Sicrhewch Gymorth Enwi'ch Busnes gyda Sgwadhelp

Beth yw Eich Enw Busnes?

Am glywed stori arswyd brandio? Mae'ch cwmni'n cynllunio ei lansiad ac yn buddsoddi $ 150,000 yn y parth, yr enw, a'r lansiad ... dim ond er mwyn i'r cyfan ddisgyn ar wahân pan fyddwch chi'n dysgu bod gan yr FBI ymchwiliad o'r un enw sy'n mynd yn gyhoeddus… 3VE.

Ouch.

Nid yw y gallai [Asiantaeth heb enw ar hyn o bryd] fod wedi gwneud unrhyw beth i ragfynegi'r math hwnnw o fater. Rwy'n wirioneddol synnu, serch hynny, at nifer y cwmnïau nad ydyn nhw'n gwneud llawer o ddiwydrwydd dyladwy wrth enwi eu hunain. Rwyf wedi adnabod cwpl o fusnesau a wariodd dunnell o arian gydag asiantaethau brandio, dim ond i ddarganfod bod gan eu henw ystyron cyfystyr yn rhyngwladol, neu hyd yn oed o fewn diwydiant arall.

Fe wnaeth un cwmni y bûm yn gweithio ag ef fy llogi am gymorth chwilio organig. Y broblem uniongyrchol a gefais oedd bod eu brand yn gyfystyr â siop ar-lein a oedd yn bodoli eisoes mewn diwydiant arall. O ganlyniad, roedd dryswch ar unwaith na allai pobl ddod o hyd iddynt ar-lein ... hyd yn oed wrth deipio enw eu busnes mewn canlyniadau chwilio.

Gallai cwmni arall a gynorthwyais fod wedi gwneud chwiliad syml o Google i ddarganfod bod eu henw yn agos iawn at enw safle amhriodol. Maen nhw'n dal i ddod â rhagolygon newydd nad ydyn nhw mor hapus bod eu gweithwyr wedi teipio'r URL anghywir.

Sgwadhelp yn farchnad lle gallwch gael help i enwi eich busnes, dod o hyd i'r enw parth sydd ar gael, a hyd yn oed gael help i ddatblygu'ch logo. Maen nhw wedi ysgrifennu ebook gwych sy'n eich tynnu chi trwy 8 cam ar gyfer enwi eich busnes:

 1. Beth yw pwrpas eich busnes?
 2. Pwy yw'r gynulleidfa y bydd eich busnes yn ei gwasanaethu?
 3. Beth sy'n unigryw am eich busnes? Beth yw eich personoliaeth?
 4. Mynnwch help gan bobl greadigol eraill (dyna'u gwaith) i daflu syniadau.
 5. Taflwch yr enwau nad ydyn nhw'n gwneud synnwyr.
 6. Gwnewch ddadansoddiad ieithyddiaeth i sicrhau nad yw'ch enw'n ddryslyd neu'n amhriodol mewn ieithoedd eraill.
 7. Osgoi cael eich siwio am faterion nod masnach.
 8. Dilyswch ef cyn i chi fynd yn fyw!

Dadlwythwch yr eLyfr

Sgwadhelp Mae ganddo gymuned o bobl greadigol sy'n eich helpu i feddwl am enwau busnes unigryw. Mae'r broses yn weddol syml:

 1. Dechreuwch Eich Cystadleuaeth - Cwblhewch eu templed cryno prosiect cyflym a hawdd, a byddant yn ei rannu gyda'n cymuned o fwy na 70,000 o Greaduriaid.
 2. Syniadau Dechrau Tywallt Mewn - Byddwch yn dechrau derbyn syniadau enw - a grëwyd yn benodol ar eich cyfer chi - o fewn munudau. Mae dwsinau o gystadleuwyr yn gweithio i chi ar yr un pryd! Mae cystadleuaeth enwi nodweddiadol yn derbyn cannoedd o syniadau enw. Mae pob syniad yn cael ei wirio'n awtomatig am argaeledd URL.
 3. Cydweithio a Chyfathrebu - Gweld eich holl gyflwyniadau o ddangosfwrdd eich cystadleuaeth. Trethiwch gofnodion, gadewch sylwadau preifat, ac anfonwch negeseuon cyhoeddus, gan arwain y broses tuag at yr enw perffaith.
 4. Dilysu - Dewiswch eich enw yn hyderus. Mae ein proses ddilysu unigryw yn cynnwys gwiriadau parth, asesiad risg nod masnach, dadansoddi ieithyddiaeth, a phrofi cynulleidfa broffesiynol.
 5. Dewiswch eich enillydd! - Unwaith y bydd eich cystadleuaeth yn dod i ben, cyhoeddwch yr enillydd - a chofrestrwch yr enw. Gallwch hyd yn oed ddychwelyd i Squadhelp i lansio prosiect Dylunio Logo neu Tagline ar gyfer eich enw.

Lansio Cystadleuaeth Enwi Edrychwch ar eu marchnad

Datgeliad: Rwy'n defnyddio ein cysylltiadau cysylltiedig ar gyfer Sgwadhelp yn y swydd hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.