Sut i Fesur ROI Eich Ymgyrchoedd Marchnata Fideo

Enillion Marchnata Fideo ar Fuddsoddiad

Mae cynhyrchu fideo yn un o'r strategaethau marchnata hynny sy'n aml yn cael eu tan-raddio o ran ROI. Gall fideo cymhellol ddarparu'r awdurdod a'r didwylledd sy'n dyneiddio'ch brand ac yn gwthio'ch rhagolygon i benderfyniad prynu. Dyma rai ystadegau anhygoel sy'n gysylltiedig â fideo:

  • Gall fideos sydd wedi'u hymgorffori yn eich gwefan arwain at gynnydd o 80% yn y cyfraddau trosi
  • Mae gan e-byst sy'n cynnwys fideo gyfradd clicio drwodd 96% yn uwch o'u cymharu â negeseuon e-bost heblaw fideo
  • Mae marchnatwyr fideo yn cael 66% yn fwy o arweinwyr cymwys bob blwyddyn
  • Mae marchnatwyr fideo yn mwynhau cynnydd o 54% mewn ymwybyddiaeth brand
  • Mae 83% o'r rhai sy'n defnyddio fideo yn credu eu bod yn cael ROI da ohono gydag 82% yn credu ei bod yn strategaeth hanfodol
  • Mae mwy o fusnesau bach a chanolig yn ymuno â 55% yn cynhyrchu fideo yn ystod y 12 mis diwethaf

Un Cynyrchiadau datblygu'r ffeithlun manwl hwn, Mesur ROI ar Ymgyrchoedd Marchnata Fideo. Mae'n manylu ar y metrigau y dylech fod yn eu monitro i wella'ch ROI marchnata fideo, gan gynnwys gweld cyfrif, ymgysylltu, cyfradd trosi, rhannu cymdeithasol, adborth, a cyfanswm y gost.

Mae'r ffeithlun hefyd yn siarad â dosbarthiad eich fideo i gael yr effaith fwyaf bosibl. Rwyf wrth fy modd eu bod yn rhannu llofnodion e-bost ac e-bost fel lleoedd gwych i hyrwyddo'ch fideo. Ffynhonnell ddosbarthu arall sydd wedi cyffwrdd ychydig arni yw Youtube ac optimeiddio peiriannau chwilio. Peidiwch ag anghofio bod dwy strategaeth a all effeithio ar chwilio pan rydych chi'n marchnata trwy fideo:

  1. Chwilio Fideo - Youtube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf a gallwch gyfeirio llawer o draffig yn ôl i'ch brand neu dudalennau glanio i'w drawsnewid. Mae'n gofyn am rai optimeiddio'ch post fideo Youtube, ond. Mae gormod o gwmnïau yn colli allan ar hyn!
  2. Safle Cynnwys - Ar eich gwefan eich hun, gall ychwanegu fideo at erthygl fanwl sydd wedi'i optimeiddio'n dda wella'ch siawns o gael eich rhestru, ei rannu a chyfeirio ati.

Dyma'r ffeithlun llawn gyda rhywfaint o wybodaeth wych!

Sut i Fesur ROI Marchnata Fideo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.