Sut i Fapio'ch Teithiau Cwsmer

mae taith cwsmer yn mapio sut i arwain eich arweiniadau at bennawd cwsmeriaid

Cynnydd enfawr mewn dadansoddi a dogfennu marchnata yw ymddangosiad mapiau taith cwsmeriaid i helpu i ddogfennu, mesur a gwella eich effeithiolrwydd marchnata - yn enwedig ar-lein.

Beth yw Map Taith Cwsmer?

Map taith cwsmer yw sut rydych chi'n delweddu profiad eich cwsmeriaid gyda'ch brand. Mae map taith cwsmer yn dogfennu pwyntiau cyffwrdd eich cwsmeriaid ar-lein ac all-lein ac yn dogfennu sut rydych chi'n mesur effeithiolrwydd pob pwynt cyffwrdd. Mae hyn yn galluogi marchnatwyr i ddeall yn well sut mae cwsmeriaid yn rhyngweithio â chi fel y gallwch chi wneud y gorau o daith y cwsmer, cael gwared ar fylchau a rhwystrau ffordd, er mwyn cynyddu boddhad cwsmeriaid, ymgysylltu, trosi a chyfleoedd ailwerthu.

Yn wahanol i sianeli cwsmeriaid sy'n llinol, gall siwrneiau cwsmeriaid ddangos sawl llwybr ar ble mae cwsmeriaid yn gwneud penderfyniadau ac yn ymateb i ryngweithiadau'r brand. Gall mapiau siwrneiau cwsmeriaid hefyd helpu'ch tîm marchnata i ganolbwyntio'ch hysbysebu a'ch datblygiad cynnwys ar gyfer personasau penodol cwsmeriaid. Er y gall fod gan eich cwsmeriaid droadau a throadau diderfyn, yn gyffredinol mae yna lwybrau tebyg y byddwch chi'n gweld bod cwsmeriaid yn teithio i lawr (neu eich bod chi'n gobeithio iddyn nhw deithio i lawr).

Mae 85% o farchnatwyr lefel uwch yn credu ei bod yn bwysig iawn creu taith gydlynol i gwsmeriaid, ond dim ond 40% sy'n defnyddio'r term taith cwsmer. Dim ond 29% o gwmnïau menter sy'n ystyried eu hunain yn effeithiol wrth greu taith cwsmer.

Sut i Fapio'ch Teithiau Cwsmer

  1. Casglu data dadansoddol presennol o'ch gwefan analytics, platfform marchnata, CRM, data gwerthu, a ffynonellau eraill.
  2. Casglu data storïol o fonitro cyfryngau cymdeithasol ac adborth cwsmeriaid i droshaenu teimlad a phwysigrwydd i'ch data dadansoddol.
  3. Cyfunwch y pwyntiau data i gamau o fewn llinell amser (asgwrn cefn) sy'n ymgorffori'r rhyngweithio fel ymholiadau, cymariaethau a phenderfyniadau. Cynhwyswch eich ymdrechion marchnata ar bob pwynt.
  4. Dehongli'r data a dadansoddi pob cam neu bwynt cyffwrdd i wneud y daith yn haws, yn gyflymach neu'n fwy dymunol.

Cynhyrchodd Salesforce yr ffeithlun hardd hwn, Mapiau Taith Cwsmer: Sut i Dywys Eich Arweinwyr i Gwsmeriaid, i ddangos y broses o ddogfennu teithiau eich cwsmer, diffinio pob cam, a chymhwyso'r metrigau priodol i bob un o'r camau hynny.

Profwch Deithiau Cwsmer ar Salesforce

mae taith cwsmer yn mapio sut i arwain eich arweiniadau at wreiddio cwsmeriaid

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.