Sut i Osod Rheolwr Tag Google a Universal Analytics

rheolwr tag google

Rydyn ni wedi bod yn trosi cleientiaid yn Rheolwr Tag Google yn ddiweddar. Os nad ydych wedi clywed am reoli tagiau eto, rydym wedi ysgrifennu erthygl fanwl, Beth yw rheoli tagiau? - Byddwn yn eich annog i ddarllen drwyddo.

Beth yw Tag?

Pyt o god yw tag sy'n anfon gwybodaeth i drydydd parti, fel Google. Os na ddefnyddiwch ddatrysiad rheoli tag fel Tag Tag, mae angen ichi ychwanegu'r pytiau hyn o god yn uniongyrchol at ffeiliau ar eich gwefan neu ap symudol. Trosolwg Rheolwr Tag Google

Ar wahân i fanteision rheoli tagiau, mae gan Reolwr Tag Google rywfaint o gefnogaeth frodorol i gymwysiadau fel Google Analytics hefyd y byddwch chi am fanteisio arnyn nhw. Oherwydd bod ein hasiantaeth yn gweithio cryn dipyn ar strategaethau cynnwys ar gyfer ein cleientiaid, rydym yn ffurfweddu GTM ar draws ein cleientiaid. Gyda Google Tag Manager a Universal Analytics, gallwn ffurfweddu mewnwelediadau ychwanegol gyda Grwpiau Cynnwys Google Analytics heb orfod golygu cod craidd ar wefannau ein cleientiaid. Fodd bynnag, nid yw ffurfweddu'r ddau i weithio gyda'i gilydd er gwangalon y galon, felly rwyf am ei ddogfennu ar eich rhan.

Byddaf yn ysgrifennu erthygl yn y dyfodol ar ffurfweddu Grwpio Cynnwys gyda Google Tag Manager, ond ar gyfer yr erthygl heddiw, mae gen i 3 nod:

  1. Sut i osod Google Tag Manager ar eich Gwefan (gyda rhai manylion ar gyfer WordPress wedi'u hychwanegu).
  2. Sut i ychwanegu defnyddiwr o'ch Asiantaeth fel y gallant reoli Rheolwr Tag Google.
  3. Sut i ffurfweddu Google Universal Analytics o fewn Google Tag Manager.

Nid yw'r erthygl hon wedi'i hysgrifennu ar eich cyfer chi yn unig, mewn gwirionedd mae'n gam wrth gam i'n cleientiaid hefyd. Bydd yn caniatáu inni reoli GTM ar eu cyfer a pharhau i wneud y gorau o'r ffordd y mae sgriptiau allanol yn cael eu llwytho yn ogystal â gwella eu hadroddiadau Google Analytics.

Sut i Osod Rheolwr Tag Google

Gan ddefnyddio'ch mewngofnodi Google Analytics, fe welwch hynny Rheolwr Tag Google bellach yn opsiwn yn y ddewislen gynradd, cliciwch Mewngofnodi:

Rheolwr Tag Google Mewngofnodi

Os nad ydych erioed wedi sefydlu cyfrif Rheolwr Tag Google o'r blaen, mae dewin braf i'ch cerdded trwy sefydlu'ch cyfrif a'ch cynhwysydd cyntaf. Os nad ydych chi'n deall y verbiage rwy'n ei ddefnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r fideo ar y post hwn sy'n eich arwain chi drwodd!

Yn gyntaf, enwwch eich cyfrif. Yn nodweddiadol, byddwch chi'n enwi hynny ar ôl eich cwmni neu adran fel y gallwch chi ddod o hyd i a rheoli pob un o'r gwefannau a'r apiau y gallai fod gennych Google Tag Manager wedi'u gosod arnynt yn hawdd.

Rheolwr Tag Google - Cyfrif Setup

Nawr bod eich cyfrif wedi'i setup, mae angen i chi setup eich cyntaf cynhwysydd.

Rheolwr Tag Google - Cynhwysydd Gosod

Pan gliciwch creu, gofynnir ichi gytuno i'r Telerau Gwasanaeth. Unwaith y byddwch chi'n cytuno, byddwch chi'n cael dwy sgript i'w mewnosod ar eich gwefan:

Sgript Rheolwr Tag Google

Rhowch sylw i ble rydych chi'n mewnosod y tagiau sgript hyn, mae'n gwbl hanfodol i ymddygiad unrhyw dagiau rydych chi'n mynd i'w rheoli o fewn Rheolwr Tagiau Google yn y dyfodol!

Defnyddio WordPress? Byddwn yn argymell yn fawr y Rheolwr Tag Duracelltomi Google Plugin WordPress. Pan fyddwn yn ffurfweddu Grwpiau Cynnwys yn Google Analytics, mae'r ategyn hwn yn galluogi nodweddion gydag opsiynau adeiledig sy'n mynd i arbed llawer o alar ichi!

Os ydych chi'n ffurfweddu GTM gan ddefnyddio ategyn neu integreiddio trydydd parti, fel rheol gofynnir i chi am eich ID Cynhwysydd. Rydw i wedi bwrw ymlaen a chylchredeg hynny yn y screenshot uchod. Peidiwch â phoeni am ei ysgrifennu i lawr neu ei anghofio, mae GTM yn ei gwneud hi'n braf ac yn hawdd yn eich cyfrif GTM.

A yw'ch sgriptiau neu'ch ategyn wedi'i lwytho? Gwych! Mae Rheolwr Tag Google wedi'i osod ar eich gwefan!

Sut i Ddarparu Mynediad i'ch Asiantaeth i Reolwr Tag Google

Pe bai'r cyfarwyddiadau uchod ychydig yn rhy anodd, gallwch chi neidio'n uniongyrchol i ddarparu mynediad i'ch asiantaeth. Caewch y dewin allan a chlicio Admin ar y ddewislen eilaidd ar y dudalen:

Defnyddwyr Rheolwr Tag Google

Byddwch chi eisiau clicio Rheoli Defnyddwyr ac ychwanegwch eich asiantaeth:

Gweinyddwr Rheolwr Tag Google

[box type = "alert" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Fe sylwch fy mod yn darparu pob mynediad gyda'r defnyddiwr hwn. Efallai y byddwch am drin mynediad eich asiantaeth yn wahanol. Yn nodweddiadol, byddwch chi'n ychwanegu'ch asiantaeth fel Defnyddiwr ac yna'n rhoi'r gallu iddyn nhw Greu ond nid Cyhoeddi. Efallai yr hoffech chi gadw rheolaeth ar newidiadau tag Cyhoeddi. [/ Blwch]

Nawr gall eich asiantaeth gael mynediad i'ch gwefan yn eu cyfrif Google Tag Manager. Mae hon yn ddull llawer gwell ac yna'n darparu'ch cymwysterau defnyddiwr!

Sut i ffurfweddu Google Universal Analytics o fewn Google Tag Manager

Er bod GTM wedi'i osod yn iawn ar eich gwefan ar y pwynt hwn, mewn gwirionedd nid yw'n gwneud unrhyw beth nes i chi gyhoeddi'ch tag cyntaf. Rydyn ni'n mynd i wneud y tag cyntaf hwnnw Dadansoddeg Gyffredinol. Cliciwch Ychwanegu Tag Newydd ar y Gweithle:

Tag 1-gtm-workpace-add-new-tag

Cliciwch ar yr adran tagiau a chewch ddetholiad o dagiau i chi, byddwch chi am ddewis Dadansoddeg Gyffredinol:

Math 2-gtm-dewis-tag

Bydd angen i chi gael eich cod UA-XXXXX-X o'ch sgript Google Analytics sydd eisoes yn eich gwefan a'i nodi yn yr adran gywir. Peidiwch â chlicio arbed eto! Mae'n rhaid i ni ddweud wrth GTM pan fyddwch chi am danio'r tag hwnnw!

Dadansoddeg 3-gtm-global-

Ac, wrth gwrs, rydyn ni am i'r tag danio bob tro mae rhywun yn edrych ar dudalen ar eich gwefan:

Sbardun 4-gtm-univers-select-trigger

Nawr gallwch chi adolygu gosodiadau eich tag:

Tag 5-gtm-univers-review

Cliciwch arbed ac fe welwch grynodeb o'r newidiadau a wnaethoch. Cadwch mewn cof nad yw'r tag yn dal i gael ei gyhoeddi i'ch gwefan - mae hynny'n nodwedd wych o GTM. Gallwch wneud tunnell o newidiadau a gwirio pob lleoliad cyn penderfynu cyhoeddi'r newidiadau yn fyw i'ch gwefan:

Newidiadau 6-gtm-gweithle

Nawr bod ein tag wedi'i ffurfweddu'n iawn, gallwn ei gyhoeddi i'n gwefan! Cliciwch Cyhoeddi a gofynnir ichi ddogfennu'r newid a'r hyn a wnaethoch. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn os oes gennych chi lawer o weinyddwyr a phartneriaid asiantaeth yn gweithio ar eich gwefan.

[box type = "alert" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Cyn i chi gyhoeddi newidiadau i'ch tag i'ch gwefan, gwnewch yn siŵr eich bod chi dileu unrhyw sgriptiau Google Analytics blaenorol o fewn eich gwefan! Os na wnewch chi hynny, rydych chi'n mynd i weld rhai chwyddiadau a materion hynod ennillgar gyda'ch analytics adrodd. [/ blwch]

7-gmt-gyhoeddi

Hwb! Rydych chi wedi clicio cyhoeddi ac mae'r fersiwn wedi'i chadw gyda manylion y golygiadau tag. Mae Universal Analytics bellach yn weithredol ar eich gwefan.

Fersiwn 8-gtm-cyhoeddedig

Llongyfarchiadau, mae Google Tag Manager yn fyw ar eich gwefan gyda Universal Analytics wedi'i ffurfweddu a'i gyhoeddi fel eich tag cyntaf!