Sut i Wella Perfformiad Eich Tîm Gwerthu

Cynyddu

Mae cymaint o fy ffrindiau yn bobl werthu wych. Yn hollol onest, ni wnes i erioed barchu eu crefft yn llawn nes i mi gychwyn fy musnes fy hun a chymryd trywan arno. Roedd gen i gynulleidfa wych, perthnasoedd cadarn â chwmnïau a oedd yn fy mharchu, a gwasanaeth gwych yr oedd ei angen arnynt. Nid oedd dim o hynny o bwys yr ail. Camais trwy'r drws i eistedd i lawr mewn cyfarfod gwerthu!

Wnes i ddim byd i baratoi fy hun a chyn hir cefais fy hun mewn trafferth. Dechreuais hyfforddi gyda hyfforddwr a aeth â mi o dan ei adain, dod i fy adnabod a beth roeddwn i'n dda yn ei wneud, yna fy helpu i greu strategaethau arfer roeddwn i'n gyffyrddus â nhw wrth ddilyn ymrwymiadau gwerthu gyda rhagolygon. Fe drawsnewidiodd fy musnes, a nawr rydw i'n gwylio'r gwerthwyr gwych o'm cwmpas mewn parchedig ofn sut maen nhw'n mynd ar drywydd bargeinion cau.

Un diwrnod, rwy'n gobeithio llogi tîm gwerthu. Nid fy mod i ddim eisiau gwneud hynny nawr - ond gwn fod angen i mi gael y person iawn yn y drws a all ein helpu i gyrraedd ein potensial. Rwy'n gwylio llawer o gwmnïau'n llogi, trosiant, ac yn malu trwy staff gwerthu dibrofiad ac ni allaf fynd ar y trywydd hwnnw. Rydyn ni am dargedu a dod o hyd i'r cwmnïau iawn i weithio gyda nhw, yna cael rhywun sydd â digon o frwd i'w tynnu trwy'r drws.

I'r rhai ohonoch sydd â thîm gwerthu, mae'r ffeithlun hwn gan Adeiladwr Busnes Iach yn ei ddarparu 10 Ffordd i Wella'ch Perfformiad Gwerthu.

Gall aneffeithlonrwydd gwerthu daflu'n ddwfn i'ch busnes a gall arwain at ganlyniadau difrifol os na roddir sylw iddynt ar unwaith. Yn yr ffeithlun hwn, byddwn yn trafod y gwahanol ffyrdd ar sut y gallwch wella effeithlonrwydd eich tîm gwerthu ymhellach fel y gall eich busnes barhau i ffynnu a ffynnu heddiw ac i flynyddoedd i ddod.

10 Ffordd i Wella'ch Perfformiad Gwerthu

  1. Darparu trylwyr hyfforddiant a gwaith dilynol.
  2. Ysbrydoli eich tîm gwerthu.
  3. Gwybod yr allwedd cryfderau pob aelod o'r tîm.
  4. Daliwch eich gwerthwyr yn atebol.
  5. Rhowch wych i'ch tîm gwerthu data.
  6. Cynnal yn rheolaidd un ar un cyfarfodydd.
  7. Meddu ar golygfa gyfannol o'ch cwsmeriaid.
  8. Peidiwch â gor-beiriannu eich y broses werthu.
  9. Gweithredu magu plwm ac sgorio plwm.
  10. Sicrhewch fod gwerthiannau, gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata wedi'i alinio ac integredig.

Sut i Wella Perfformiad Gwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.