Sut i Weithredu Chatbot i'ch Busnes

busnes chatbots

Chatbots, mae'r rhaglenni cyfrifiadurol hynny sy'n dynwared sgwrs ddynol gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, yn trawsnewid y ffordd y mae pobl yn rhyngweithio â'r Rhyngrwyd. Nid yw'n syndod bod apiau sgwrsio yn cael eu hystyried yn borwyr a chatbots newydd, y gwefannau newydd.

Mae Siri, Alexa, Google Now, a Cortana i gyd yn enghreifftiau o chatbots. Ac mae Facebook wedi agor Messenger, gan ei wneud nid yn unig yn app ond yn llwyfan y gall datblygwyr adeiladu ecosystem bot gyfan arno.

Dyluniwyd Chatbots i fod y cynorthwyydd rhithwir eithaf, gan eich helpu i gyflawni tasgau sy'n amrywio o ateb cwestiynau, cael cyfarwyddiadau gyrru, troi'r thermostat yn eich cartref craff, i chwarae'ch hoff alawon. Heck, pwy a ŵyr, un diwrnod efallai y byddan nhw'n bwydo'ch cath hyd yn oed!

Chatbots for Business

Er bod chatbots wedi bod o gwmpas ers degawdau (mae'r cynharaf yn dyddio'n ôl i 1966), mae cwmnïau newydd ddechrau eu defnyddio at ddibenion busnes.

Mae brandiau'n defnyddio chatbots i gynorthwyo defnyddwyr mewn amryw o ffyrdd: dod o hyd i gynhyrchion, symleiddio gwerthiannau, dylanwadu ar benderfyniadau prynu, a hybu ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol, i enwi ond ychydig. Mae rhai wedi dechrau eu hymgorffori fel rhan o'u matrics gwasanaeth cwsmeriaid.

Erbyn hyn mae yna bots tywydd, bots newyddion, bots cyllid personol, bots amserlennu, bots marchogaeth, bots achub bywyd, a hyd yn oed bots ffrindiau personol (oherwydd, wyddoch chi, mae angen i bawb ohonom siarad â nhw, hyd yn oed os yw'n bot) .

A astudio, a gynhaliwyd gan Opus Research a Nuance Communications, canfu fod 89 y cant o ddefnyddwyr eisiau sgwrsio â chynorthwywyr rhithwir i ddod o hyd i wybodaeth yn gyflym yn lle chwilio trwy dudalennau Gwe neu ap symudol ar eu pennau eu hunain.

Mae'r dyfarniad i mewn - mae pobl yn cloddio chatbots!

Chatbot i'ch Busnes

A ydych erioed wedi ystyried gweithredu chatbot ar gyfer eich busnes?

Gallwch chi. Ac er gwaethaf yr hyn y credwch chi, nid yw mor gymhleth â hynny. Gallwch greu bot sylfaenol mewn munudau yn unig gan ddefnyddio rhai o'r adnoddau a restrir isod.

Dyma rai adnoddau rydym yn eu hargymell nad oes angen eu codio:

 1. Botsify - Mae Botsify yn gadael ichi adeiladu chatbot Facebook Messenger am ddim heb unrhyw godio. Dim ond ychydig o gamau sydd eu hangen ar y cais i gael eich bot ar waith. Dywed y wefan y gall guro Chatfuel yn yr amser sydd ei angen: dim ond pum munud yn achos Botsify, ac mae hynny'n cynnwys amserlennu negeseuon a analytics. Mae'n rhad ac am ddim ar gyfer negeseuon diderfyn; mae cynlluniau prisio yn cychwyn pan fyddwch chi'n integreiddio â llwyfannau a gwasanaethau eraill.
 2. Chatfuel - Adeiladu chatbot heb godio - dyna mae Chatfuel yn eich galluogi i'w wneud. Yn ôl y wefan, gallwch chi lansio bot mewn dim ond saith munud. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn datblygu chatbots ar gyfer Facebook Messenger. A'r peth gorau am Chatfuel, does dim cost i'w ddefnyddio.
 3. Trosadwy - Conversable yw'r llwyfan deallusrwydd sgwrsio menter ar gyfer creu profiadau sythweledol, ar alw, awtomataidd ar unrhyw sianel negeseuon neu lais.
 4. Drifft - Gyda Drift ar eich gwefan, gall unrhyw sgwrs fod yn drosiad. Yn lle llwyfannau marchnata a gwerthu traddodiadol sy'n dibynnu ar ffurflenni a chamau dilynol, mae Drift yn cysylltu'ch busnes â'r arweinwyr gorau mewn amser real. Bots yw'r hyn y mae timau blaengar yn ei ddefnyddio i awtomeiddio eu marchnata. Mae LeadBot yn cymhwyso'ch ymwelwyr gwefan, yn nodi pa gynrychiolwyr gwerthu y dylent siarad â nhw ac yna'n archebu cyfarfod. Nid oes angen ffurflenni.
 5. gupshup - Llwyfan negeseuon clyfar ar gyfer adeiladu profiadau sgwrsio
 6. ManyChat - Mae ManyChat yn gadael ichi greu bot Facebook Messenger ar gyfer marchnata, gwerthu a chefnogi. Mae'n hawdd ac am ddim.
 7. MobileMonkey - Adeiladu chatbot ar gyfer Facebook Messenger mewn munudau heb fod angen codio. Mae chatbots MobileMonkey yn dysgu'n gyflym i ofyn ac ateb unrhyw gwestiwn am eich busnes. Mae hyfforddi'ch bot Mwnci mor syml ag adolygu ac ateb ychydig o gwestiynau bob cwpl o ddiwrnodau.

Os ydych chi am geisio adeiladu bot ar eich pen eich hun gan ddefnyddio'r platfform, Cylchgrawn Chatbots Mae ganddo diwtorial sy'n tystio y gallwch chi wneud hynny mewn tua 15 munud.

Llwyfannau Datblygu Chatbot

Os oes gennych chi'r adnoddau datblygu, efallai y byddwch hefyd yn datblygu'ch bots sgwrsio eich hun gan ddefnyddio offer sydd â phrosesu bagiau naturiol, deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant yn barod:

 • Lex Lex - Mae Amazon Lex yn wasanaeth ar gyfer cynnwys rhyngwynebau sgyrsiol i mewn i unrhyw raglen gan ddefnyddio llais a thestun. Mae Amazon Lex yn darparu swyddogaethau dysgu dwfn datblygedig adnabod lleferydd yn awtomatig (ASR) ar gyfer trosi lleferydd i destun, a dealltwriaeth iaith naturiol (NLU) i gydnabod bwriad y testun, i'ch galluogi i adeiladu cymwysiadau gyda phrofiadau defnyddwyr hynod ddeniadol a sgwrsio gydol oes. rhyngweithio.
 • Fframwaith Bot Azure - Adeiladu, cysylltu, defnyddio, a rheoli bots deallus i ryngweithio'n naturiol â'ch defnyddwyr ar wefan, ap, Cortana, Timau Microsoft, Skype, Slack, Facebook Messenger, a mwy. Dechreuwch yn gyflym gydag amgylchedd adeiladu bot cyflawn, i gyd wrth dalu am yr hyn rydych chi'n ei ddefnyddio yn unig.
 • Chatbase - Mae angen hyfforddi'r mwyafrif o bots ac adeiladwyd Chatbase yn benodol ar gyfer y broses hon. Nodi problemau yn awtomatig a chael awgrymiadau ar gyfer gwneud y gorau posibl yn gyflym trwy ddysgu â pheiriant.
 • Llif deialog - Rhowch ffyrdd newydd i ddefnyddwyr ryngweithio â'ch cynnyrch trwy adeiladu rhyngwynebau sgwrsio llais a thestun deniadol sy'n cael eu pweru gan AI. Cysylltu â defnyddwyr ar Gynorthwyydd Google, Amazon Alexa, Facebook Messenger, a llwyfannau a dyfeisiau poblogaidd eraill. Mae Dialogflow yn cael ei gefnogi gan Google ac mae'n rhedeg ar seilwaith Google, sy'n golygu y gallwch chi raddfa i filiynau o ddefnyddwyr.
 • Llwyfan Negesydd Facebook - Mae Bots for Messenger ar gyfer unrhyw un sy'n ceisio cyrraedd pobl ar ffôn symudol - ni waeth pa mor fawr neu fach yw'ch cwmni neu'ch syniad, neu pa broblem rydych chi'n ceisio'i datrys. P'un a ydych chi'n adeiladu apiau neu brofiadau i rannu diweddariadau tywydd, cadarnhau amheuon mewn gwesty, neu anfon derbynebau o bryniant diweddar, mae bots yn ei gwneud hi'n bosibl i chi fod yn fwy personol, yn fwy rhagweithiol, ac yn symlach yn y ffordd rydych chi'n rhyngweithio gyda phobl.
 • IBM Watson - Mae Watson ar y Cwmwl IBM yn caniatáu ichi integreiddio AI mwyaf pwerus y byd yn eich cais a storio, hyfforddi a rheoli eich data yn y cwmwl mwyaf diogel.
 • LUIS - Gwasanaeth sy'n seiliedig ar ddysgu peiriant i adeiladu iaith naturiol yn apiau, bots a dyfeisiau IoT. Creu modelau arfer sy'n barod ar gyfer menter yn gyflym sy'n gwella'n barhaus.
 • Pandorabots - Os ydych chi am gael eich geek ymlaen ac adeiladu chatbot sydd angen ychydig o godio, yna mae Maes Chwarae Pandorabots ar eich cyfer chi. Mae'n wasanaeth rhad ac am ddim sy'n defnyddio iaith sgriptio o'r enw AIML, sy'n sefyll am Iaith Marcio Deallusrwydd Artiffisial. Er na fyddwn yn esgus bod hyn yn hawdd, mae'r wefan yn darparu tiwtorial cam wrth gam gan ddefnyddio'r fframwaith AIML i'ch rhoi ar ben ffordd. Ar y llaw arall, os nad yw adeiladu chatbots ar eich rhestr “i'w wneud”, bydd Pandorabots adeiladu un i chi. Cysylltwch â'r cwmni i brisio.

Casgliad

Yr allwedd i ddefnyddio chatbot yn effeithiol yw sicrhau eu bod yn gwella profiad eich cwsmer. Peidiwch ag adeiladu un dim ond oherwydd dyna'r duedd boeth. Gwnewch restr o ffyrdd y gall fod o fudd i'ch cwsmeriaid, ac os ydych chi'n fodlon y gall chatbot gyflawni pwrpas defnyddiol, adolygwch yr adnoddau a restrir uchod i ddod o hyd i'r un sy'n iawn i chi.