Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Chwilio Afal

Mae'r newyddion am Apple yn rampio i fyny ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn dominyddu'r farchnad yn llwyr gyda 92.27% cyfran y farchnad… A dim ond 2.83% sydd gan Bing.

Rydw i wedi bod yn gefnogwr Apple ers degawd, diolch i ffrind da brynu un o'r AppleTVs cyntaf i mi. Pan oedd y cwmni meddalwedd y bûm yn gweithio iddo eisiau mabwysiadu Apple, roeddwn i (a fy ffrind Bill) lle’r ddau berson cyntaf yn y cwmni i ddefnyddio gliniaduron Mac. Dwi erioed wedi edrych yn ôl. Bydd y rhan fwyaf o bobl rwy'n gwybod sy'n beirniadu Apple yn canolbwyntio ar gynnyrch penodol ac yn colli'r darlun mawr ... ecosystem Apple. Pan rydych chi'n defnyddio amrywiaeth o gynhyrchion Apple yn y cartref neu'r gwaith, mae'r profiad di-dor, yr integreiddio a'r defnydd ar eu traws yn ddigyffelyb. Ac nid yw'n ddim y gall Google a Microsoft gystadlu ag ef.

Y gallu i Apple gynyddu cywirdeb fy nghanlyniadau chwilio yn seiliedig ar fy iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, App Symudol, Safari, Apple Watch, MacBook Pro, a Siri bydd defnydd - pob un yn rhyng-gysylltiedig trwy un cyfrif Apple - yn ddigyffelyb. Er bod Google yn canolbwyntio'n allanol ar ddangosyddion graddio ... Gall Apple harneisio'r un data, ond yna cyfuno'r canlyniadau ag ymddygiadau eu cwsmer i yrru targedu a phersonoli llawer gwell.

Mae Peiriant Chwilio Apple Eisoes yn Fyw

Mae'n bwysig nodi nad yw peiriant chwilio Apple bellach yn si. Gyda'r diweddariadau diweddaraf i systemau gweithredu Apple, Apple Sbotolau yn cynnig chwiliadau rhyngrwyd sy'n arddangos gwefannau yn uniongyrchol - heb ddefnyddio unrhyw beiriant chwilio allanol.

chwilio afal dan sylw

Applebot

Cadarnhaodd Apple mewn gwirionedd ei fod wedi ymlusgo gwefannau yn ôl yn 2015. Er nad oes peiriant chwilio ar sail porwr, roedd yn rhaid i Apple ddechrau adeiladu'r platfform i wella Siri - ei rith-gynorthwyydd. Mae Siri yn rhan o systemau gweithredu iOS, iPadOS, watchOS, macOS, a tvOS gan ddefnyddio ymholiadau llais, rheolaeth ar sail ystum, olrhain ffocws, a rhyngwyneb defnyddiwr iaith naturiol i ateb cwestiynau, gwneud argymhellion, a chyflawni gweithredoedd.

Pwer pwerus Siri yw ei fod yn addasu i ddefnydd, chwiliadau a hoffterau iaith unigol defnyddwyr, gyda defnydd parhaus. Mae pob canlyniad a ddychwelir yn unigol.

Gallwch ddefnyddio'ch ffeil Robots.txt i nodi sut yr hoffech i Applebot fynegeio'ch gwefan:

User-agent: Applebot # apple
Allow: / # Allow (true if omitted as well)
Disallow: /hidethis/ # disallow this directory

Elfennau Safle Chwilio Afal

Mae yna awgrymiadau o hyn eisoes wedi'u cyhoeddi gan Apple. Mae Apple wedi mabwysiadu safonau peiriannau chwilio ac wedi cyhoeddi'r trosolwg annelwig hwn o'i elfennau graddio ar ei dudalen gymorth ar gyfer y Applebot ymlusgwr:

  • Agregedig ymgysylltu â defnyddwyr gyda chanlyniadau chwilio
  • Perthnasedd a pharu termau chwilio â phynciau a chynnwys tudalen we
  • Nifer ac ansawdd y dolenni o dudalennau eraill ar y we
  • Defnyddiwr signalau yn seiliedig ar leoliad (data bras)
  • Nodweddion dylunio tudalen we 

Bydd ymgysylltu â defnyddwyr a lleoleiddio yn darparu tunnell o gyfleoedd i Apple. A bydd ymrwymiad Apple i breifatrwydd defnyddwyr yn sicrhau lefel o ymgysylltiad nad yw'n gwneud ei ddefnyddwyr yn anghyfforddus.

Optimeiddio Gwe i App

Efallai y bydd y cyfle mwyaf gyda chwmnïau sy'n darparu cymhwysiad symudol ac sydd â phresenoldeb ar y we. Mae offer Apple i ryng-gysylltu'r we â chymwysiadau iOS yn eithaf da. Mae yna ychydig o ffyrdd y gall cwmnïau ag apiau iPhone fanteisio ar hyn:

  • Dolenni cyffredinol. Defnyddiwch ddolenni cyffredinol i ddisodli cynlluniau URL arfer gyda chysylltiadau HTTP neu HTTPS safonol. Mae dolenni cyffredinol yn gweithio i bob defnyddiwr: Os yw eich defnyddwyr wedi gosod eich app, mae'r ddolen yn mynd â nhw yn uniongyrchol i'ch app; os nad oes gennych eich app wedi'i osod, mae'r ddolen yn agor eich gwefan yn Safari. I ddysgu sut i ddefnyddio cysylltiadau cyffredinol, gweler Cefnogi Dolenni Cyffredinol.
  • Baneri Ap Smart. Pan fydd defnyddwyr yn ymweld â'ch gwefan yn Safari, mae Baner App Smart yn gadael iddynt agor eich app (os yw wedi'i osod) neu gael cyfle i lawrlwytho'ch app (os nad yw wedi'i osod). I ddysgu mwy am Baneri App Smart, gweler Hyrwyddo Apps gyda Baneri App Smart.
  • Llaw bant. Mae Handoff yn gadael i ddefnyddwyr barhau â gweithgaredd o un ddyfais i'r llall. Er enghraifft, wrth bori gwefan ar eu Mac, gallant neidio'n syth i'ch app brodorol ar eu iPad. Yn iOS 9 ac yn ddiweddarach, mae Handoff yn cynnwys cefnogaeth benodol ar gyfer chwilio apiau. I ddysgu mwy am gefnogi Handoff, gweler Canllaw Rhaglennu Llaw.

Pytiau Cyfoethog Schema.org

Mae Apple wedi mabwysiadu safonau peiriannau chwilio fel ffeiliau robots.txt a thagio mynegai. Yn bwysicach fyth, mae Apple hefyd wedi mabwysiadu'r Schema.org safon pytiau cyfoethog ar gyfer ychwanegu metadata i'ch gwefan, gan gynnwys AggregateRating, Cynigion, PriceRange, InteractionCount, Trefniadaeth, Rysáit, SearchAction, a ImageObject.

Pob peiriant chwilio dod o hyd i, cropian, a mynegeio'ch cynnwys mewn modd tebyg, felly mae'n hollbwysig defnyddio arferion gorau ar gyfer gweithredu eich system rheoli cynnwys neu blatfform e-fasnach. Yn ychwanegol, serch hynny, dylai optimeiddio'ch gwefan a'ch cymhwysiad symudol gyda'i gilydd wella'ch gallu i ddod o hyd i beiriant chwilio Apple yn sylweddol.

Cofrestrwch Eich Busnes Gyda Apple Maps Connect

Oes gennych chi leoliad neu swyddfa adwerthu lle mae angen i gwsmeriaid rhanbarthol ddod o hyd i chi? Os gwnewch hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer Cyswllt Mapiau Apple gan ddefnyddio'ch mewngofnodi Apple. Nid yw hyn yn rhoi eich busnes mewn Map Apple yn unig ac yn gwneud cyfarwyddiadau'n hawdd, mae hefyd yn integreiddio â Siri. Ac, wrth gwrs, gallwch gynnwys a ydych chi'n derbyn ai peidio Tâl Afal.

Cyswllt Mapiau Apple

Sut i Wirio Eich Gwefan gydag Apple

Mae Apple yn cynnig a offeryn syml i nodi a ellir mynegeio'ch gwefan ac a oes tagiau sylfaenol i'w darganfod. Ar gyfer fy safle, dychwelodd y teitl, disgrifiad, delwedd, eicon cyffwrdd, cyhoeddi amser, a ffeil robots.txt. Oherwydd nad oes gen i ap symudol, dychwelodd hefyd nad oedd gen i unrhyw ap yn gysylltiedig:

offeryn chwilio afal

Dilyswch Eich Gwefan Gydag Afal

Rwy'n edrych ymlaen at weld Apple yn darparu consol chwilio i fusnesau olrhain a gwneud y gorau o'u presenoldeb yng nghanlyniadau chwilio Apple. Pe gallent ddarparu rhai metrigau perfformiad Siri Voice, byddai'n well fyth.

Nid wyf yn dal gobaith allan gan fod Apple yn parchu preifatrwydd yn fwy na Google ... ond byddem yn gwerthfawrogi unrhyw offeryn i gynorthwyo busnesau i wella eu gwelededd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.