Sut i Gael Gwefan Newydd yn cael ei chwalu gan Google Yfory

chwilio1

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn lansio llawer o wefannau newydd. Wrth i AddressTwo dyfu a bod fy amser wedi rhyddhau, mae wedi creu storm berffaith o syniadau newydd ac amser rhydd i weithredu, felly rydw i wedi prynu dwsinau o barthau ac wedi gweithredu micro-wefannau chwith a dde. Wrth gwrs, dwi'n ddiamynedd hefyd. Mae gen i syniad ddydd Llun, ei adeiladu ddydd Mawrth, ac rydw i eisiau traffig ddydd Mercher. Ond gall gymryd dyddiau neu wythnosau cyn i'm parth newydd ymddangos mewn chwiliadau Google, hyd yn oed pan fyddaf yn chwilio am fy enw parth fy hun.

Felly, rydw i wedi dechrau tincian gyda fformiwla ar gyfer cael y pryfed cop i ddod yn gyflymach. Os yw SEO yn alechemy, yna dyma fy mrawd cartref ar gyfer cyflymu'r amser o'r lansiad i'r mynegai. Mae'n syml, ond wedi'i brofi yn effeithiol. Mae rhai o fy arbrofion diweddar wedi ymlusgo ac yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio mewn llai na 24 awr. Rwy'n dilyn yr 8 cam syml hyn.

 1. Sefydlu eich SEO ar-dudalen yn gyntaf, cyn lleied â phosibl. Rhaid cyfaddef nad oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â chropian, ond os na wnewch hyn yn gyntaf, mae'r 7 cam nesaf yn ofer. Yn benodol, gwnewch yn siŵr bod eich tagiau teitl wedi'u optimeiddio. Pam mae hyn mor bwysig? Oherwydd, er y gallwn gael pry cop i'ch tudalen yn gyflym, nid yw hynny'n golygu y byddant yn dychwelyd yn gyflym. Felly, os oes tagiau teitl sydd wedi'u hysgrifennu'n wael yn eich lansiad cychwynnol, yna fe allech chi fod yn sownd am yr wythnosau nesaf gyda chynnwys storfa llai na delfrydol ym mynegai Google. Gwnewch yn siŵr bod yr hyn rydych chi'n brysio i gael eich gweld yn werth ei weld fel y mae am ychydig wythnosau wrth i chi aros am y cropian nesaf.
 2. Gosod Google Analytics. Gwnewch hyn cyn y map safle am un rheswm syml: mae'n arbed amser. Un o'r ffyrdd y gallwch wirio'ch gwefan newydd gyda Google Webmaster yw trwy'r analytics sgript. Felly, arbedwch gam a gwnewch hyn yn gyntaf. I wneud hyn, ewch i www.google.com/analytics.
 3. Cyflwyno map safle XML i Offer Gwefeistr Google. Gallwch chi osod unrhyw un o ddwsinau o ategion WordPress i greu'r map safle hwn yn awtomatig, neu wneud un â llaw. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer cael cropian cywir a thrylwyr, ond mae llawer o wefeistri newydd yn credu mai dyna'r diwedd i fynd yn ymlusgo. Nid yw. Os byddwch chi'n stopio ar y cam hwn, fel y mae 99% o wefeistri newydd yn ei wneud, yna byddwch chi'n aros wythnosau neu fisoedd cyn i Google fynd o gwmpas i gropian eich gwefan. Bydd yr hyn sy'n dilyn yn cyflymu'r broses honno. I gwblhau'r cam hwn, ewch i www.google.com/webmasters
 4. Ychwanegwch yr URL i'ch Proffil LinkedIn. Pan fyddwch chi'n golygu'ch proffil LinkedIn, mae gennych chi'r gallu i gynnwys hyd at 3 URL gwefan. Os ydych chi eisoes wedi defnyddio pob un o'r tri slot hynny, mae'n bryd aberthu dros dro. Dewiswch un o'r URLau i'w dynnu am yr wythnosau nesaf a rhoi URL yn ei le i'ch gwefan sydd newydd ei chyhoeddi. Peidiwch â phoeni, gallwch chi newid hyn yn ôl yn nes ymlaen. Rhowch nodyn yn eich calendr ar gyfer DIM YN fuan na 14 diwrnod yn ddiweddarach i ddychwelyd i'ch proffil LinkedIn ac adfer eich rhestr URL i'r hyn a oedd gennych o'r blaen. Yn ystod y 14 diwrnod hynny, mae'n debyg y bydd Google wedi dod o hyd i'r ddolen newydd a'i dilyn i'ch gwefan.
 5. Ychwanegwch yr URL i'ch Proffil Google. Mae Google yn llawer mwy trugarog gyda nifer y dolenni y maen nhw'n eu caniatáu yn eich proffil. Pan fyddwch wedi mewngofnodi i Google, o unrhyw dudalen Google (gan gynnwys eu tudalen gartref) gallwch glicio ar View Profile yn y gornel dde uchaf, yna cliciwch ar Golygu Proffil. Ar y dde, dylech ddod o hyd i adran o'r enw “Dolenni”. Yno, gallwch ychwanegu dolen arferiad. Yma, gallwch chi hyd yn oed osod y testun angor i'ch allweddair dewisol wrth i chi ychwanegu eich URL newydd at eich proffil Google.
 6. Dyfynnwch eich gwefan ar Wikipedia. Mae hynny'n iawn, rwy'n sbamio ar Wikipedia. Gallwch anfon eich post casineb at nick@i-dont-care.com. Eich nod yma yw dyfynnu ffynhonnell ar eich gwefan (erthygl blog neu ryw dudalen wybodaeth arall) mewn erthygl berthnasol ar Wikipedia. Mae yna gelf i hyn. Dyma'r nod: sicrhau bod eich dyfyniad yn goroesi o leiaf 72 awr cyn i rywun ei ddileu ar Wikipedia. I gyflawni hyn, edrychwch am erthygl nad yw mor boblogaidd. Os yw'r erthygl yn derbyn sawl golygiad y dydd, mae'n debygol y bydd eich ychwanegiad yn cael ei ddileu'n gyflym cyn i bots Google gael cyfle i ddod o hyd iddo. Ond, os dewch chi o hyd i erthygl sy'n derbyn golygiadau amdani unwaith y mis, dyna'ch tocyn euraidd. Ychwanegwch frawddeg newydd ddeallus a pherthnasol (ie, hyd yn oed academaidd a ffeithiol) ac atodi a Cite_web cyfeiriad ar y diwedd. Peidiwch â bod yn rhy feiddgar trwy ychwanegu adran neu baragraff cwbl newydd. Eich nod yw cael eich gweld gan bots, ond PEIDIWCH â chael sylw pobl.
 7. Cyhoeddi erthygl Google Knol. Unwaith y sylweddolodd Google fod Wikipedia mor boblogaidd, fe wnaethant geisio cystadlu ag ef. Google Knol (www.google.com/knol) yn llawer llai academaidd ac nid oes system vigilante ar gyfer dileu erthyglau hunan-ddiddordeb. Rydych bron yn sicr y bydd eich Knol yn goroesi am gyfnod amhenodol. Mae hyn yn golygu: byddai'n well bod yn dda. Peidiwch â chyhoeddi rhywbeth a fydd yn goroesi ac yn adlewyrchu'n wael ar eich enw a'ch brand am oes. Ysgrifennwch erthygl fer, berthnasol yn debyg iawn i gofnod blog a'i chysylltu yn ôl â'ch URL sydd newydd ei gyhoeddi. Yn yr un modd ag unrhyw beth, mae'n syniad da cynnwys allweddeiriau yn nheitl y Knol hwn ac yn eich testun angor.
 8. Cyhoeddi fideo Youtube. Ychydig fisoedd yn ôl, cyhoeddais erthygl yn manylu ar sut i gael sudd cyswllt o Youtube. Heb ailadrodd y cynnwys hwnnw yma, byddaf yn syml yn dweud wrthych am ddilyn y cyfarwyddiadau yma a bydd eich 8fed cam yn gyflawn.

Cyfanswm y cyfan, pan fyddaf yn lansio gwefan newydd, mae gen i 30 munud o waith i'w wneud cyn i mi wneud. Os gwnaf bob un o'r wyth cam hyn, gallaf fod yn hyderus y bydd fy safle yn ymddangos mewn chwiliadau Google mewn ychydig ddyddiau, os nad oriau. Sut? Oherwydd fy mod i wedi rhoi pob cyfle i Google ddarganfod yr URL newydd. Os ydych chi wedi darganfod unrhyw ddulliau eraill rydych chi'n defnyddio'ch “alcemi” mae croeso i chi rannu'r sylwadau isod.

12 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Ysgrifennu gwych, Nick. Rydw i yn y broses o lenwi llenwi fy ngwefan fy hun gyda phwyntiau bwled, geiriau allweddol, ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â'n busnes. Nid dyna sut rydw i eisiau i bopeth edrych yn y diwedd, ond mae'n ddechrau, ac mae'n cael effaith. Rwy'n credu mai chi a ofynnodd imi unwaith, “beth sy'n eich cadw rhag dechrau?" ac atebais iddo, “dim byd, rydw i'n mynd i ddechrau'r wythnos nesaf.” Ateboch chi, “Na. Beth sy'n eich cadw chi rhag cychwyn, HEDDIW? ”

  Chet
  http://www.c2itconsulting.net

  • 3

   Mae hynny'n swnio fel rhywbeth y byddwn i'n ei ddweud 😉

   A ydych yn dal i ffwrdd rhag cyflwyno ar gyfer cropian nes bod eich copi gwefan wedi'i stwffio'n ddigonol ag allweddair ... er ... Rwy'n golygu "optimeiddiedig"?

 3. 4

  Erthygl dda wedi'i llenwi â rhai enghreifftiau cadarn, ond gyda dau hepgoriad rhyfeddol; Tudalennau Twitter a Facebook. Gan fod Google yn talu am fynediad i'r ffrwd Twitter, bydd cyfrif gydag awdurdod gweddus yn rhannu dolen ac efallai ychydig o bobl yn ei ail-drydar er mesur da yn cael Google i ymchwilio. Hyd yn oed os na ddilynir. Os ydych chi am sicrhau na fydd y dilyniant yn cael unrhyw effaith, mae RSS yn ei fwydo i gyfrif rhydd-rydd.

  Yn yr un modd, bydd tudalen Facebook, nid proffil, yn ymlusgo'n gyflym hefyd. I fesur da, trydarwch ddolen i statws tudalen Facebook, a Facebook yn postio dolen i'r statws Twitter. Y rheswm yr wyf yn argymell y rhain yw oherwydd bod gan fwy o bobl un setup neu'r ddau eisoes.

  Nid yw hyn yn groes i'r hyn rydych chi'n ei wneud wrth gwrs, dim ond ychydig mwy sydd wedi gweithio'n dda iawn i mi. Y naill ffordd neu'r llall, bydd rhoi cysylltiadau lle mae Google yn aml yn cropian tra bod y gyfradd cropian a'r gyllideb cropian yn isel ar barth newydd neu safle diwygiedig yn cyflymu mynegeio ac mae'n syniad da.

  • 5

   Kevin, rydych chi'n iawn. Dylai'r ddau hynny fod yno. Dyma pam na wnaethant fy rysáit “alcemi”:
   - Gyda twitter, y rhagosodiad cyfan yw bod angen i chi gael cyfrif klout uchel i drydar ohono. Os ewch chi i greu cyfrif twitter newydd, rwy'n argyhoeddedig nad yw o fawr werth i sicrhau sylw crawler.
   - Gyda Facebook, y broblem yw bod tudalen yn cymryd cryn amser i wneud yn dda, a gall gwneud yn wael fod yn fwy o ddrwg nag o les.

   Os oes gennych yr adnodd, syniad da arall yr wyf yn ei wneud yn aml ond na allaf ei ragnodi i bawb o reidrwydd yw gosod dolen i'ch gwefan newydd o barth awdurdod uchel yr ydych eisoes yn berchen arno. Wrth gwrs, nid yw llawer o bobl eisoes yn berchen ar un, felly unwaith eto, mi wnes i hepgor hynny o'r alcemi.

   Diolch am ychwanegu'r rhain.

   Nick

 4. 6
 5. 8

  Syniadau gwych Nick. Mae hon yn fformiwla gadarn. Nid oeddwn wedi meddwl am Wikipedia na Knol, ond mae hynny'n bennaf oherwydd y golygiadau cyson. Bydd yn rhaid i mi gofio hynny yn y dyfodol.

 6. 9
 7. 11
 8. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.