Sut I Adnabod Eich Cwsmeriaid B2B Gyda Dysgu Peiriant

Dysgu peiriant

Mae cwmnïau B2C yn cael eu hystyried fel rhedwyr blaen mentrau dadansoddeg cwsmeriaid. Mae sianeli amrywiol fel e-fasnach, cyfryngau cymdeithasol a masnach symudol wedi galluogi busnesau o'r fath i gerflunio marchnata a chynnig gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid. Yn arbennig, mae data helaeth a dadansoddeg ddatblygedig trwy weithdrefnau dysgu peiriannau wedi galluogi strategwyr B2C i gydnabod ymddygiad defnyddwyr a'u gweithgareddau yn well trwy systemau ar-lein. 

Mae dysgu trwy beiriant hefyd yn cynnig gallu sy'n dod i'r amlwg i gael mewnwelediadau i gwsmeriaid busnes. Fodd bynnag, nid yw mabwysiadu gan gwmnïau B2B wedi cychwyn eto. Er gwaethaf poblogrwydd cynyddol dysgu peiriannau, mae yna lawer o ddryswch o hyd ynglŷn â sut mae'n cyd-fynd â'r ddealltwriaeth gyfredol o Gwasanaeth cwsmeriaid B2B. Felly gadewch i ni glirio hynny heddiw.

Dysgu Peiriant i Ddeall Patrymau yng Ngweithredoedd Cwsmeriaid

Rydym yn gwybod mai dim ond dosbarth o algorithmau yw dysgu peiriannau sydd wedi'u cynllunio i ddynwared ein deallusrwydd heb orchmynion penodol. A’r dull hwn yw’r agosaf at sut rydym yn adnabod patrymau a chydberthynas o’n cwmpas ac yn dod i ddealltwriaeth uwch.

Roedd gweithgareddau mewnwelediad B2B traddodiadol yn ymwneud â data cyfyngedig fel maint cwmni, refeniw, cyfalafu neu weithwyr, a math o ddiwydiant wedi'i ddosbarthu yn ôl codau SIC. Ond, mae teclyn dysgu peiriant sydd wedi'i raglennu'n gywir yn eich helpu i segmentu cwsmeriaid yn ddeallus yn seiliedig ar wybodaeth amser real. 

Mae'n nodi mewnwelediadau perthnasol am anghenion, agweddau, hoffterau ac ymddygiadau cwsmeriaid o ran eich cynhyrchion neu wasanaethau ac yn defnyddio'r mewnwelediadau hyn i wneud y gorau o'r camau marchnata a gwerthu cyfredol. 

Dysgu Peiriant ar gyfer Segmentu Data Cwsmer 

Trwy gymhwyso dysgu peiriant ar yr holl ddata cwsmeriaid a gasglwn trwy eu gweithredoedd gyda'n gwefannau, gall marchnatwyr reoli a deall cylch bywyd y prynwr yn gyflym, y farchnad mewn amser real, datblygu rhaglenni teyrngarwch, ffurfio cyfathrebiadau personol a pherthnasol, cael cleientiaid newydd a cadw cwsmeriaid gwerthfawr am gyfnod hirach.

Mae dysgu trwy beiriant yn galluogi'r segmentiad datblygedig sy'n hanfodol ar gyfer personoli un i un. Er enghraifft, os oes gan eich cwmni B2B nod o mireinio profiad y cwsmer a dwysáu perthnasedd pob cyfathrebiad, gallai segmentiad manwl gywir o ddata cwsmeriaid ddal yr allwedd.  

Fodd bynnag, er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen i chi gynnal un gronfa ddata lân y gall dysgu â pheiriant weithredu arni heb unrhyw drafferth. Felly, ar ôl i chi gael cofnodion mor lân, gallwch ddefnyddio dysgu peiriant i segmentu'r cwsmeriaid yn seiliedig ar briodoleddau a roddir isod:

  • Cylch bywyd
  • Ymddygiad 
  • Gwerth
  • Priodweddau anghenion / cynnyrch 
  • Demograffeg
  • Mae llawer mwy

Dysgu Peiriant i Argymell Strategaethau Yn Seiliedig ar Tueddiadau 

Ar ôl i chi segmentu'r gronfa ddata cwsmeriaid, dylech allu penderfynu beth i'w wneud yn seiliedig ar y data hwn. Dyma enghraifft:

Os yw'r millennials yn yr UD yn ymweld â'r siop groser ar-lein, yn fflipio dros y pecyn i wirio faint o siwgr sydd yn y label maethol, ac yn cerdded i ffwrdd heb brynu, gallai dysgu â pheiriant gydnabod tuedd o'r fath a nodi'r holl gwsmeriaid a gyflawnodd y gweithredoedd hyn. Gall marchnatwyr ddysgu o ddata amser real o'r fath a gweithredu yn unol â hynny.

Dysgu Peiriant i Gyflwyno'r Cynnwys Iawn i Gwsmeriaid

Yn gynharach, roedd marchnata i gwsmeriaid B2B yn cynnwys cynhyrchu cynnwys sy'n casglu eu gwybodaeth ar gyfer gweithgareddau hyrwyddo yn y dyfodol. Er enghraifft, gofyn i arweinydd lenwi ffurflen i lawrlwytho E-lyfr unigryw neu ofyn am unrhyw arddangosiad cynnyrch. 

Er y gallai cynnwys o'r fath ddal arweinyddion, mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr gwefan yn amharod i rannu eu IDau e-bost neu rifau ffôn dim ond i weld y cynnwys. Yn ôl y canfyddiadau arolwg The Manifest, Mae 81% o bobl wedi cefnu ar ffurflen ar-lein wrth ei lenwi. Felly, nid yw'n ffordd sicr o gynhyrchu arweinyddion.

Mae dysgu trwy beiriant yn caniatáu i farchnatwyr B2B gaffael arweinyddion ansawdd o'r wefan heb ei gwneud yn ofynnol iddynt lenwi ffurflenni cofrestru. Er enghraifft, gall cwmni B2B ddefnyddio dysgu peiriant i ddadansoddi ymddygiad gwefan yr ymwelydd a chyflwyno'r cynnwys cyffrous mewn ffordd fwy personol ar yr adeg iawn yn awtomatig. 

Mae cwsmeriaid B2B yn defnyddio cynnwys nid yn unig yn seiliedig ar anghenion prynu ond hefyd ar y pwynt y maent ynddo yn y siwrnai brynu. Felly, bydd cyflwyno'r cynnwys ar bwyntiau rhyngweithio prynwyr penodol a chyfateb eu hanghenion mewn amser real yn eich helpu i ennill y nifer uchaf o arweinwyr mewn amser byr.

Dysgu Peiriant i Ffocysu ar Hunanwasanaeth Cwsmer

Mae hunanwasanaeth yn cyfeirio at pan fydd ymwelydd / cwsmer yn dod o hyd i'r gefnogaeth     

Am y rheswm hwnnw, mae llawer o sefydliadau wedi cynyddu eu cynigion hunanwasanaeth i ddarparu gwell profiad i gwsmeriaid. Mae hunanwasanaeth yn achos defnydd cyffredin ar gyfer cymwysiadau dysgu peiriannau. Gall Chatbots, cynorthwywyr rhithwir, a nifer o offer eraill wedi'u gwella gan AI ddysgu ac efelychu rhyngweithiadau fel asiant gwasanaeth cwsmeriaid. 

Mae cymwysiadau hunanwasanaeth yn dysgu o brofiadau a rhyngweithio yn y gorffennol i gyflawni tasgau mwy cymhleth dros amser. Gall yr offer hyn esblygu o gynnal cyfathrebu hanfodol ag ymwelwyr gwefan i wneud y gorau o'u rhyngweithio, megis darganfod cydberthynas rhwng mater a'i ddatrysiad. 

At hynny, mae rhai offer yn defnyddio dysgu dwfn i fyrfyfyrio'n barhaus, gan arwain at gymorth mwy cywir i ddefnyddwyr.

Lapio Up

Nid yn unig hyn, mae gan ddysgu peiriant amryw o gymwysiadau eraill. Ar gyfer marchnatwyr, dyma'r allwedd gywir i ddysgu segmentau cwsmeriaid cymhleth a hanfodol, eu hymddygiad, a sut i ymgysylltu â'r cwsmeriaid mewn ffordd berthnasol. Trwy eich helpu i ddeall yr agweddau amrywiol ar gwsmeriaid, heb os, gall y dechnoleg dysgu peiriannau fynd â'ch cwmni B2B i lwyddiant heb ei ail.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.