Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata Digwyddiad

Sut i Mudo Digwyddiadau O Ddadansoddeg Gyffredinol i Google Analytics 4

Dydw i ddim yn rhy hyderus yn Google Analytics 4 er gwaethaf y wefr yn cael ei basio gan dîm Google Analytics. Mae cwmnïau wedi gwario miliynau o ddoleri i wella ac integreiddio eu gwefannau, llwyfannau, ymgyrchoedd, digwyddiadau, a data mesur arall o fewn Universal Analytics dim ond i ddarganfod nad yw'n gweithio'n awtomatig o fewn Google Analytics 4. Nid yw digwyddiadau yn wahanol…

Mae'n siomedig bod Google yn parhau i hyrwyddo'r dyddiad cau ar gyfer mudo, heb ddarparu unrhyw fodd o awtomeiddio'r mudo mewn gwirionedd. Nid oedd ein cleientiaid yn cyllidebu ar gyfer y gwaith hwn, felly mae'n gost ychwanegol mewn mudo, hyfforddiant a datrys problemau.

Wedi dweud hynny, dyma lle mae'r gymuned yn dod i mewn ac yn gwneud gwahaniaeth. Fel fy cwmni trawsnewid digidol gwaith i fudo ein cleientiaid drosodd, byddwn yn rhannu'r gwaith yma ymlaen Martech Zone. Fel bob amser, mae croeso i chi wneud sylwadau, ein cywiro, neu roi ateb gwell i ni os nad ydych chi'n credu ein bod ni'n cyrraedd y nod ... rydyn ni'n dysgu, hefyd!

Digwyddiadau Dadansoddeg Cyffredinol Yn erbyn Google Analytics 4 Digwyddiadau

Mae'r cysyniad cyfan o ddigwyddiadau wedi newid rhwng Universal Analytics (UA) a Google Analytics 4 (GA4). Yn Universal Analytics, roedd digwyddiad yn gofnod â llaw y bu'n rhaid ei sbarduno ar eich gwefan, a throsglwyddo'r wybodaeth i Google Analytics. Mae 4 newidyn:

  • Categori Digwyddiad - Newidyn gofynnol y mae'n rhaid ei basio. ae. Ffurflen
  • Gweithredu Digwyddiad - Newidyn gofynnol y mae'n rhaid ei basio. ae. Cyflwynwyd
  • Label Digwyddiad - Newidyn dewisol y gellir ei basio. ae. /tudalen lanio/demorequest
  • Gwerth Digwyddiad - Newidyn dewisol y gellir ei basio am werth y digwyddiad. ae. 77

Mae Google Analytics 4 yn cymryd mwy o olwg data-agnostig o ddigwyddiadau ... sy'n golygu bod yna ddigwyddiadau wedi'u diffinio gan system yn ogystal â digwyddiadau y gallwch eu hychwanegu a'u haddasu. Mae Google Analytics 4 hyd yn oed yn darparu argymhellion ar beth ddylai'r digwyddiadau hyn fod. Mae pob un ohonynt yn trosglwyddo data yn yr un fformat:

  • Enw'r Digwyddiad - Newidyn gofynnol y mae'n rhaid ei basio. ae. cynhyrchu_arwain
  • paramedrau - Tri pharamedr dewisol (parameter_x, parameter_y, parameter_z) y gallwch chi basio. Os ydych chi'n addasu'r rhain, rhaid eu hychwanegu fel dimensiynau arferol yn eich enghraifft GA4. Caniateir hyd at 50 o ddimensiynau personol â chwmpas digwyddiad i chi. Gallwch hefyd archifo rhai nas defnyddiwyd. (Os ydych chi'n defnyddio Analytics 360, y terfyn yw 125).
  • Gwerth, Arian cyfred – Gwerth dewisol a'r arian y mae'n cael ei fesur ynddo. ee. 77, USD

Felly… y gweithredu delfrydol o ddigwyddiadau yn Google Analytics 4 yw cynllunio ymlaen llaw ac uno'ch confensiynau enwi fel nad ydych yn rhedeg allan o ddimensiynau arferiad. Mae hefyd yn golygu ei fod yn nid argymhellir i fudo eich digwyddiadau presennol. Dylech drin gweithrediad Google Analytics 4 fel llwyfan newydd. Dyma’r camau y byddwn yn argymell ichi eu cymryd:

Cam 1: Galluogi Google Analytics 4 Mesur Gwell

Un peth i'w gadw mewn cof wrth i chi weithredu Google Analytics 4 yw y gall rhywfaint o'r tagio y bu'n rhaid i ni ei weithredu â llaw yn y gorffennol ar gyfer AU gael ei alluogi'n awtomatig yn GA4. Yn Gweinyddol > Eiddo > Ffrydiau Data > [Eich Ffrwd], gallwch chi alluogi digwyddiadau sgrolio, digwyddiadau clicio allan, digwyddiadau chwilio gwefan, rhyngweithiadau ffurflen, ymgysylltu fideo, a lawrlwythiadau ffeiliau!

ga4 digwyddiadau gwell

Cam 2: Dogfennu Eich Digwyddiadau Dadansoddol Cyffredinol i Ddigwyddiadau a Argymhellir GA4

Allforiwch eich digwyddiadau cyfredol o Universal Analytics i daenlen ac yna adolygwch â llaw y digwyddiadau a argymhellir o GA4 yr ydych am eu symud iddynt. Bydd hyn yn lleihau'r angen i ddefnyddio dimensiynau arferol ar gyfer eich gweithrediad. Mae Google yn argymell y digwyddiadau canlynol ar gyfer pob eiddo:

digwyddiad Sbardun Pryd
ad_argraff defnyddiwr yn gweld argraff hysbyseb, ar gyfer app yn unig
ennill_rhithwir_currency mae defnyddiwr yn ennill arian rhithwir (darnau arian, gemau, tocynnau, ac ati)
ymuno_grŵp mae defnyddiwr yn ymuno â grŵp i fesur poblogrwydd pob grŵp
Mewngofnodi defnyddiwr yn mewngofnodi
prynu defnyddiwr yn cwblhau pryniant
ad-dalu defnyddiwr yn derbyn ad-daliad
chwilio defnyddiwr yn chwilio eich cynnwys
dewis_cynnwys defnyddiwr yn dewis cynnwys
rhannu defnyddiwr yn rhannu cynnwys
cofrestru defnyddiwr yn cofrestru i fesur poblogrwydd pob dull cofrestru
gwario_rhith-arian cyfred mae defnyddiwr yn gwario arian rhithwir (darnau arian, gemau, tocynnau, ac ati)
tiwtorial_dechrau defnyddiwr yn dechrau tiwtorial
tiwtorial_cyflawn defnyddiwr yn cwblhau tiwtorial

Ar gyfer e-fasnach a gwerthu ar-lein, bydd y digwyddiadau hyn yn llenwi a Adroddiad Prynu e-fasnach.

digwyddiad Sbardun Pryd
ychwanegu_gwybodaeth_daliad defnyddiwr yn cyflwyno eu gwybodaeth talu
ychwanegu_gwybodaeth_llongau defnyddiwr yn cyflwyno eu gwybodaeth cludo
ychwanegu_i_cart mae defnyddiwr yn ychwanegu eitemau at y drol
ychwanegu i restr dymuno mae defnyddiwr yn ychwanegu eitemau at restr dymuniadau
cychwyn_checkout defnyddiwr yn dechrau til
cynhyrchu_arwain defnyddiwr yn cyflwyno ffurflen neu gais am wybodaeth
prynu defnyddiwr yn cwblhau pryniant
ad-dalu defnyddiwr yn derbyn ad-daliad
tynnu_o_cert defnyddiwr yn tynnu eitemau o drol
dewis_eitem mae defnyddiwr yn dewis eitem o restr
dewis_hyrwyddo defnyddiwr yn dewis hyrwyddiad
gweld_cart defnyddiwr yn gweld ei drol
gweld_eitem defnyddiwr yn gweld eitem
gweld_eitem_rhestr defnyddiwr yn gweld rhestr o eitemau/offrymau
gweld_hyrwyddo defnyddiwr yn gweld hyrwyddiad

Cam 3: Ychwanegu Dimensiynau Personol ar gyfer Eich Digwyddiadau Personol a Ddefnyddir Fel Sbardunau

Gall digwyddiadau nad ydynt wedi'u halinio â'r digwyddiadau diofyn yn GA4 gael eu harddangos fel paramedr mewn adroddiadau o hyd. Fodd bynnag, os ydych chi am i'r paramedr hwnnw sbarduno rhywbeth fel a trosi, bydd yn rhaid i chi sefydlu dimensiwn arferiad. Cyflawnir hyn yn GA4 > Ffurfweddu > Diffiniadau personol > Creu diffiniad wedi'i deilwra:

dimensiwn arferiad

Enghraifft o hyn yw monitro bot sgwrsio yn cael ei glicio ar agor. Enwch eich dimensiwn, gosodwch y Cwmpas fel digwyddiad, rhowch ddisgrifiad, ac yna dewiswch baramedr neu eiddo o'r rhestr ... neu rhowch enw paramedr neu eiddo y byddwch yn ei gasglu yn y dyfodol.

Cam 4: Gweithredu Google Tag Manager Ac Ychwanegu Digwyddiadau GA4

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, byddwch chi wir eisiau gweithredu Rheolwr Tag Google i reoli'r holl dagiau a digwyddiadau rydych chi'n eu recordio ar hyn o bryd gan ddefnyddio Universal Analytics. Mae Rheolwr Tag yn eich galluogi i sbarduno digwyddiadau yn ddi-dor heb orfod codio digwyddiadau ledled eich gwefan ... sy'n hollbwysig wrth i chi fudo digwyddiadau i GA4.

Gyda GA4, gallwch ychwanegu'r digwyddiadau penodol yr ydych am eu cofnodi ar draws eich gwefan. Er enghraifft, mae gennym sbardun ar gyfer cleient a adeiladwyd gennym pan gyflwynodd rhywun a Hubspot Ffurf yn Universal Analytics. Roeddem yn gallu ailbwrpasu’r union sbardun hwnnw i gofnodi’r Digwyddiad GA4 hefyd cynhyrchu_arwain, gan fynd heibio i GUID Ffurflen Hubspot y gallwn ei olrhain yn ôl i enw'r ffurflen yn ddiweddarach.

ga4 digwyddiad

Yng Ngham 2, fe wnaethoch chi fapio'ch holl hen ddigwyddiadau i ddigwyddiadau GA4 mewn taenlen. Ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau nad ydynt yn cael eu dal yn awtomatig gan ddefnyddio mesuriad uwch, byddwch am greu Tagiau Digwyddiad GA4 ar gyfer pob un o'r Enwau Digwyddiad a ddewisoch ac yna pasio'r paramedrau dewisol, gwerth, ac arian cyfred. Ar gyfer y dimensiynau personol a ychwanegwyd gennych yng Ngham 3, byddwch am greu digwyddiadau GA4 wedi'u teilwra gyda'r Enw Digwyddiad yr un peth.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi eich cyfluniad Google Tag Manager a'ch tanio â llaw gan ddefnyddio'r offeryn rhagolwg i sicrhau bod y data'n cael ei anfon yn iawn i GA 4. Nid yw GA4, fel gyda Universal Analytics, bob amser yn amser real wrth gasglu data.

Angen Cymorth i Ymfudo i Google Analytics 4?

Gwylio Fideo Tiwtorial Ar Ymfudo Digwyddiadau AU i GA4

Dw i eisiau rhoi gweiddi allan i Dadansoddeg mania, a ddarparodd daith gerdded wych ar fudo digwyddiadau AU i GA4. Dyma lle dysgais y rhan fwyaf o’r wybodaeth hon… mae’n werth ei wylio ac rwy’n siŵr y byddai ei gwrs yn darparu’r holl hyfforddiant sydd ei angen arnoch:

Gweiddi arall yw i Dadansoddeg y Fflint. Cymerodd Tim Flint o'i amser i adolygu'r erthygl hon a rhoi rhywfaint o adborth ac eglurhad ynghylch a ellid adrodd ar ddigwyddiadau arferol yn erbyn eu defnyddio fel sbardun ai peidio.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol