E-Fasnach a ManwerthuChwilio Marchnata

Sut i Optimeiddio Prestashop ar gyfer Mwy o SEO a Throsi

Mae cynnal busnes trwy siop ar-lein yn beth cyffredin y dyddiau hyn gyda siopau di-rif ar-lein yn gorlifo'r Rhyngrwyd. Mae Prestashop yn dechnoleg gyffredin y tu ôl i lawer o wefannau o'r fath.

Meddalwedd e-fasnach ffynhonnell agored yw Prestashop. Mae bron i 250,000 (bron i 0.5%) o wefannau ledled y byd yn defnyddio Prestashop. Gan ei fod yn dechnoleg boblogaidd, mae Prestashop yn darparu sawl ffordd y gellir optimeiddio safle a adeiladwyd gan ddefnyddio Prestashop ar gyfer graddio'n uwch yn y chwiliad organig (SEO) a chael mwy o drawsnewidiadau.

Nod unrhyw e-gymerce safle yw denu traffig a chael mwy o werthiannau. Gellir cyflawni hyn trwy optimeiddio'r wefan ar gyfer SEO.

Dyma ychydig o ffyrdd y gellir gwneud SEO ar gyfer safle Prestashop:

 • Optimeiddio'r Hafan - Mae eich tudalen gartref fel eich blaen siop ar-lein. Felly, nid yn unig mae'n rhaid iddo drawiadol ond hefyd rhaid iddo raddio'n uwch yn y canlyniadau chwilio. I wneud hynny, dylech gynnwys cynnwys a'ch allweddair pwysicaf ynghyd â'r lluniau ar eich tudalen hafan. Rhaid i gynnwys y dudalen gartref a'ch prif gynnyrch beidio â newid yn rhy aml oherwydd yna nid yw'r peiriant chwilio yn gallu penderfynu beth sy'n bwysig i chi. Hefyd, rhaid i'r dudalen gartref fod yn gyflym i'w llwytho, yn rhydd o wallau, ac yn darparu profiad pori hyfryd.
 • Penderfynwch ar eich geiriau allweddol - Mae'n hanfodol eich bod chi'n pennu'ch geiriau allweddol ac yn profi eu perfformiad gan ddefnyddio teclyn Google Ads sydd bellach yn rhan o'r cynlluniwr allweddair. Gallwch ddod o hyd i'r chwiliadau misol byd-eang a lleol, perthnasedd a chystadleuaeth yr allweddeiriau. Y geiriau gyda chystadleuaeth a chwiliadau ar gyfartaledd yw'r ymgeiswyr gorau ar gyfer eich geiriau allweddol. Offeryn arall sy'n werth ei ystyried yw Semrush er ei fod yn offeryn talu.
 • Dolenni allanol - Mae cael cysylltiadau o wefannau eraill â'ch gwefan hefyd yn dacteg SEO gyffredin. Gallwch gysylltu â blogwyr a gwefannau datganiadau i'r wasg. Efallai y bydd blogwyr yn cytuno i ysgrifennu am eich cynnyrch a darparu dolen i'ch gwefan. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i adeiladu cysylltiadau allanol ond hefyd yn cynyddu'r posibilrwydd y bydd eich gwefan yn denu traffig o'r dolenni hyn. Gallwch hefyd gyhoeddi eich datganiadau i'r wasg ar wefannau amrywiol sydd hefyd yn ffynhonnell dda o ddenu traffig i'ch gwefan. Ffordd arall o gael dolenni allanol yw ysgrifennu swyddi gwestai. Gallwch gael atgyfeiriad i'ch gwefan yn y swyddi hyn. Un ffordd arall yw chwilio am wefannau sydd wedi crybwyll eich gwefan heb ddarparu dolen. Gallwch ofyn iddynt gynnwys dolen i'ch gwefan.
 • Llenwch yr holl wybodaeth ofynnol am gynnyrch - Llenwch yr holl feysydd gofynnol fel disgrifiad o'r cynnyrch, categorïau a gweithgynhyrchwyr gyda chynnwys gwreiddiol. Mae hyn yn bwysig o safbwynt SEO. Hefyd, dylech chi bob amser ddarparu gwybodaeth ar gyfer y canlynol - teitlau meta, meta disgrifiad, a labeli meta yn y taflenni gwybodaeth am gynnyrch. Rhaid i chi hefyd ddarparu URL priodol.
 • Gan gynnwys opsiynau rhannu cymdeithasol - Bydd cael botymau rhannu cymdeithasol ar eich gwefannau yn help hefyd. Pan fydd pobl yn rhannu'ch cynnwys â'u ffrindiau, mae'n cynyddu'r siawns o'u denu i'ch gwefan. Fel hyn, gallwch gael cwsmeriaid newydd i'ch gwefan.
 • Cynhyrchu map safle a robots.txt - Mae modiwl Map Safle Google yn eich helpu i adeiladu map safle ar gyfer eich gwefan a'i ddiweddaru. Mae'n ffeil XML sy'n rhestru holl gynhyrchion a thudalennau'r wefan. Defnyddir y map safle wrth fynegeio'r tudalennau ac felly mae'n bwysig o safbwynt SEO. robots.txt yn ffeil a gynhyrchir yn awtomatig yn Prestashop ac mae'n hysbysu'r ymlusgwyr peiriannau chwilio a phryfed cop pa rannau o safle Prestashop i beidio â mynegeio. Mae'n ddefnyddiol o ran arbed lled band ac adnoddau gweinydd.
 • Cael calendr cynnwys ac erthyglau gydag allweddeiriau - Os oes gan eich gwefan yr holl gynhyrchion ar gyfer unrhyw achlysur penodol, yna gallwch gyhoeddi erthyglau ar y dyddiadau penodol hynny gyda thudalennau eraill yn pwyntio at y dudalen hon. Gallwch ysgrifennu erthyglau gan gynnwys yr allweddeiriau sydd fwyaf perthnasol i'r achlysur. Fodd bynnag, rhaid i un beidio â cheisio stwffio gormod o eiriau allweddol mewn un erthygl oherwydd gallai hyn ddrysu'r peiriant chwilio.
 • Gwefan gyflymach - Gall safle e-fasnach araf ostwng cyfradd trosi, gwerthu a graddio peiriannau chwilio. Felly, mae'n bwysig iawn bod y llwythi gwefan yn gyflymach. Rhai awgrymiadau pwysig i gael gwefan llwytho cyflym yw:
  • Mae cywasgu, cyfuno, a caching yn helpu i lwytho'r wefan yn gyflymach. Mae'r nodwedd gywasgu yn lleihau'r cod CSS a JavaScript sydd wedyn yn cael ei gyfuno a'i storfa.
  • Gall delweddau o ansawdd gwael arafu'r wefan felly mae'n bwysig bod y delweddau'n cael eu optimeiddio i'w llwytho'n gyflymach ar y wefan.
  • Dylech gael gwared ar yr holl fodiwlau diangen gan eu bod yn gyffredinol yn arafu'r wefan. Gellir cydnabod modiwlau segur gyda chymorth proffilio difa chwilod gan banel Prestashop.
  • Bydd defnyddio CDN (Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys) yn helpu i lwytho'r wefan yn gyflymach hyd yn oed mewn lleoliadau sydd bellter mawr o'r gweinydd cynnal.
  • Gellir defnyddio system ddadlwytho Prestashop neu rai a ddarperir cymwysiadau trydydd parti fel XCache, APC, neu Memcached i gyflymu'r wefan.
  • Y gwerth storfa ymholiad a argymhellir ar gyfer MySQL yw 512 MB. Dylech fireinio'r gwerth os yw'n tanberfformio.
  • Mae Prestashop yn darparu injan adeiledig i optimeiddio templedi o'r enw Smarty. Gellir ei addasu ar gyfer perfformiad gwell.
 • Defnyddiwch Schema.org - Tagio sgema yn helpu i wella'r gwefannau trwy greu sgema marcio data strwythuredig a elwir hefyd yn bytiau cyfoethog. Fe'i cefnogir gan yr holl brif beiriannau chwilio. Mae'r tag “itemtype” yn helpu i ddosbarthu a yw rhywbeth yn wefan, yn siop ar-lein neu'n rhywbeth arall. Mae'n helpu i ddarparu cyd-destun i dudalennau sydd fel arall yn amwys.
 • Gan ddefnyddio Google Analytics a Google Search Console - Gellir cynnwys defnyddio Google Analytics a Google Search Console ar y wefan trwy roi cod ar y wefan nad yw'n weladwy i'ch ymwelwyr. Mae Google Analytics yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am draffig y wefan tra bod Google Search Console yn helpu i ddarganfod pa mor aml y mae'r wefan wedi'i rhestru yn y canlyniad chwilio a data clicio drwodd
 • Ewch i ffwrdd â thudalennau dyblyg - Nid yw'n anghyffredin i dudalennau dyblyg arwain at Prestashop. Mae ganddyn nhw'r un URL â gwahanol baramedrau. Gellir osgoi hyn trwy gael tudalen sengl neu weithio ar graidd Prestashop ar gyfer gwahanol deitl, meta disgrifiad, ac URL pob tudalen.
 • Defnyddiwch ailgyfeiriadau wrth fudo - Os ydych chi'n mudo i Prestashop o wefan arall gallwch ddefnyddio ailgyfeiriad parhaol 301 i hysbysu Google am yr URL newydd. Gallwch hefyd ddefnyddio teclyn cynhyrchu ailgyfeirio.
 • Dileu acen URL - Gall Prestashop 1.5 gynhyrchu URL gydag acen Sbaenaidd sy'n nam ac mae angen ei osod.
 • Dileu IDau - Mae Prestashop yn pwysleisio cysylltu ID â chynhyrchion, categorïau, gwneuthurwr, cyflenwr, a thudalen sy'n rhwystr i SEO. Felly, gellir dileu'r IDau hyn trwy newid y craidd neu brynu modiwl ar gyfer tynnu'r IDau.

Thoughts Terfynol

Yn ogystal, mae Prestashop hefyd yn darparu modiwl SEO a all fod yn ddefnyddiol iawn wrth drin yr holl brif swyddogaethau SEO. Nod unrhyw fusnes yw ennill refeniw ac mae hynny'n bosibl dim ond trwy ennill safle ffafriol yng nghanlyniadau peiriannau chwilio. Mae Prestashop yn darparu ffyrdd hawdd o weithredu SEO gan ei wneud yn ddewis amlwg ar gyfer e-fasnach.

Cors Ashley

Mae Ashley Marsh yn Uwch Awdur Cynnwys yn Mae Maan Softwares Inc. Mae hi wedi bod gyda'r cwmni hwn ers pedair blynedd diwethaf. Mae hi'n arbenigo yn y genre ysgrifennu technegol yn enwedig ym maes datblygu symudol, dylunio gwe, a'r technolegau diweddaraf. Yn ôl iddi, mae wedi bod yn amlygiad gwych iddi gan fod y dechnoleg yn diweddaru ei hun bob dydd gan arwain at syniadau newydd sy'n ei chadw'n ffres yn ddyddiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol