Sut i Integreiddio Eich Strategaeth Cynnwys a'ch Ymgyrchoedd Cyfryngau Cymdeithasol

strategaeth cynnwys

Strategaeth Oedran y Cynnwys

Mae'n oes “strategaeth cynnwys”A“ marchnata cynnwys. ” Lle bynnag y byddwch chi'n troi, yn fwy ac yn amlach, mae hynny'n rhywbeth y byddwch chi'n ei glywed. Mewn gwirionedd, mae cynnwys wedi bod yn rhan greiddiol o farchnata ar-lein byth ers dyddiau cynharaf optimeiddio peiriannau chwilio. Gyda diweddariadau algorithm Google diweddar, fodd bynnag, fel Panda a Penguin, mae strategaeth cynnwys solet wedi dod yn bwysicach fyth.

Mae cynnwys brand yn rhyfeddodau gweithio i lawer o gwmnïau, ac nid ydym yn sôn am gynnwys gwefannau yma yn unig. Rydym yn edrych ar gynnwys daioni crefftus, wedi'i becynnu'n fedrus, a golygu-ar-gyfer-cymdeithasol-cyfryngau sy'n sicrhau bod pethau'n cael eu gwneud ar gyfer brandiau mawr ac entrepreneuriaid bach fel ei gilydd.

Mae'r strategaeth cynnwys yn fyw ac yn cicio am wefannau. Mae'n ganolbwynt i lawer o erthyglau blog SEO hefyd, ond nid yw llawer o bobl rwy'n eu gweld - pobl sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol - yn cynllunio strategaeth gynnwys ar gyfer eu sianeli cymdeithasol. Er gwaethaf y ffaith bod pobl yn aml yn ystyried cyfryngau cymdeithasol yn amddifad o gynnwys unigryw, wedi'i becynnu (sy'n deillio o'r gred bod cyfryngau cymdeithasol ar gyfer “rhannu” cynnwys a geir mewn man arall), gall weithio rhyfeddodau ar gyfer unrhyw ymgyrch / ymdrech cyfryngau cymdeithasol.

Strategaeth Cynnwys ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol? Ydych chi'n Kidding?

Mae'n ddigon anodd cymryd rhan mewn strategaeth gynnwys dda ar gyfer gwefannau; Wedi'r cyfan, mae'n cymryd llawer o adnoddau i greu golygyddol cynnwys ar gyfer blog syml. Pam fyddai unrhyw un eisiau treulio amser (ac arian yn ôl pob tebyg) i gynnwys fynd ar gyfryngau cymdeithasol? Onid ydym ni'n mynd i rannu dolenni a lluniau yn unig?

Dylai rhan fawr o'ch ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn wir gynnwys rhannu cynnwys diddorol a pherthnasol, postio statws neu drydariadau sy'n helpu defnyddwyr, ennyn diddordeb darllenwyr / dilynwyr, ac ati. Mae'r cynnwys ar gyfer hyn yn cael ei “gyrchu yn bennaf” ond sut a phryd rydych chi'n ei gyflwyno hefyd materion. Mae yna dipyn o strategaeth dan sylw; ac ar wahân i strategaeth yn unig, mae yna “strategaeth gynnwys” hyd yn oed ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Tair elfen sydd bwysicaf o ran pa mor dda y mae eich ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol yn perfformio:

 • Perthnasedd
 • Amseru
 • Ansawdd Cynnwys

Nid casglu cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn unig signalau cymdeithasol i Google, er bod hynny'n eithaf pwysig. Nid gyrru clic-drwodd yn unig mohono chwaith. Yn bennaf oll, peidiwch â defnyddio strategaeth gynnwys yn unig i gael tudalen cyfryngau cymdeithasol “weithredol”.

Dylai'r cyfryngau cymdeithasol ysgogi ymgysylltiad. Mae hyn yn cynyddu ymwybyddiaeth brand, poblogrwydd ac ymddiriedaeth. Mae hyn oll, nid yw'n syndod, yn dibynnu ar eich strategaeth cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Beth yw Strategaeth Cynnwys Da ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol?

Gall y diffiniad o dda fod yn wahanol iawn. Er ei bod yn hawdd dweud ei fod yn dibynnu ar y gilfach / marchnad rydych chi ynddi a'i gadael ar hynny, mae yna rai syniadau sylfaenol ond beirniadol sy'n berthnasol i'r mwyafrif o strategaethau cyfryngau cymdeithasol:

 • Curadu a chyhoeddi'r cynnwys mwyaf perthnasol ar gyfer “NAWR”: Mae pobl yn aml yn casglu criw o ddolenni ac yn eu hamserlennu trwy wefannau rheoli cyfryngau cymdeithasol felHootsuite neu Clustogi. Er bod hyn yn iawn, gwnewch yn siŵr nad yw'r cynnwys rydych chi'n ei rannu yn berthnasol yn unig ond hefyd yn gyfredol iawn.
 • Eu gwneud yn flasus: Nid yw swyddi diflas, un llinell gyda dolen fyrrach yn mynd i fachu sylw eich dilynwyr. Ar wefannau fel Facebook a Google+, ychwanegwch ddelweddau perthnasol at eich postiadau. Mae'r rhain yn gwneud iddyn nhw sefyll allan a bachu sylw pobl. Tenets sylfaenol Sylw-Diddordeb-Awydd yn berthnasol i'r hyn rydych chi'n ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol. A pheidiwch ag anghofio'r olaf: Gweithredu! Defnyddiwch alwad i weithredu bob amser.
 • Ysgrifennu teitlau a disgrifiadau unigryw, clir, syml ond magnetig. Mae gan bob sianel gymdeithasol ddemograffig neu arddull ymgysylltu wahanol. Ar Facebook, nid yw pobl gan amlaf yn ymgysylltu trwy sylwadau (yn lle hynny, mae “tebyg” yn ymwneud cyn belled ag y maen nhw'n mynd, ar gyfer y mwyafrif o swyddi). Ar Twitter, gall yr ymgysylltiad fod ychydig yn ddyfnach, trwy ail-drydar ac atebion. Rwyf wedi gweld cymuned Google+ yn ymgysylltu llawer mwy nag mewn mannau eraill. Ond mae'n dibynnu ar sut rydych chi'n fformatio'r hyn rydych chi'n ei bostio dros bob un o'r sianeli cymdeithasol hyn.
 • Deall nad yw cyfryngau cymdeithasol ar gyfer postio dolenni yn unig: Nid Digg mohono, wedi'r cyfan. Nid ydych chi yno i bostio dolenni a symud ymlaen. Mae ymdrech effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol yn ymwneud creu ymgysylltiad. Os gallwch chi ymgysylltu â'ch defnyddwyr - gofynnwch iddynt rannu, ail-drydar, ateb, rhoi sylwadau neu ddechrau trafodaeth bod catapyltiau'n beth firaol - gallwch chi ddweud bod eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol wedi talu ar ei ganfed.

Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn Estyniad Chi / Eich Busnes / Eich Gwefan

Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol - ac ni allant - fod yn endid unigryw sy'n sefyll ar wahân i'ch busnes / gwefan. Os ydych chi'n adeiladu gwefan, ac yn ceisio ei optimeiddio ar gyfer traffig ac addasiadau, mae angen i chi sicrhau nad yw'ch ymdrechion cyfryngau cymdeithasol yn mynd i lawr y draen.

Trwy “ymdrechion cyfryngau cymdeithasol,” nid wyf yn sôn am greu proffil cymdeithasol gweithredol yn unig sydd â llawer o gefnogwyr, dilynwyr, a'r pethau tebyg. Yr hyn rydw i'n siarad amdano mewn gwirionedd yw:

 • cyfraddau clicio drwodd credadwy
 • ymgysylltu mwy bywiog
 • trawsnewidiadau o sianeli cymdeithasol
 • darllenwyr a thraffig
 • siawns uwch o gyfranddaliadau, ail-drydariadau, a ffactor firaol uwch

Mae brandiau mawr yn trosoli cyfryngau cymdeithasol gyda ROI ffrwydrol. Mae cynnwys brand yn prysur ddod yn lefel nesaf ar gyfer hysbysebu anymwthiol - a dyfalu beth? Mae'n is gweithio. Ac y tu ôl i'r cyfan mae strategaeth cynnwys gadarn wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Ewch ar y bandwagon mor gyflym ag y gallwch oherwydd mae'n sicr y bydd yn mynd yn anodd (mewn gwirionedd, mae eisoes) i sefydlu'ch llais yng nghanol yr holl sŵn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.