Sut i Wneud GIF Animeiddiedig Ar Gyfer Eich Ymgyrch Farchnata E-bost Nesaf Gan Ddefnyddio Photoshop

Photoshop Animeiddiedig GIF ar gyfer Marchnata E-bost

Rydym yn cael amser anhygoel yn gweithio gyda chleient allweddol Closet52, a siop gwisg ar-lein ein bod wedi brandio ac adeiladu o'r gwaelod i fyny ar gyfer cwmni ffasiwn sefydledig ac adnabyddus yn Efrog Newydd. Mae eu harweinyddiaeth bob amser yn gweithio gyda ni ar syniadau cydweithredol ar gyfer yr ymgyrch neu strategaeth nesaf yr ydym yn ei gweithredu. Fel rhan o'u gweithredu, fe wnaethom ddefnyddio Klaviyo ar gyfer ShopifyPlus. Mae Klaviyo yn blatfform awtomeiddio marchnata adnabyddus gydag integreiddio tynn iawn i Shopify yn ogystal â llawer o Apps Shopify.

Hoff nodwedd o fy un i yw eu Mae profion / B yn Klaviyo. Gallwch ddatblygu gwahanol fersiynau o e-bost, a bydd Klaviyo yn anfon samplu allan, yn aros am ymateb, ac yna'n anfon y fersiwn buddugol at y tanysgrifwyr sy'n weddill - i gyd yn awtomatig.

Mae ein cleient yn tanysgrifio i e-byst ffasiwn yn y diwydiant a pharhaodd i nodi cymaint yr oeddent yn hoffi rhai e-byst gyda sioe sleidiau o luniau cynnyrch. Gofynasant a allem wneud hynny a chytunais ac adeiladais ymgyrch gyda phrawf A/B lle anfonasom un fersiwn gydag animeiddiad o 4 cynnyrch, ac un arall gydag un ddelwedd hardd, statig. Mae'r ymgyrch ar gyfer blowout gwerthu eu ffrogiau cwympo gan eu bod yn cyflwyno llinellau cynnyrch newydd.

Fersiwn A: GIF wedi'i hanimeiddio

animeiddiad gwisg 3

Fersiwn B: Delwedd Statig

RB66117 1990 LS7

Mae'r credyd llun yn mynd i'r bobl dalentog yn Zeelum.

Mae samplo'r ymgyrch yn dal i redeg ar hyn o bryd, ond mae'n eithaf amlwg bod yr e-bost gyda'r graffeg animeiddiedig yn perfformio'n well o lawer na'r ddelwedd statig ... o bell ffordd cyfradd agored o 7%.… ond yn syfrdanol 3 gwaith y gyfradd clicio drwodd (CTR)! Rwy'n meddwl bod y ffaith bod y GIF animeiddiedig wedi rhoi sawl arddull wahanol o flaen y tanysgrifiwr wedi arwain at lawer mwy o ymwelwyr.

Sut i Wneud GIF Animeiddiedig Gan Ddefnyddio Photoshop

Dydw i ddim yn unrhyw fath o pro gyda Photoshop. A dweud y gwir, yr unig adegau dwi'n eu defnyddio fel arfer Photoshop Adobe Creative Cloud yw tynnu cefndiroedd a haenu delweddau, fel gosod sgrinlun ar ben gliniadur neu ddyfais symudol. Fodd bynnag, fe wnes i gloddio ar-lein a darganfod sut i wneud animeiddiad. Nid y rhyngwyneb defnyddiwr ar gyfer hyn yw'r hawsaf, ond o fewn 20 munud ac ar ôl darllen rhai tiwtorialau, llwyddais i'w guro.

Paratoi ein delweddau ffynhonnell:

 • Dimensiynau - Gall GIFs animeiddiedig fod yn eithaf mawr, felly fe wnes i'n siŵr gosod dimensiynau fy ffeil photoshop i gyd-fynd yn union â lled ein templed e-bost 600px o led.
 • cywasgu - Roedd ein delweddau gwreiddiol yn gydraniad uchel ac o faint ffeil uchel iawn, felly fe wnes i eu newid maint a'u cywasgu Kraken i JPGs gyda maint ffeil llawer llai.
 • Trawsnewidiadau – Er y gallech gael eich temtio i ychwanegu animeiddiad tweens (ee newid pylu) rhwng fframiau, sy'n ychwanegu llawer o faint i'ch ffeil felly byddwn i'n osgoi gwneud hynny.

I adeiladu'r animeiddiad yn Photoshop:

 1. Creu ffeil newydd gyda'r dimensiynau sy'n cyd-fynd â'r union ddimensiynau rydych chi'n eu gosod yn eich templed e-bost.
 2. dewiswch Ffenest > Llinell Amser i alluogi'r olygfa llinell amser ar waelod Photoshop.

Photoshop > Ffenestr > Llinell Amser

 1. Ychwanegu pob un delwedd fel haen newydd o fewn Photoshop.

Photoshop > Ychwanegu Delweddau Fel Haenau

 1. Cliciwch Creu Anima Ffrâmyn y Rhanbarth Llinell Amser.
 2. Ar ochr dde'r rhanbarth Llinell Amser, dewiswch y ddewislen hamburger a dewiswch Gwneud Fframiau o Haenau.

Photoshop > Llinell Amser > Gwneud Fframiau o Haenau

 1. O fewn y rhanbarth Llinell Amser, gallwch chi llusgwch y fframiau i'r drefn yr hoffech i'r delweddau ymddangos ynddynt.
 2. Cliciwch ar bob ffrâm lle mae'n dweud 0 eiliad, a dewiswch yr amser yr hoffech i'r ffrâm honno ei harddangos. Rwy'n dewis 2.0 eiliad y ffrâm.
 3. Yn y gwymplen o dan y fframiau, dewiswch Am Byth i sicrhau bod y dolenni animeiddio yn barhaus.
 4. Cliciwch ar y Botwm Chwarae i gael rhagolwg o'ch animeiddiad.
 5. Cliciwch Ffeil > Allforio > Cadw ar gyfer y We (Etifeddiaeth).

Photoshop > Ffeil > Allforio > Cadw ar gyfer y We (Etifeddiaeth)

 1. dewiswch GIF o'r opsiynau ar ochr chwith uchaf y sgrin Allforio.
 2. Os nad yw eich delweddau yn dryloyw, dad-diciwch y Tryloywder opsiwn.
 3. Cliciwch Save ac allforio eich ffeil.

Photoshop allforio gif animeiddiedig

Dyna fe! Nawr mae gennych chi'r GIF animeiddiedig i'w uwchlwytho i'ch platfform e-bost.

Datgelu: Closet52 yn gleient i fy nghwmni, Highbridge. Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt trwy gydol yr erthygl hon ar gyfer Adobe, Klaviyo, Kraken, a Shopify.