio popeth ers hynny. Dwi bob amser yn cyrraedd heb unrhyw grychau (sef bane fy modolaeth) a digon o le ar gyfer amrywiol bethau eraill. Er hynny, mae'n rhaid i grysau gwisg gael eu cyffwrdd â haearn fel rheol.

  Swydd dda, a gwybodaeth werthfawr iawn i'w chael fel person busnes.

  • 5

   Mae'n rhaid fy mod i'n heneiddio ... yn ôl yn fy niwrnod roedd yn 'fold & stow'. Wnaethon ni ddim rholio unrhyw beth, ond roedd yna grychiadau yn ein dillad yn ymarferol o'u plygu! Rwy'n dal i blygu tyweli fel y gwnes i yn Boot Camp ac ni allaf eu sefyll wedi'u plygu yn wahanol. Trist!

 4. 6

  Rhaid ceisio rholio'r siwt a gweld a yw'n gweithio'n well na'r pecyn siwt rwy'n ei ddefnyddio nawr. Y tric nesaf - cael crysau i'm cyrchfan heb iddyn nhw edrych fel fy mod i'n cysgu ynddyn nhw. Unrhyw awgrymiadau ar gyfer hynny, unrhyw un?

  • 7

   Rwy'n prynu crysau dim haearn o diroedd yn dod i ben ac yn eu rholio. Os oes unrhyw grychau neu grychion, mae un swipe o'r haearn yn ddigon. Os ydw i'n gwybod fy mod i'n mynd i wisgo siaced, dwi ddim hyd yn oed yn trafferthu smwddio. Mae'r creases yn dod allan o fewn 30 munud os ydw i'n gwisgo siaced siwt.

 5. 8

  ffordd arall - tynnwch un fraich o'r siaced y tu mewn allan, a pharhewch fel bod gennych un ysgwydd y tu mewn allan. Rhowch y fraich arall trwy'r fraich y tu mewn. Dylid pentyrru padiau ysgwydd. Yna rholiwch y siaced i fyny.

  Crysau di-grychau brodyr Brooks yw'r gorau - nid ydyn nhw'n cael eu crychau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.