Sut i Wella'ch Sgiliau Ysgrifennu

Sut i Wella'ch Sgiliau Ysgrifennu

Os ydych chi wedi darllen fy nghyhoeddiad ers blynyddoedd, gobeithio eich bod wedi sylwi ar welliant yn fy ysgrifennu. Dywedwch y gwir, ar ôl ysgrifennu llyfr a miloedd o erthyglau, rwy'n dal i gael trafferth gyda hanfodion ysgrifennu - gan gynnwys gramadeg, strwythur, a chreadigrwydd.

Fel llif o awdur ymwybyddiaeth, lle rydw i'n siarad â mi fy hun ac yn teipio'r hyn rwy'n ei ddweud, rwy'n cyflwyno rhai gwallau sillafu a gramadegol cas a sylfaenol iawn yn gyson. Diolch byth, mae fy narllenwyr wedi derbyn fy diffyg sgiliau ysgrifennu i raddau helaeth ac maen nhw, yn lle hynny, yn canolbwyntio ar yr adnoddau rydw i'n eu rhannu gyda nhw.

Wedi dweud hynny, yr un peth sydd wedi fy helpu i wella fy ysgrifennu yw… ysgrifennu. Rwy'n ysgrifennu datganiadau o waith (SOWs) ar gyfer rhagolygon. Rwy'n ysgrifennu achosion defnydd i'w profi. Rwy'n ysgrifennu erthyglau yma. Rwy'n ysgrifennu astudiaethau achos ar gyfer marchnata. Rwy'n ysgrifennu trwy gydol y dydd ar gyfryngau cymdeithasol. Rwy'n ysgrifennu cyflwyniadau a chwestiynau ar gyfer podlediadau. Mae popeth rwy'n ei ysgrifennu yn gofyn am bwrpas a dealltwriaeth o'r gynulleidfa ganolig a thargedol.

Dros amser, credaf fy mod wedi gwella'n sylweddol ond nid wyf yn arbenigwr o hyd. Mewn gwirionedd, o ran datblygu papur gwyn neu gynnwys pwysig, rwy'n dal i chwilio am awduron copi anhygoel sy'n gwneud gwaith ysblennydd ar bob darn maen nhw'n ei ddarparu. Mae'r ddisgyblaeth ymchwil, gwrando a ffocws sydd gan yr ysgrifenwyr hyn yn anhygoel. Mae gen i barch anhygoel i'w crefft.

Mae'r ffeithlun hwn, 29 Ffyrdd o Wella'ch Sgiliau Ysgrifennu, o Enchanting Marketing yn manylu ar gynllunio, ymarfer, strwythur, creadigrwydd, a sut i ddechrau.

Sut i Wella'ch Sgiliau Ysgrifennu Infograffig

Dyma grynodeb ysgrifenedig o'r ffeithlun:

Rhan 1: Ymarfer Ysgrifennu

 1. Sefydlu eich prif gwendidau ysgrifennu. Beth yn union ydych chi am ei wella? Er enghraifft, efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar dewis y geiriau iawn neu ysgrifennu brawddegau symlach.
 2. Darllenwch waith awduron eraill deall sut maen nhw'n defnyddio technegau ysgrifennu. Os hoffech chi ysgrifennu gyda mwy o symlrwydd, astudio Hemingway's Yr Hen Ddyn a'r Môr. Neu os hoffech chi wella dewis geiriau, gweld sut mae Ray Bradbury yn defnyddio berfau cryf in Zen yn y Gelf Ysgrifennu; casglwch eich holl hoff enghreifftiau yn ffeil swipe- casgliad o ysgrifennu enghreifftiau i ddysgu ohono.
 3. Ymarfer techneg ysgrifennu benodol, a chymharwch eich ysgrifennu â'r enghreifftiau yn eich ffeil swipe, fel y gallwch weld sut i wella ymhellach.
 4. Ewch allan o'ch parth cysur - peidiwch â defnyddio'r enghreifftiau i roi'ch hun i lawr; yn lle hynny, heriwch eich hun i wella a mwynhau'r profiad dysgu—meithrin meddylfryd twf.

Rhan 2: Cynllunio Ysgrifennu

 1. Ar gyfer pwy ydych chi'n ysgrifennu? Mae gan awduron da ddiddordeb patholegol yn eu darllenwyr ac maen nhw'n deall eu breuddwydion, eu hofnau a'u dymuniadau cyfrinachol.
 2. Pa broblem darllenydd y bydd eich erthygl yn helpu i'w datrys? Neu pa nod y byddwch chi'n helpu i'w gyflawni? Mae gan gynnwys da un pwrpas clir - ysbrydoli darllenydd i weithredu'ch cyngor.
 3. Beth yw'r map ffordd i helpu'ch darllenwyr i ddatrys eu problemau neu gyflawni eu nodau? Y map ffordd yw'r sylfaen ar gyfer erthygl glir a rhesymegol.

Rhan 3: Strwythur Ysgrifennu

 1. Pennawd pwerus yn defnyddio geiriau pŵer neu rhifau i ddenu sylw mewn ffrydiau cyfryngau cymdeithasol prysur, ac mae'n sôn am fudd penodol i ddenu dilynwyr i glicio i ddarllen mwy.
 2. Agoriad cyfareddol yn addo darllenwyr y byddwch chi'n helpu i ddatrys problem fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu hannog i ddarllen ymlaen.
 3. Prif gorff gwerthfawr yn dangos, gam wrth gam, sut i ddatrys problem neu gyflawni nod.
 4. Cau ysbrydoledig neidio darllenwyr ar waith - dim ond pan fydd darllenwyr yn profi'r gwahaniaeth y mae eich cyngor yn ei wneud iddynt y byddwch chi'n dod yn wir awdurdod.

Rhan 4: Technegau Ysgrifennu

 1. Defnyddiwch y cynllun prydau 4 cwrs i creu llif rhesymegol heb wrthdyniadau, felly mae darllenwyr yn aros ar y trywydd iawn.
 2. Dysgu sut i ddefnyddio iaith fywiog i wneud syniadau haniaethol yn goncrid felly mae darllenwyr yn hawdd gafael a chofio'ch neges.
 3. Dysgwch sut i ysgrifennu brawddegau bach, syml ac ystyrlon—brawddeg dda yw cynhwysyn sylfaenol ysgrifennu da.
 4. Cyfansoddi trawsnewidiadau llyfn felly mae darllenwyr yn gleidio'n ddiymdrech o frawddeg i frawddeg, ac o baragraff i baragraff.
 5. Ymarfer sut i ysgrifennu'n glir ac yn gryno felly mae eich neges yn dod yn gryf.
 6. Darganfyddwch sut i osgoi geiriau gwangobbledygook, a ystrydebau; a sbeiswch eich ysgrifennu gyda geiriau pŵer gan gynnwys ymadroddion synhwyraidd.
 7. Deall pethau sylfaenol ymchwil keyword ac optimeiddio ar dudalen i gynyddu traffig chwilio organig.

Rhan 5: Sgiliau Ysgrifennu Uwch

 1. Dysgu sut i ddefnyddio'r techneg chwyddo-mewn-chwyddo allan i wehyddu straeon bach i mewn i'ch cynnwys.
 2. Darganfyddwch sut i cyflymwch eich straeon ac darllenwyr bachyn gyda chlogwynwyr bach.
 3. Coginiwch i fyny trosiadau ffres i ychwanegu blas at bynciau wedi'u hail-bwyso a diflas.
 4. Ysgrifennu brawddegau hir heb redeg allan o wynt, a darganfod sut i ddefnyddio rhythm i roi cerddoriaeth yn eich ysgrifennu.
 5. Arbrofi gyda dewis geiriau a rhoi cynnig ar fwy tôn sgwrsiofelly mae darllenwyr yn dechrau cydnabod eich llais.

6 Rhan: Arferion ysgrifennu

 1. Gwneud ysgrifennu yn ddewis, a amser archebu yn eich calendr ar gyfer ysgrifennu - os nad ydych chi'n cynllunio amser i ysgrifennu, yna ni fydd yn cael ei wneud.
 2. Gosodwch nod bach- fel ysgrifennu un paragraff neu ysgrifennu am 10 munud y dydd, felly mae bron yn amhosibl peidio ag ysgrifennu.
 3. Creu perthynas gynhyrchiol â'ch beirniad mewnol, felly gallwch chi ddod yn ysgrifennwr mwy llawen a thoreithiog.
 4. Dechreuwch ysgrifennu, hyd yn oed os na wnewch chi hynny teimlo cymhelliant- bydd eich hwyliau'n gwobrwyo'ch gwaith caled a bydd eich geiriau'n dechrau llifo.
 5. Dileu gwrthdyniadau a ymarfer sut i ganolbwyntio—Focus yw eich uwch-bŵer cynhyrchiant.
 6. Torrwch y proses ysgrifennu i mewn i gamau- All-lein, drafft cyntaf, adolygiad, golygu terfynol - a lledaenu'r gwaith dros sawl diwrnod er mwyn i chi allu manteisio ar drwyadledd; adolygwch eich ysgrifennu gyda llygaid ffres fel y gallwch ei wneud hyd yn oed yn well.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.