Sut i gael syniadau blog gan ddefnyddio Google

googleblog1

Fel y gwyddoch efallai, mae blogio yn wych marchnata cynnwys gweithgaredd a gall arwain at well safleoedd peiriannau chwilio, hygrededd cryfach, a gwell presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fodd bynnag, un o agweddau anoddaf blogio yw cael syniadau. Gall syniadau blog ddod o lawer o ffynonellau, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, digwyddiadau cyfredol, a newyddion y diwydiant. Fodd bynnag, ffordd wych arall o gael syniadau blog yw defnyddio newydd Google yn unig canlyniadau ar unwaith nodwedd.

Y ffordd i ddefnyddio hyn yw dechrau teipio allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'ch diwydiant, ac yna gweld beth mae Google yn ei lenwi ar eich rhan. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod chi'n rhedeg a blog bwyd ac rydych chi'n chwilio am syniadau. Dyma rai enghreifftiau o chwiliadau y gallech chi eu gwneud:

googleblog1

Trwy deipio “bwyta allan” yn unig ar y blwch chwilio, fe gyflwynir rhai i chi allweddair cynffon hir opsiynau a allai droi’n bynciau blog. Dyma enghraifft arall:

googleblog2

Trwy ddechrau eich chwiliad gyda “bwyd” yn unig, cewch rai syniadau ar unwaith a all droi’n deitlau gwych. Er enghraifft:

  • “Ryseitiau rhwydwaith bwyd: yr hyn nad ydyn nhw'n ei ddweud wrthych chi ar y teledu”
  • “Canllawiau pyramid bwyd: cyfweliad â thri arbenigwr maeth lleol”

Trwy ddechrau teitl eich blog gyda'r termau chwilio hyn, rydych chi'n alinio pwnc eich blog ag ymadroddion y mae pobl yn chwilio arnyn nhw mewn gwirionedd, sy'n cynyddu'ch siawns o gael eich darganfod trwy chwiliad Google.

Os ydych chi'n mynd yn sownd ac yn methu â llunio pwnc ar gyfer eich blog nesaf, ewch draw i Google a thaflu rhai geiriau ato sy'n gysylltiedig â'ch diwydiant. Efallai y byddwch yn dod o hyd i rai syniadau gwych a allai hefyd wella eich SEO.