Dadansoddeg a PhrofiOffer MarchnataChwilio Marchnata

Sut I Nodi Cyfleoedd SEO Ar Eich Safle I Wella Safle Mewn Canlyniadau Chwilio gan ddefnyddio Semrush

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cynorthwyo cannoedd o sefydliadau i adeiladu eu strategaethau cynnwys a gwella eu gwelededd peiriannau chwilio yn gyffredinol. Mae'r broses yn weddol syml:

 1. perfformiad - Sicrhau bod eu gwefan yn perfformio'n dda o ran cyflymder.
 2. dyfais - Sicrhewch fod eu profiad safle yn well ar benbwrdd ac yn enwedig symudol.
 3. brandio - Sicrhewch fod eu gwefan yn ddeniadol, yn hawdd ei defnyddio, a'i bod yn cael ei brandio'n gyson â'u buddion a'u gwahaniaethu.
 4. Cynnwys - Sicrhewch fod ganddyn nhw lyfrgell gynnwys sy'n cynnwys pob cam o deithiau eu prynwyr, ac sy'n defnyddio pob cyfrwng mewn tudalen sydd wedi'i strwythuro'n dda.
 5. Galw-i-Weithredu - Sicrhewch eu bod yn rhoi i ymwelwyr beth i'w wneud nesaf ar bob tudalen a gyda phob darn o gynnwys.
 6. hyrwyddo - Sicrhau bod ganddyn nhw strategaeth weithredol i sicrhau bod eu cynnwys yn cael ei rannu ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol, cyfeirlyfrau o ansawdd uchel, diwydiant a gwefannau dylanwadwyr.

Nid cynhyrchu cynnwys yn unig yw chwilio, mae'n ymwneud â chynhyrchu'r cynnwys o'r ansawdd uchaf o'i gymharu â'ch cystadleuwyr.

Pwy Yw Eich Cystadleuwyr Chwilio?

Efallai fod hynny'n ymddangos yn gwestiwn rhyfedd, ond nid y cwmnïau sydd â chynhyrchion a gwasanaethau cystadleuol yn unig yw eich cystadleuwyr ar beiriannau chwilio. Eich cystadleuwyr ar beiriannau chwilio yw:

 • Gwefannau diwydiant sy'n cystadlu am yr un geiriau allweddol ac a allai wthio traffig i'ch cystadleuwyr.
 • Cyfeiriaduron Ar-lein a'u hunig bwrpas yw graddio'n well na chi fel y bydd yn rhaid i chi hysbysebu gyda nhw.
 • Gwefannau cyfeirio fel Wikipedia sydd ag awdurdod graddio chwilio anghyffredin.
 • Gwefannau newyddion gall hynny gystadlu â chi ar eich telerau wedi'u brandio oherwydd eu hawdurdod peiriant chwilio.
 • Gwefannau addysg gall fod â dosbarthiadau neu gyrsiau ar yr un pynciau. Yn aml mae gan safleoedd addysg awdurdod rhagorol hefyd.
 • Cyfryngau cymdeithasol gwefannau sy'n ceisio ymgysylltu'n weithredol â'ch darpar gwsmeriaid fel y bydd yn rhaid i chi hysbysebu gyda nhw.
 • Gwefannau dylanwadu sy'n ymgysylltu'n weithredol â'ch darpar gwsmeriaid fel y gallant werthu hysbysebion neu ymgysylltu â chysylltiadau.

Achos yn y pwynt, Martech Zone yn hollol gystadleuydd gyda llawer o ddarparwyr Martech o ran graddio a thraffig. Er mwyn monetize fy safle, mae angen i mi gystadlu ac ennill ar eiriau allweddol cystadleuol iawn a thraffig uchel. Pan fyddaf yn gwneud hynny, bydd mwy o bobl yn clicio ar yr hysbysebion ar fy safle neu'r dolenni cyswllt - gan yrru refeniw. Ac yn aml, mae fy safle yn arwain at gwmnïau'n noddi swyddi a chategorïau i geisio gyrru mwy yn arwain eu cyfeiriad.

Sut Ydych Chi'n Dod o Hyd i'ch Cystadleuwyr Chwilio?

Er efallai eich bod chi'n meddwl y gallwch chi chwilio'n unig a gweld pwy sy'n dangos canlyniadau, nid yw hynny'n ffordd wych o nodi pwy yw'ch cystadleuwyr. Y rheswm yw bod peiriannau chwilio yn personoli tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs) i ddefnyddiwr y peiriant chwilio - yn bwnc ac yn ddaearyddol.

Felly, os ydych chi wir eisiau nodi'ch cystadleuaeth - dylech ddefnyddio teclyn fel Semrush sy'n casglu ac yn darparu gwybodaeth ac adroddiadau ynghylch canlyniadau peiriannau chwilio.

Twf Cronfeydd Data Semrush

Semrush gall eich helpu i nodi sut mae'ch parth yn perfformio ar draws geiriau allweddol a'ch helpu i nodi bylchau a chyfleoedd o ran sut y gallwch wella'ch safle cyffredinol yn erbyn eich cystadleuaeth.

Cam 1: Chwiliwch am Safle Eich Parth yn ôl Allweddair

Y cam cyntaf rydw i'n ei gymryd wrth wneud ymchwil gystadleuol yw nodi lle rydw i eisoes yn graddio. Mae'r rheswm am hyn yn weddol syml ... mae'n haws imi optimeiddio a symud i fyny ar eiriau allweddol yr wyf yn graddio arnynt yn barod na cheisio graddio ar eiriau allweddol nad yw fy safle yn dod o hyd iddynt.

Mae'r hidlwyr rwy'n eu defnyddio yn amrywio:

 • Swydd - Dechreuaf gyda swyddi 4-10 gan fy mod eisoes ar dudalen 1 ac os gallaf gyrraedd safle 3, gwn y byddaf yn cynyddu fy nhraffig yn sylweddol.
 • Gwahaniaeth yn y Swydd - Rwy'n hoffi edrych ar swyddi lle rydw i eisoes yn cynyddu fy rheng o fis i fis oherwydd mae hynny'n golygu bod cynnwys yn ennill awdurdod ac efallai y byddaf yn gallu ei optimeiddio a'i ail-hyrwyddo i'w yrru i fyny ymhellach.
 • Cyfrol - Os yw'r cyfrolau yn y degau neu'r cannoedd o filoedd, efallai y byddaf yn gwneud y gorau o'r tudalennau hynny ond ni fyddaf yn disgwyl canlyniadau ar unwaith. O ganlyniad, rwy'n tueddu i chwilio am gyfrolau chwilio rhwng 100 a 1,000 o chwiliadau bob mis.
safle allweddair organig martech zone semrush

Astudiaeth Achos Ar Optimeiddio Tudalen Safle

Fe sylwch fy mod wedi symud i fyny Cystadleuaeth Dydd San Ffolant. Roedd hynny'n allweddair y bûm yn gweithio arno y mis diwethaf i baratoi ar gyfer Marchnatwyr a oedd yn gwneud ymchwil ar gystadlaethau cyfryngau cymdeithasol ... ac fe weithiodd! Derbyniais filoedd o ymweliadau trwy optimeiddio erthygl hŷn ac adnewyddu'r data a'r delweddau arni. Roeddwn hyd yn oed wedi optimeiddio'r gwlithod post er mwyn targedu'r allweddeiriau yn well, gan newid “valentines-day-iomairt” i “valentines-day-social-media-contest”.

Y llynedd, cefais tua 27 o ymweliadau gan beiriannau chwilio rhwng Chwefror 1af a 15fed. Eleni, cefais 905 o ymweliadau gan beiriannau chwilio. Dyna gynnydd braf mewn traffig organig ar gyfer addasiad bach yng nghynnwys y dudalen honno.

gwell postyn traffig organig

Cam 2: Nodi Cyfle Allweddair

Brand yw'r allweddair cyntaf ar y rhestr honno mewn gwirionedd, felly nid wyf yn hyderus fy mod i'n mynd i raddio'n dda nac ennill y traffig hwnnw. Os yw rhywun yn chwilio am Acquire.io ... mae'n debyg eu bod eisiau'r wefan wirioneddol.

Fodd bynnag, yr ail allweddair - llyfrgell gynnwys - yn un y mae gen i ddiddordeb mawr mewn graddio'n well arno. Mae'n greiddiol i'm gwasanaethau busnes ac rwy'n angerddol am helpu marchnatwyr i ddod yn fwy effeithlon ac effeithiol gyda'u cynhyrchiant cynnwys i yrru canlyniadau marchnata.

AWGRYM: A yw'r dudalen honno eisoes yn graddio ar eiriau allweddol cysylltiedig?

Peidiwch ag anghofio y gallwch chi brifo'ch traffig chwilio cyffredinol mewn gwirionedd os cymerwch dudalen uchel ei safle a difetha ei optimeiddio ar gyfer allweddair penodol. Felly, yr ail beth rwy'n ei wneud yw gweld beth arall y mae'r dudalen benodol honno'n graddio amdano trwy glicio ar yr URL yn y Semrush adroddiad. Rwy'n clirio fy holl hidlwyr ac yna'n didoli'r rhestr yn ôl y safle.

canlyniadau chwilio llyfrgell cynnwys semrush

Felly ... mae hyn yn edrych yn dda. Tra dwi'n graddio am adeilad ac creu llyfrgell gynnwys, yn amlwg yn cael fy rheng i fyny llyfrgell gynnwys yn gyrru llawer mwy o draffig i'm safle.

Sylwch hefyd, yn y Nodweddion SERP bod pytiau, fideos ac adolygiadau dan sylw. Rwyf am weld a wyf wedi ymgorffori unrhyw beth a all gynorthwyo yn fy erthygl sydd eisoes yn graddio.

Cam 3: Nodi Fy Nghystadleuwyr SEO

Os ydw i'n clicio ar llyfrgell gynnwys yn y golofn gyntaf, gallaf nawr weld pwy yw fy nghystadleuwyr ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio:

cystadleuwyr llyfrgell cynnwys semrush

Cam 4: Cymharwch Eich Cynnwys â'u Cynnwys

Gan ddefnyddio nodweddion SERP o'r blaen a dadansoddi pob un o'r tudalennau hyn, gallaf nawr gynnig argymhellion ar sut i wella fy nghynnwys cyffredinol i gael ei fynegeio yn well ar gyfer llyfrgell gynnwys, yn ogystal â nodi rhai cyfleoedd ar gyfer sut i'w hyrwyddo i yrru rhai backlinks ... a fydd yn y pen draw yn fy rhoi yn well.

Mewn gwirionedd mae gen i fwy o backlinks i'm tudalen na sawl un o'r tudalennau uwch fy mhen. Wrth gwrs, mae gan rai o'r parthau hynny fwy o awdurdod felly mae fy ngwaith wedi ei dorri allan i mi. Mae'n ymddangos bod yr erthygl o'r radd flaenaf ar y dudalen honno wedi'i hysgrifennu yn 2013, felly rydw i hyd yn oed yn fwy hyderus y gallaf yrru rhai canlyniadau gwell. Ac, wrth ddadansoddi'r rhestr o erthyglau ... nid yw rhai ohonynt hyd yn oed yn berthnasol i'r allweddair o gwbl.

Cam 5: Gwella'ch Cynnwys

Dewch i ni ei hwynebu ... nid fy erthygl yw'r fwyaf ... felly mae'n bryd ei gwella mewn gwirionedd. Yn yr achos hwn, credaf y gallaf:

 • Optimeiddio'r Teitl o'r erthygl.
 • Mewnosod mwy delwedd dan sylw bydd hynny'n gyrru mwy o draffig o hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol.
 • Ychwanegwch fideo lle rwy'n esbonio'r strategaeth yn gyffredinol.
 • Ychwanegwch fwy diagramau o fewn yr erthygl.
 • Mewnosod mwy manylion o amgylch taith y prynwyr a sut mae cynnwys yn sbarduno mwy o ymgysylltiad ac addasiadau.

Yn yr achos hwn, credaf fod diweddaru'r cynnwys a'i ail-lunio ar gyfryngau cymdeithasol yn ddigon i yrru gwell canlyniadau chwilio. Mae'r don newydd o bobl sy'n darllen y cynnwys ac yn ei rannu ar-lein yn darparu'r dangosyddion angenrheidiol i Google bod y cynnwys yn well, yn ffres, ac y dylid ei restru'n well.

Cam 6: Ailgyhoeddi a Hyrwyddo'ch Cynnwys

Os yw'ch erthygl ar eich blog, peidiwch â bod ofn ailgyhoeddi'r cynnwys fel un newydd, gan gadw'r un URL a gwlithod. Oherwydd eich bod eisoes wedi'ch rhestru, nid ydych am newid URL eich tudalen!

A chyn gynted ag y bydd wedi'i ailgyhoeddi, byddwch chi am ddosbarthu a hyrwyddo'r cynnwys trwy'ch cylchlythyr e-bost, llofnodion e-bost, a thrwy gydol eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol.

Cam 7: Gwyliwch Eich Dadansoddeg a'ch Semrush!

Fel rheol, rwy'n gweld hwb ar unwaith mewn ymweliadau ag ailgyhoeddi a hyrwyddo'r cynnwys ond nid newid ar unwaith yn y safle cyffredinol. Rwy'n ailedrych yn nodweddiadol Semrush in wythnosau 2 3 i i weld sut yr effeithiodd fy newidiadau ar y safle cyffredinol ar gyfer yr URL penodol hwnnw.

Mae hon yn strategaeth fuddugol yr wyf yn ei defnyddio bob wythnos ar gyfer fy nghleientiaid ... ac mae'n anhygoel pa mor dda y mae'n gweithio.

Dechreuwch Gyda Semrush!

Os ydych chi o ddifrif ynglŷn â defnyddio cynnwys i yrru twf organig, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan Semrush's Pecyn Cymorth Marchnata Cynnwys lle gallwch chi gynllunio, ysgrifennu a dadansoddi'ch cynnwys i gyd mewn un lle.

Roedd Semrush Mae Platfform Marchnata Cynnwys yn darparu ystod eang o atebion ar gyfer datblygu strategaeth gynnwys lwyddiannus a chreu cynnwys sy'n ennyn diddordeb eich cynulleidfa. Cyfunwch greadigrwydd a dadansoddeg ar bob cam o'ch llif gwaith.

A wnaeth fy nhudalen Tudalen Optimeiddiedig yn Well? Darganfyddwch Yn Fy Erthygl Dilynol!

Ynglŷn â Semrush

Mae Semrush wedi cael ei ail-frandio ac mae eu tyfodd cronfa ddata geiriau allweddol o 17.6B i 20B. Ddwy flynedd yn ôl dim ond allweddeiriau 2B yr oedd yn eu cynnwys - hynny yw Twf 10x! Fe wnaethant hefyd addasu eu cynlluniau:

 • pro - Mae gweithwyr llawrydd, busnesau cychwynnol a marchnatwyr mewnol yn defnyddio'r pecyn hwn i dyfu eu prosiectau SEO, PPC, a SMM.

Rhowch gynnig ar Semrush Pro Am Ddim!

 • Guru - Mae asiantaethau busnesau bach a marchnata yn defnyddio'r pecyn hwn. Mae ganddo'r holl nodweddion pro yn ychwanegol at y platfform marchnata cynnwys, data hanesyddol, ac integreiddio Google Data Studio.

Rhowch gynnig ar Semrush Guru Am Ddim!

 • Busnes - Mae asiantaethau, prosiectau e-fasnach, a gwefannau mawr yn defnyddio'r pecyn hwn. Mae'n cynnwys mynediad API, mae ganddo derfynau estynedig ac opsiynau rhannu, ac adrodd Cyfran Llais.

Tanysgrifiwch i Semrush Business

Datgelu: Martech Zone yn dadogi o Semrush ac rwy'n defnyddio eu cyswllt cyswllt trwy'r erthygl hon.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.