8 Syniadau Delwedd i Farchnata'ch Busnes ar Instagram

marchnata instagram

Bob yn hyn a hyn, byddaf yn cynnig dyfynbris da neu ddarn cryno o gyngor yr hoffwn ei rannu'n gymdeithasol. Yn hytrach na dim ond ei drydar allan, rwy'n agor y Depositphotos cymhwysiad symudol a dod o hyd i ddelwedd hardd. Rwy'n ei docio gan ddefnyddio fy iPhone ac yna ei agor yn y Dros Ap. O fewn 10 munud, mae gen i lun gwych a allai ysbrydoli rhai ohono rhwydwaith Instagram ein cwmni. Dyma enghraifft:

Byddwch Yr Arwr

Beth sydd a wnelo hynny â chynhyrchu gwerthiannau i'm cwmni? Rwyf wedi darganfod dros y blynyddoedd bod y cyfleoedd a'r cleientiaid mwyaf wedi dod trwy ein rhwydwaith, nid trwy hyrwyddo'r crap ohono.

Rhwydwaith cymdeithasol gweledol yw Instagram sy'n darparu ffordd wych o agor fy mywyd personol a'i rannu ar-lein. Rwy'n rhoi pob math o ddelweddau i fyny - o'n swyddfa i'n cleientiaid, i'm ci ... ac ydw ... rhai dyfyniadau ysbrydoledig rhyngddynt. Nid oes gennym ni ddilyniant enfawr, ond mae gennym ni grŵp gwych o ffrindiau sy'n hoffi ac yn rhannu'r hyn rydyn ni'n ei gyhoeddi.

gydaHootsuite, gallwn hefyd nawr drefnu ein postiadau Instagram i'n cynulleidfa! Mae amserlennu diweddariadau Instagram wedi bod yn arbennig o effeithiol wrth gynllunio hyrwyddiadau ar gyfer ein cleientiaid.

Sut i Farchnata'ch Busnes ar Instagram

Y Goeden Gymdeithasol lluniwch yr ffeithlun cryno hwn i'ch helpu chi i feddwl am syniadau ar gyfer delweddau a fideo y gallwch eu rhannu i gynyddu ymwybyddiaeth ar gyfer eich brand ac adeiladu perthynas yn gymdeithasol â'ch cynulleidfa. Maent yn darparu wyth syniad delwedd y gallwch fanteisio arnynt i farchnata'ch busnes ar Instagram:

  1. Dangoswch eich cynhyrchion (neu'ch cleientiaid!)
  2. Dangoswch sut mae'ch cynhyrchion yn cael eu gwneud neu'ch gwasanaethau'n cael eu darparu.
  3. Ewch y tu ôl i'r llenni
  4. Dangoswch yr hyn y gall eich cynhyrchion neu wasanaethau ei gyflawni
  5. Dangoswch eich swyddfa a'ch gweithwyr
  6. Rhannwch ddigwyddiadau rydych chi'n eu mynychu
  7. Rhannwch ddyfyniadau ac ysbrydoliaeth
  8. Defnyddiwch gystadlaethau i ennill dilynwyr newydd

Wrth gwrs, i lawr y ffordd gallwch chi hyd yn oed yrru rhai addasiadau gan ddefnyddio Botwm Prynu Instagram!

instagram-for-business

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.