Dyma Sut Rydych chi'n Cynhyrchu Mwy o Arweinwyr gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

arweinwyr cyfryngau cymdeithasol

Roeddwn i ddim ond yn cwrdd â pherchennog busnes ac yn disgrifio'r ffordd anhygoel y mae'r cyfryngau cymdeithasol nid yn unig wedi gyrru busnes i'm cwmni, ond i'n cleientiaid hefyd. Mae'n ymddangos bod pesimistiaeth barhaus fel y mae gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i effaith arno genhedlaeth arweiniol a chredaf fod angen ei gywiro. Mae'r rhan fwyaf o'r problemau gyda cyfryngau cymdeithasol a chenhedlaeth arweiniol nid oes a wnelont ddim â'r canlyniadau gwirioneddol, ond rhaid iddynt wneud yn bennaf â sut y mae arweinyddion yn cael eu priodoli i bob ffynhonnell - gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Nid yw cwmnïau'n mesur y enillion ar fuddsoddiad cyfryngau cymdeithasol (yn aml heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain).

Un o'r camdybiaethau mawr am wefannau cyfryngau cymdeithasol yw nad ydyn nhw'n gyrru ymwelwyr o safon. O'u cymharu â marchnata allan, mae gan y cyfryngau cymdeithasol gyfradd arwain-i-gau 100% yn uwch. Sut ydych chi'n cynhyrchu arweinyddion o'r we gymdeithasol? Er mwyn dangos i chi'r camau y mae angen i chi eu cymryd, mae Neil Patel wedi penderfynu creu ffeithlun bydd hynny'n chwalu'r broses gyfan.

Mae Neil yn hyrwyddo a cenhedlaeth arweiniol cyfryngau cymdeithasol strategaeth sy'n cynhyrchu mwy o arweinwyr a gynhyrchir trwy ddefnyddio'r arferion gorau canlynol:

  • Defnyddiwch sawl sianel cyfryngau cymdeithasol.
  • Datblygu cynllun tymor hir ar gyfer pob sianel cyfryngau cymdeithasol.
  • Gwneud ymchwil ddemograffig ac allweddair.
  • Creu cynnwys cyson sy'n profi eich arbenigedd.
  • Ymgysylltu ag eraill a meithrin cysylltiadau.
  • Croes hyrwyddo eich sianeli rhwng cyfryngau.
  • Trac eich canlyniadau.
  • Optimeiddiwch eich cynnwys ar gyfer peiriannau chwilio.

Fy mymryn olaf o gyngor yw darparu llwybr at eich rhwydwaith cymdeithasol - gan ddarparu adnoddau ar gyfer cofrestru, tanysgrifiadau e-bost ar gyfer hysbysiadau gwthio, arddangosiadau, lawrlwythiadau ac eitemau eraill o werth a fydd yn ennyn diddordeb eich rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol ac yn eu gyrru drwodd i drosiadau, adnewyddiadau, neu hyd yn oed eu datblygu i fod yn gymuned sy'n eich hyrwyddo i'w rhwydweithiau.

cyfryngau sut-i-gynhyrchu-arwain-gyda-chymdeithasol-cyfryngau

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.