Sut i Weithredu Datrysiad Sylfaen Gwybodaeth

Sut i Weithredu Sylfaen Wybodaeth

Y prynhawn yma roeddwn yn cynorthwyo cleient a ychwanegodd dystysgrif ar gyfer SSL ac ymddeol eu www o'u URL. Er mwyn ailgyfeirio traffig yn iawn, roedd angen i ni wneud hynny ysgrifennu rheol ar gyfer Apache mewn .htaccess ffeil. Mae gennym nifer o arbenigwyr Apache y gallwn fod wedi cysylltu â nhw i gael yr ateb, ond yn lle hynny, fe wnes i chwilio ychydig o seiliau gwybodaeth ar-lein a dod o hyd i'r ateb priodol.

Nid oedd yn rhaid i mi siarad ag unrhyw un, agor tocyn, aros yn y ddalfa, cael fy anfon ymlaen at beiriannydd, neu unrhyw wastraff amser arall. Rwyf wrth fy modd â chwmnïau sy'n cymryd yr amser i ddatblygu a gweithredu seiliau gwybodaeth. Ac mae'n fuddsoddiad gwych i fusnesau sy'n gweld cyfeintiau mawr neu gynyddol o docynnau cymorth. Adeiladu allan a kbase (fel y'u gelwir hefyd), gallant ddarparu ystorfa chwiliadwy sy'n helpu'ch cwmni i leihau ceisiadau cymorth i mewn, osgoi ceisiadau ailadroddus, gwella amseroedd datrys, a gwella boddhad cwsmeriaid. Mae pob un o'r rheini, wrth gwrs, yn lleihau costau ac yn gallu gwella cyfraddau cadw.

Beth yw sylfaen wybodaeth?

Mae cronfa wybodaeth (KBase) yn ystorfa drefnus o erthyglau a all gynorthwyo staff mewnol a chleientiaid allanol i ddod o hyd i atebion a'u rhoi ar waith yn hytrach na chysylltu â'ch tîm cymorth. Mae gan seiliau gwybodaeth sydd wedi'u cynllunio'n dda dacsonomeg trefnus ac maent wedi'u mynegeio'n dda fel y gall defnyddwyr chwilio a dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt yn yr amser byrraf posibl.

Yn ddiweddar, cynhyrchodd ManageEngine, datblygwyr datrysiad Kbase o'r enw ServiceDesk Plus yr ffeithlun hwn - Sut i Adeiladu Sylfaen Wybodaeth Desg Gymorth Effeithiol sy'n darparu chwe cham allweddol wrth weithredu strategaeth sylfaen wybodaeth effeithiol yn eich sefydliad:

  1. Cadwch eich KBase yn gyfredol trwy enwebu rheolwr sylfaen wybodaeth sy'n berchen ar gylch bywyd cyfan erthyglau Kbase, o nodi atebion i ddiweddaru'n rheolaidd. Sicrhewch ei fod yn ddangosydd perfformiad allweddol i'ch personél gwasanaeth ychwanegu a diweddaru erthyglau yn ôl y gofyn.
  2. Strwythurwch eich KBase trwy drefnu erthyglau o dan gategorïau ac is-gategorïau ar gyfer hygyrchedd hawdd. Cynnal cyson, erthyglau wedi'u optimeiddio trwy orfodi templedi a ddiffiniwyd ymlaen llaw.
  3. Diffinio proses gymeradwyo trwy greu llif gwaith i arbenigwyr pwnc adolygu, gwella, gwella a chymeradwyo cynnwys sylfaen wybodaeth ar unwaith.
  4. Gwella gallu chwilio eich KBase trwy dagio erthyglau yn drylwyr a gweithredu datrysiad sydd â galluoedd chwilio cadarn a chyflym. boddhad defnyddwyr â gwell gallu chwilio eich KBase trwy dagio erthyglau gydag allweddeiriau priodol.
  5. Penderfynu pwy sy'n gweld beth defnyddio mynediad yn seiliedig ar rôl i'ch cwsmeriaid. Bydd hyn yn hidlo canlyniadau yn seiliedig ar y defnyddiwr yn hytrach na'u drysu ag erthyglau a chategorïau nad ydynt yn berthnasol iddynt.
  6. Rheoli eich erthyglau KBase yn effeithiol trwy ymgorffori mecanweithiau wrth gefn ac adfer i rolio erthyglau yn ôl os oes angen neu eu hadfer os bydd y system yn methu. Monitro adroddiadau i wella ansawdd eich erthyglau a'ch ymarferoldeb sy'n gwella profiad y defnyddiwr.

Sut i Weithredu Sylfaen Wybodaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.