E-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostMarchnata Symudol a Thabledi

Sut i Hybu Eich Gwerthiant ar ôl Prynu Gyda Strategaeth Cadw Cwsmer Effeithiol

Er mwyn ffynnu a goroesi mewn busnes, rhaid i berchnogion busnes gofleidio llawer o dechnegau a thactegau. A. strategaeth cadw cwsmeriaid yn hollbwysig oherwydd mae'n llawer mwy effeithiol nag unrhyw strategaeth farchnata arall o ran cynyddu refeniw a sbarduno enillion ar eich buddsoddiad marchnata.

Gall caffael cwsmer newydd gostio bum gwaith yn fwy na chadw cwsmer presennol. Gall cynyddu cyfraddau cadw cwsmeriaid 5% gynyddu elw o 25 i 95%. Y gyfradd llwyddiant o werthu i gwsmer sydd gennych eisoes yw 60 i 70%, tra bod cyfradd llwyddiant gwerthu i gwsmer newydd yn 5 i 20%.

Peiriant Allanol: Marchnata Cadw Cwsmer yn erbyn Marchnata Caffael Cwsmer

Mae caffael cwsmeriaid newydd yn ffordd angenrheidiol ac anodd o dyfu eich busnes, ond cynyddu gwerth cwsmeriaid cyfredol yw'r ffordd hawsaf o dyfu eich refeniw a'ch proffidioldeb. Mae cynllunio a gweithredu strategaeth cadw cwsmeriaid yn hanfodol.

Os ydych chi wedi cynllunio a lansio strategaeth cadw cwsmeriaid a rhaglen ffyddlondeb gysylltiedig i'ch cwsmeriaid, beth sydd nesaf i hybu cadw cwsmeriaid trwy eich rhaglen?

6 Ffordd i Gynyddu Canlyniadau Cadw Cwsmer

  1. Gadewch i gwsmeriaid wybod eich cynnig gwerth - Dyluniwyd eich rhaglen cadw cwsmeriaid ar y cynnig gwerth rydych chi'n ei gynnig i'ch cwsmeriaid. Mae taflu cynigion gan obeithio y byddant yn gwario mwy yn mynd i gymell eich cwsmeriaid. Cyfleu'n glir y gwerth rydych chi'n ei gynnig i'ch cwsmeriaid a chynllunio'r hyn y gallwch chi ei gynnig iddyn nhw, beth fydd y gost, a sut y bydd yn sylweddoli'r gwerth rydych chi'n ei gyfathrebu iddyn nhw.
  2. Adeiladu perthnasoedd un i un - Mae digideiddio a thechnolegau newydd wedi trawsnewid yn llwyr sut y gallwn wneud y gorau o gyfathrebu a gwella profiadau ein cwsmeriaid. Mae pob busnes, gan gynnwys rhai traddodiadol, bellach yn addasu i adeiladu perthnasoedd un i un. Mae'n hanfodol cynnwys defnyddwyr rhwng ymweliadau i'w cadw i ddod yn ôl. Rhaid i'r cyfathrebu symud y tu hwnt i berthynas eich gwerthwr â'ch cwsmeriaid. 
  3. Diweddarwch nhw (Anfon e-byst / SMS / Push-notification) - Peidiwch byth â gadael i'ch cwsmeriaid anghofio'ch brand neu os oes ganddyn nhw bwyntiau teyrngarwch. Gall diweddaru eich cwsmeriaid am eu cydbwysedd teyrngarwch danio eu tâl i ddod yn ôl atoch yn fuan. Gallwch ddewis anfon e-byst, SMS, neu hyd yn oed hysbysiadau mewn-app yn uniongyrchol at gwsmeriaid nad ydynt wedi siopa gyda chi yn ddiweddar. Hyd yn oed syml Llongyfarchiadau ar ôl pob pryniant gall roi hwb i'ch perthynas - gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u heisiau. 
  4. Cyflwyno Rhaglenni VIP - Mae rhaglenni VIP yn cymell cwsmeriaid i gynnal statws elitaidd â'ch brand. Mae'r mwyafrif o frandiau'n rhoi statws VIP i'w cwsmeriaid sy'n ailadrodd. Mae rhaglenni VIP yn annog eich cwsmeriaid i feddwl amdanynt eu hunain fel rhan o'ch cymuned yn hytrach na bod yn gwsmer cyffredin yn unig.
  5. Data trosoledd ar gyfer gwella - bydd olrhain sut mae'ch rhaglen yn perfformio, dadansoddi ei hadroddiadau, ac adolygu'r data rydych chi'n ei gipio gyda'ch platfform teyrngarwch yn cynorthwyo i optimeiddio'ch cynllun ar gyfer y dyfodol i gynyddu cadw cwsmeriaid. Mae data hefyd yn caniatáu ichi segmentu'ch cwsmeriaid yn well. Mae segmentu cwsmeriaid yn ffordd ddelfrydol o hybu ymateb eich ymdrechion cadw trwy addasu a thargedu gwobrau i bob segment.
  6. Cynhwyswch raglen atgyfeirio - Eich cwsmeriaid yw eich eiriolwyr mwyaf. Peidiwch â cholli'r cyfle i ysgogi a'ch cwsmeriaid i hyrwyddo'ch busnes i'w cydweithwyr, ffrindiau, a theulu trwy ddefnyddio gwobrau. Mae pobl yn ymddiried yn eu cyfoedion dros unrhyw fath arall o farchnata.

Troi cwsmeriaid yn gwsmeriaid ac eiriolwyr ffyddlon yw'r hyn sydd ei angen ar bob brand. Bydd yr awgrymiadau a drafodwyd uchod ar sut i hybu cadw cwsmeriaid ar ôl prynu yn adeiladu cysylltiad cryf â'ch cwsmeriaid, ac yn cynyddu eich llinell waelod. Bydd strategaeth cadw cwsmeriaid ôl-brynu wedi'i dylunio'n dda yn bendant yn eich helpu i wella profiad y cwsmer.

Meddalwedd Rhaglen Teyrngarwch Cwsmer Poket

Poced yn rhaglen ffyddlondeb a CRM a adeiladwyd ar gyfer y defnyddiwr a'r masnachwr. Mae buddion a nodweddion Poket yn cynnwys:

  • Hawdd I Defnyddio - Gyda thempled parod Poket, gallwch chi gychwyn eich rhaglenni teyrngarwch cwsmeriaid eich hun yn hawdd o fewn 10 munud.
  • Data Sy'n Eich Helpu i Werthu'n Well - Deall arferion gwariant eich cwsmeriaid. Mae offeryn dadansoddol Poket yn rhoi golwg aderyn i chi o'ch trafodion.
  • Datrysiad Byd-eang cost-effeithiol - Mae Poket yn darparu galluoedd pwerus ar raddfa menter am y pris mwyaf fforddiadwy y byddwch chi'n dod o hyd iddo yn y farchnad.
  • Ewch yn ddigidol, ewch yn symudol - Trowch eich rhaglen ffyddlondeb goddefol, adweithiol yn rhaglen ragweithiol, atyniadol. Mae Poket yn eich helpu i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid trwy'r sianelau cyfathrebu a ffefrir ganddynt a'u cymell i ddychwelyd.

Mae meddalwedd teyrngarwch Poket wedi'i gynllunio i esblygu gyda'ch busnes. O gerdyn dyrnu syml, i ddatrysiad ymgysylltu â chwsmeriaid wedi'i dargedu'n fawr, mae Poket yn eich helpu i esblygu'ch rhaglen ffyddlondeb yn raddol i fod yn ddeinamig ac yn ddeniadol i'ch cwsmeriaid.

Dechreuwch gyda Poket

Oliva Saikia

Mae gan Oliva 6+ mlynedd o brofiad mewn marchnata a datblygu busnes ar draws sawl daearyddiaeth gyda sefydliadau mawr a bach. Ar hyn o bryd, hi yw Rheolwr Marchnata Poket. Poced yn blatfform Rheoli Teyrngarwch yn y cwmwl sy'n helpu busnesau i gadw cwsmeriaid a chynyddu gwerthiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol