Yn glyfar: Sut i Yrru Mwy o Arweinwyr B2B Gyda LinkedIn Sales Navigator

Sut I Gael Arweinwyr Gyda LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn yw'r rhwydwaith cymdeithasol gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol B2B yn y byd a, gellir dadlau, y sianel orau i farchnatwyr B2B ddosbarthu a hyrwyddo cynnwys. Bellach mae gan LinkedIn dros hanner biliwn o aelodau, gyda dros 60 miliwn o ddylanwadwyr ar lefel uwch. Nid oes amheuaeth bod eich cwsmer nesaf ar LinkedIn ... dim ond mater o sut rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw, cysylltu â nhw, a darparu digon o wybodaeth y maen nhw'n gweld gwerth yn eich cynnyrch neu wasanaeth.

Mae Cynrychiolwyr Gwerthu sydd â gweithgaredd rhwydwaith cymdeithasol uchel yn cyflawni 45% yn fwy o gyfleoedd gwerthu ac maent 51% yn fwy tebygol o daro eu cwotâu gwerthu.

Beth yw gwerthu cymdeithasol?

A wnaethoch chi sylwi sut na wnes i enwi'r erthygl hon Sut i Yrru Mwy o Arweinwyr gyda LinkedIn? Mae hynny oherwydd bod cyfyngiadau LinkedIn yn ei gwneud hi'n amhosibl i a gweithiwr gwerthu proffesiynol i drosoli'r platfform yn llawn ar gyfer ymchwilio a nodi eu gobaith nesaf. Rydych chi'n gyfyngedig i faint o negeseuon y gallwch chi eu hanfon bob mis, faint o arweinwyr y gallwch chi eu cadw, ni allwch nodi pwy oedd yn edrych ar eich proffil, nid oes gennych fynediad at bob elfen sydd ar gael i'w chwilio, ac nid oes gennych fynediad i ragolygon y tu allan i'ch rhwydwaith uniongyrchol.

Cam 1: Cofrestrwch ar gyfer LinkedIn Sales Navigator

Llywiwr Gwerthu LinkedIn yn helpu gweithwyr gwerthu proffesiynol i dargedu'r bobl a'r cwmnïau cywir trwy ymuno â'r rhagolygon cywir a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Gyda LinkedIn Sales Navigator, gall gweithwyr proffesiynol gwerthu gael mewnwelediadau gwerthu ar gyfer gwerthu mwy effeithiol, aros yn wybodus a diweddar ar eich cyfrifon a'ch arweinyddion, a helpu i droi galwadau diwahoddiad yn sgwrs gynnes. Ymhlith nodweddion y platfform mae:

 • Chwilio Uwch Arweinydd a Chwmni - arweinwyr targed neu gwmnïau sydd â meysydd ychwanegol, gan gynnwys hynafedd, swyddogaeth, maint cwmni, daearyddiaeth, diwydiant a mwy.
 • Argymhellion Arweiniol - Bydd Sales Navigator yn argymell gwneuthurwyr penderfyniadau tebyg yn yr un cwmni a gallwch dderbyn yr arweiniadau ar ben-desg, symudol, neu drwy e-bost.
 • Sync CRM - Manteisiwch ar gyfrifon ac arweiniadau auto-boblog, wedi'u cadw o'ch piblinell i'ch CRM sy'n cael ei ddiweddaru'n ddyddiol.

Gyda Sales Navigator gallwch chi gadw golwg yn hawdd ar dennynau a pherthnasoedd sy'n bodoli, aros yn gyfoes ar gysylltiadau a chyfrifon, a defnyddio'r platfform i edrych yn hawdd.

Cael Treial Am Ddim o LinkedIn Sales Navigator

Cam 2: Adeiladu Eich Rhestr Rhagolygon ac Ysgrifennu'ch Copi Oer

Mae yna derm rydyn ni'n ei ddefnyddio ar LinkedIn pan rydyn ni'n cysylltu â rhywun ac yn cael ein taro ar unwaith gyda neges werthu crappy, i mewn ... Pitchslapped. Nid wyf yn siŵr pwy luniodd y tymor, ond mae'n hollol unol â'r targed. Mae fel agor eich drws ffrynt ac mae gwerthwr yn neidio yn y drws ar unwaith ac yn dechrau ceisio'ch gwerthu. Rwy'n dweud “ceisiwch” oherwydd nid oes gan werthu cymdeithasol unrhyw beth i'w wneud â phitsio, mae'n ymwneud ag adeiladu perthynas a darparu gwerth.

Mae'r tîm yn Cleverly yn arbenigwyr ar ysgrifennu copi oer allan sydd mewn gwirionedd yn cael ymatebion. Maent yn cynghori i osgoi'r tri chamgymeriad hyn:

 1. Peidiwch â bod yn amwys: Osgoi geiriau fflwff diwydiant a siarad â arbenigol penodol, fel y gallwch ddefnyddio rhagolygon lingo mewnol eu defnyddio mewn gwirionedd. Mae Niching i lawr yn rhoi hwb aruthrol i'r cyfraddau ymateb.
 2. Defnyddiwch fyrder: Mae unrhyw beth dros 5-6 brawddeg yn tueddu i gael ei sgimio drosodd ar LinkedIn, yn enwedig wrth edrych ar ffôn symudol. Dywedwch wrth eich darpar gleient sut y gallwch chi wella eu bywyd mewn cyn lleied o eiriau â phosib. Mae llawer o negeseuon sy'n perfformio orau gan Cleverly yn 1-3 brawddeg.
 3. Darparu Prawf Cymdeithasol: Tueddiad cyntaf gobaith yw peidio â'ch credu. Felly, mae'n hanfodol naill ai enwi cleientiaid nodedig gollwng, nodi canlyniadau penodol rydych chi wedi'u cael, neu dynnu sylw at astudiaethau achos go iawn.

Mae Cleverly yn ysgrifennu dilyniannau neges sy'n glir, yn sgyrsiol ac yn seiliedig ar werth i'ch gobaith.

Cam 3: Peidiwch â rhoi'r gorau iddi!

Mae pob ymdrech farchnata uniongyrchol yn gofyn am sawl cyffyrddiad i dorri trwodd i'r gobaith. Mae eich rhagolygon yn brysur, efallai nad oes ganddyn nhw'r gyllideb, neu efallai nad ydyn nhw hyd yn oed yn ystyried caffael eich cynnyrch neu wasanaeth. Dyna pam ei bod yn hanfodol bod gennych gynllun dilynol cyson, cyflym. Ar ôl ei gysylltu â chi, daw gobaith yn gysylltiad gradd 1af, ac mae yn eich rhwydwaith am byth, felly rydych chi'n eu meithrin gyda gwaith dilynol a chynnwys.

Mae Cleverly yn anfon 2-5 neges ddilynol at ragolygon, fel y gallant ddarparu mwy o werth yn y dilyniant. Er enghraifft, mae cyffwrdd 3 yn aml yn astudiaeth achos, sy'n profi'ch canlyniadau.

Cam 4: Graddio'ch Prif Genhedlaeth Gyda Chlyfar

Os yw hyn yn swnio'n frawychus, efallai yr hoffech fynd ar drywydd ei ddefnyddio Yn glyfar. Mae gan Cleverly ei dîm a'i blatfform ei hun lle maen nhw'n rhwydweithio â'ch rhagolygon ar eich rhan ac yna'n gwthio'r gwifrau i mewn i flwch derbyn eich cynrychiolydd gwerthu lle gallant weithio i'w cau. Mae hyn yn caniatáu i'ch gwerthwyr wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud yn dda ... gwerthu. Gadewch y gwerthu cymdeithasol i Cleverly!

 • Gweld data perfformiad ymgyrchoedd mewn amser real
 • Rheoli sgyrsiau gwerthu yn hawdd
 • Traciwch eich atebion LinkedIn
 • Gweld holl wybodaeth gyswllt LinkedIn eich darpar
 • Allforio eich cysylltiadau LinkedIn
 • Golygu eich negeseuon allgymorth LinkedIn unrhyw bryd
 • Sgwrsiwch amser real gyda Cleverly

Mae gan Cleverly blatfform sy'n rhoi cipolwg wedi'i ddiweddaru o'ch ymgyrchoedd LinkedIn i chi, gan gynnwys metrigau fel Cyfradd Cysylltiad, Cyfradd Ymateb, Cyfanswm y Gwahoddiadau a Anfonwyd, a Cyfanswm Nifer yr Atebion. Bob tro y cewch ateb cadarnhaol yn eich blwch derbyn LinkedIn, mae Cleverly yn eich hysbysu ar unwaith trwy e-bost. 

Cael Ymgynghoriad Am Ddim Gyda Yn Glyfar

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Llywiwr Gwerthu LinkedIn ac Yn glyfar.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.