4 Ffyrdd Strategol i Wella'ch Cynnwys Gweledol yn 2020

Cynnwys gweledol 2020

Gwelodd 2018 tua 80% o farchnadoedd defnyddio cynnwys gweledol yn eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Yn yr un modd, tyfodd y defnydd o fideos bron i 57% rhwng 2017 a 2018. 

Rydym bellach wedi dechrau cyfnod lle mae defnyddwyr eisiau cynnwys apelgar, ac maent ei eisiau yn gyflym. Yn ogystal â gwneud hynny'n bosibl, dyma pam y dylech chi defnyddio cynnwys gweledol:

  • Hawdd i'w rhannu
  • Syml i cofio
  • Hwyl a gafaelgar

Mae'n amlwg felly bod angen i chi gamu i fyny'ch gêm marchnata gweledol. Er mwyn eich helpu chi, rydw i wedi llunio ychydig o strategaethau y gallwch chi eu rhoi ar waith i wella'ch cynnwys gweledol yn 2020. 

Strategaeth # 1: Harneisio Pwer Infograffeg

Delweddau yw infograffeg sy'n cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol. Maen nhw'n eich helpu chi i gyflwyno'ch gwybodaeth mewn ffordd ddeniadol a gafaelgar i'ch cynulleidfa.  

Maent yn fodd gwych ar gyfer cyflwyno gwybodaeth mewn fformat mwy cyddwys gydag elfennau gweledol. Wedi'r cyfan, os rhoddir opsiwn i chi, a fyddech chi'n darllen trwy 1000 o eiriau o destun, neu'n mynd trwy siart wedi'i chrynhoi sy'n dangos yr un wybodaeth?

Byddai'r mwyafrif o bobl yn dewis yr olaf.

Yn ôl arolwg diweddar pleidleisio, Dywedodd 61% o ddefnyddwyr mai ffeithluniau oedd y math mwyaf effeithiol o gynnwys ar gyfer cadw gwybodaeth a dysgu. 

Mae'r delweddau a'r graffeg bywiog a ddefnyddir mewn ffeithluniau yn mynd yn bell o ran cadw diddordeb darllenwyr.

Felly, mae'n amlwg bod ffeithluniau'n ffurf bwerus o gynnwys gweledol.

Ond, sut ydych chi'n gwneud i'ch un chi sefyll allan yng nghanol miliynau o bobl eraill yn gorlifo'r rhyngrwyd? 

Dyma rai awgrymiadau a all helpu:

Cul i Lawr ar Bwnc

Sicrhewch eich bod yn canolbwyntio. Gallai ffeithlun sy'n cynnwys gormod o fanylion ddrysu'r darllenydd. 

Efallai y bydd eich ffeithluniau'n gwneud yn llawer gwell os na fyddwch chi'n cynnwys yr holl ddata y gallwch chi ddod o hyd iddo. Yn lle, culhewch eich ffocws i un pwnc a sicrhau eich bod yn creu'r ffeithlun o amgylch hynny. 

Dyma enghraifft o ffeithlun crimp a chryno:

Enghraifft Infograffig
Image drwy Pinterest

Sicrhewch y Maint yn Iawn

Mae ffeithluniau i fod i fod yn fwy na delweddau a diagramau cyffredin. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eu bod nhw o faint y gellir ei reoli a hyd. Os na chedwir hyn mewn cof, efallai y byddwch yn colli allan ar ddarpar ddarllenwyr.

Creu Graffeg Di-annibendod

Nid ydych am gyflwyno ffeithlun sy'n orlawn o dagfeydd. Ychwanegwch fannau bob amser a fydd yn helpu darllenwyr i lywio trwy'r wybodaeth yn llyfn.

Yn ogystal, sicrhewch fod hyd yn oed y maint ffont lleiaf ar eich ffeithlun yn hawdd ei ddarllen.

Ar ôl i chi wneud creu ffeithlun gwych, gallwch ei gyflwyno i wefannau amrywiol yn eich arbenigol. Gall hyn eich helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Strategaeth # 2: Cyflwyno Cynnwys sydd wedi'i Bersonoli

Mae defnyddwyr eisiau cynnwys sy'n fwy personol i'w diddordebau. Mewn gwirionedd, 91% o gwsmeriaid yn debygol o siopa o frandiau sy'n cydnabod ac yn darparu cynigion ac awgrymiadau wedi'u teilwra iddynt. 

Arall 2018 arolwg Datgelodd, os nad yw cynnwys yn cael ei bersonoli, y bydd 42% o ddefnyddwyr yn llidiog, a byddai 29% ohonynt yn llai tebygol o brynu.

Ystadegau ar Bersonoli Cynnwys
Delwedd trwy SlideShare

Un ffordd o ddarganfod beth mae eich cynulleidfa ei eisiau yw trwy wrando cymdeithasol. Mae yna nifer o offer allan yna a all eich helpu i wneud hynny. Byddant yn eich helpu i asesu teimladau eich defnyddwyr a darganfod beth yw eu barn amdanoch chi a'ch cystadleuwyr. 

Gadewch i ni nawr edrych ar y gwahanol ffyrdd y gallwch bersonoli'ch cynnwys. 

Delweddau y tu ôl i'r olygfa

Mae darganfod beth sy'n mynd i mewn i greu cynnyrch yn creu ymdeimlad o agosatrwydd ym meddyliau'ch cynulleidfa. Trwy bostio cynnwys gweledol y tu ôl i'r llenni fel delweddau a fideos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gallwch chi roi cipolwg sydyn i'ch cynulleidfa yn eich busnes.

Mae'r ffotograffydd o Toronto, Anna, yn gwneud hynny'n union trwy rai o'i swyddi Instagram.

Tu ôl i'r Llenni Gweledol
Image drwy Instagram

Yn ogystal, gall nodweddion fel Instagram a Facebook Stories hefyd fod yn ddefnyddiol yn hyn o beth.

Creu Cynnwys Lleol

Nid yw lleoleiddio cynnwys gweledol yn gorffen defnyddio'r iaith a siaredir yn lleol. Gall defnyddio ciwiau ac awgrymiadau lleol yn eich cynnwys helpu defnyddwyr i gysylltu'n syth.

Mae strategaethau lleoleiddio McDonald's yn adnabyddus ledled y byd. Nid yn unig y maent yn gwneud hyn trwy newid eu bwydlenni, ond hefyd trwy eu cynnwys gweledol.

Er enghraifft, mae McDonald's yn denu cwsmeriaid yn yr UD i fwyta eu prydau bwyd trwy rannu cynnwys sy'n berthnasol yn lleol. Yn ddiweddar fe wnaethant rannu swydd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cheeseburger i ddenu eu cynulleidfa o'r UD.

Enghraifft Cynnwys Lleol McDonald's
Image drwy Instagram

Enghraifft arall yw ymgyrch gan McDonald's yn ystod y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn 2016. Gan fod hwn yn gyfnod pan mae llawer yn teithio adref i weld eu teuluoedd, canolbwyntiodd yr ymgyrch ar werth undod ac amser teulu.

Trwy fideos a delweddau, roedd yn portreadu fersiwn ddol fach o Ronald McDonald yn gwneud taith hir adref.

Enghraifft Cynnwys Lleol McDonald's
Image drwy Adeiladu Digidol

Yn gryno, trwy bersonoli, gall cynnwys gweledol ennyn teimladau cryf, ac ennyn diddordeb defnyddwyr.

Strategaeth # 3 Trwytho Hiwmor i'ch Cynnwys Gweledol

Gall chwistrellu hiwmor yn eich cynnwys gweledol gael effaith enfawr ar sut mae'ch cynulleidfa yn ymgysylltu â'ch busnes.

Un o'r ffyrdd gorau o gyflawni hyn yw trwy memes. Maent yn fyr, yn drosglwyddadwy, ac yn ddoniol hefyd. Fel arall, gallwch ddefnyddio GIFs a chartwnau doniol neu stribedi comig i ennyn diddordeb eich cynulleidfa. 

Gall delweddau doniol nid yn unig ennyn diddordeb eich cynulleidfa ond gallant hefyd gael seibiant mawr ei angen o'r testun. 

Mae trwytho cynnwys doniol i'ch delweddau nid yn unig yn rhoi hunaniaeth debyg i'ch brand, ond mae hefyd yn gostwng cyfraddau bownsio.

Er enghraifft, mae Amgueddfa Frenhinol Ontario yn aml yn defnyddio memes i ennyn diddordeb eu cynulleidfa ar Instagram. Sylwch sut maen nhw wedi defnyddio'r diweddaraf Her Dolly Parton ar eu cyfrif Instagram. 

Cynnwys doniol cyfryngau cymdeithasol
Image drwy Instagram

Ar ben hynny, nid oes raid i hiwmor fod yn ddoniol o reidrwydd. Gallai fod yn luniau o gŵn neu fideos o fabanod - unrhyw beth sy'n gwneud i'ch cynulleidfa wenu.

Neu efallai, gallai eich cynnwys fod yn DDAU ddoniol a chiwt. Mae BarkBox, gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer cynhyrchion cŵn, yn enghraifft wych. Mae'n arddangos lluniau ciwt o gŵn ac yn ychwanegu hiwmor atynt trwy fewnosod capsiynau doniol. 

Meme Rhannu Cyfryngau Cymdeithasol
Image drwy Instagram

Fodd bynnag, cyn cofleidio hiwmor, cadarnhewch a yw'n gweddu i naws a llais eich brand. Yn ogystal, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cyflogi hiwmor creulon, stwrllyd neu amhriodol. Gallai hynny fod yn wrthgynhyrchiol i'ch brand.

Strategaeth # 4: Defnyddio'r Offer Cynnwys Gweledol Iawn

Gall tueddiadau sy'n newid yn gyson a diddordebau defnyddwyr ei gwneud hi'n anodd gwella'ch strategaeth cynnwys gweledol. Dyna pam y dylech chi ystyried defnyddio offer gall hynny eich helpu i greu delweddau serol a chwyddo eu cyrhaeddiad ar gyfryngau cymdeithasol hefyd. 

Cyflogwch offer fel Canva, Animaker, Google Charts, iMeme, a mwy i feddwl am ddelweddau anhygoel. 

Thoughts Terfynol

Os ydych chi'n defnyddio pŵer cynnwys gweledol yn gywir, gall eich helpu i ennyn ymgysylltiad enfawr. Dylech ystyried personoli'ch cynnwys gweledol i'w wneud yn fwy perthnasol i'ch cynulleidfa. 

Yn ychwanegol, dylech ymgorffori ffeithluniau yn eich strategaeth cynnwys gweledol, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. Mae hefyd yn helpu i drwytho rhywfaint o hiwmor i wneud y cynnwys yn fwy deniadol. 

Yn olaf, defnyddiwch offer creu cynnwys gweledol i gamu i fyny'ch gêm a gwneud y gorau o'ch cynnwys gweledol. 

A oes strategaethau eraill rydych chi'n eu defnyddio i wella'ch cynnwys gweledol? Gadewch inni wybod yn y sylwadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.