Sut i Gadw Eich Dyddiad Hawlfraint wedi'i Ddiweddaru'n Raglennol Ar Eich Gwefan neu'ch Siop Ar-lein

Sut i Raglennu Eich Symbol Hawlfraint

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn datblygu integreiddiad Shopify ar gyfer cleient sy'n eithaf cadarn a chymhleth ... mwy i ddod ar hynny pan fyddwn yn ei gyhoeddi. Gyda’r holl ddatblygiad yr ydym yn ei wneud, roeddwn yn embaras pan oeddwn yn profi eu safle i weld bod yr hysbysiad hawlfraint yn y troedyn wedi dyddio…yn dangos y llynedd yn lle eleni. Roedd yn amryfusedd syml gan ein bod wedi codio maes mewnbwn testun i'w arddangos a dim ond codio caled y flwyddyn i mewn i'w gael yn fyw.

Templed Shopify: Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol Gyda Hylif

Heddiw, diweddarais y templed thema Shopify i gadw'r flwyddyn hawlfraint yn gyfredol yn awtomatig ac atodi'r testun priodol o'r maes testun. Yr ateb oedd y darn bach hwn o sgript hylif:

©{{ "now" | date: "%Y" }} DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Dyma'r dadansoddiad:

  • Mae ampersand ac copi; yn cael ei alw'n endid HTML a dyma'r dull priodol o arddangos y symbol hawlfraint © er mwyn i bob porwr ei ddangos yn gywir.
  • Mae'r pyt hylif yn defnyddio “nawr” i gael dyddiad cyfredol y gweinydd a'r dyddiad elfen: Mae “%Y” yn fformatio'r dyddiad fel blwyddyn 4 digid.

Thema WordPress: Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a Blwyddyn Gyfredol Gyda PHP

Os ydych chi'n defnyddio WordPress, dim ond pyt PHP yw'r ateb:

&copy;<?php echo date("Y"); ?> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

  • Mae ampersand ac copi; yn cael ei alw'n endid HTML a dyma'r dull priodol o arddangos y symbol hawlfraint © er mwyn i bob porwr ei ddangos yn gywir.
  • Mae'r pyt PHP yn defnyddio “dyddiad” i gael dyddiad cyfredol y gweinydd a'r dyddiad elfen: Mae “Y” yn fformatio'r dyddiad fel blwyddyn 4 digid.
  • Rydym newydd ychwanegu ein busnes a All Rights Reserved yn hytrach na rhaglennu gosodiad yn ein thema… wrth gwrs, fe allech chi wneud hynny hefyd.

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn ASP yn Raglennol

<% response.write ("&copy;" & Year(Now)) %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn Rhaglennol yn .NET

<%="&copy;" & DateTime.Now.Year %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn Ruby yn Raglennol

&copy;<%= Time.now.year %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn Rhaglennol yn JavaScript

&copy; <script>document.write(new Date().getFullYear());</script> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn Django yn Rhaglennol

&copy; {% now "Y" %} DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn Python yn Rhaglennol

from datetime import date
todays_date = date.today()
print("&copy;", todays_date.year)
print(" DK New Media, LLC. All Rights Reserved")

Cyhoeddi Symbol Hawlfraint a'r Flwyddyn Gyfredol yn AMPscript yn rhaglennol

Os ydych chi'n defnyddio Marketing Cloud, gallwch ddefnyddio'r dull hwn yn eich templedi e-bost.

&copy; %%xtyear%% DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Waeth beth fo'ch app, system rheoli cynnwys, e-fasnach, neu blatfform e-bost, byddwn yn eich annog i ddiweddaru'ch blwyddyn hawlfraint yn rhaglennol bob amser. Ac wrth gwrs, os oes angen rhywfaint o help arnoch ar hyn - mae croeso i chi estyn allan i fy nghwmni Highbridge. Nid ydym yn gwneud prosiectau bach unwaith ac am byth ond gallwn weithredu hyn fel rhan o brosiect mwy a allai fod gennych.