10 Ffordd I Ddod o Hyd i'r Dylanwadwyr Perffaith Ar Gyfer Eich Brand

Sut i ddod o hyd i Ddylanwadwyr

Fel busnes, rydych chi'n gwybod bod marchnata dylanwadwyr yn rhan bwysig o'ch strategaeth farchnata. Wedi'r cyfan, 92% Mae defnyddwyr yn ymddiried yn y cyfryngau a enillir yn fwy nag unrhyw fath arall o hysbysebu, a gall marchnata dylanwadwyr gyflawni cymaint ag ROI uwch 11x na mathau traddodiadol o farchnata digidol.

Ond gyda chymaint o opsiynau ar gael, gall fod yn anodd darganfod sut i ddod o hyd i'r dylanwadwyr perffaith ar gyfer eich brand.

Dyma 10 awgrym i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r dylanwadwyr arbenigol gorau ar gyfer eich cynnyrch:

  1. Diffiniwch Eich Cynulleidfa Darged - Y cam cyntaf wrth ddod o hyd i'r dylanwadwr perffaith yw diffinio'ch cynulleidfa darged. Ym mha grŵp oedran ydyn nhw? Pa ddiddordebau sydd ganddyn nhw? Pa broblemau maen nhw'n ceisio'u datrys?

Datblygu o leiaf tri dylanwadwr personas yn eich helpu i dargedu dylanwadwyr yn well. Er enghraifft, gallwch chi lunio tri phroffil dylanwadwr posibl gwahanol a'u disgrifio mewn ychydig eiriau. Nesaf, gallwch chi ddechrau chwilio am ddylanwadwyr sy'n debyg i'r personau hyn. Efallai nad ydynt yn cyfateb yn union, ond byddant yn rhoi cyfeiriad gwych ar ba fath o dalent a all fod y ffit orau.  

Amra Beganovich, Sylfaenydd Amra ac Elma

  1. Defnyddio Llwyfan Marchnata Dylanwadwr - Mae yna nifer o llwyfannau marchnata dylanwadwyr allan yna a all eich helpu i ddod o hyd i ddylanwadwyr sy'n cyfateb i'ch cynulleidfa darged. Mae rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd yn cynnwys heepi, BuzzSumo, a Dyrchafu.

Byddwn yn esgeulus i sôn am hynny Douglas Karr, Sylfaenydd Martech Zone, wedi'i restru fel y gweithiwr proffesiynol Marchnata Digidol #9 mwyaf dylanwadol ar-lein gan BuzzSumo! Llongyfarchiadau, Douglas!

Y 100 Dylanwadwyr Marchnata Digidol Gorau Yn ôl BuzzSumo

  1. Chwilio Cyfryngau Cymdeithasol - Ffordd wych arall o ddod o hyd i ddylanwadwyr posibl yw chwilio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Instagram, a YouTube. Gall chwilio am eiriau allweddol sy'n gysylltiedig â'ch diwydiant neu'ch cynnyrch roi man cychwyn da i chi.
  2. Gwiriwch yr Hashtags - Mae hashnodau yn ffordd wych o ddarganfod dylanwadwyr newydd. Chwiliwch am hashnodau perthnasol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol neu defnyddiwch a llwyfan ymchwil hashnod i nodi pwy sy'n eu defnyddio.

Bydd chwilio trwy hashnodau yn aml yn arwain at rai o'r dylanwadwyr mwyaf arbenigol. Mae dylanwadwyr arbenigol yn arbennig o ddefnyddiol wrth geisio cysylltu â demograffeg targed penodol neu gwsmeriaid lleol. 

Angie, sylfaenydd shecanblog.com

  1. Edrychwch ar Gyda Pwy Mae Eich Cystadleuwyr yn Gweithio - Un o'r ffyrdd gorau o ddod o hyd i ddylanwadwyr newydd yw gweld gyda phwy mae'ch cystadleuwyr yn gweithio. Cymerwch gip ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i weld a ydyn nhw wedi'u tagio mewn unrhyw bostiadau. Gall hyn roi syniad da i chi o ddylanwadwyr eraill yn eich diwydiant.
  2. Google Mae'n – Os ydych chi'n dal i gael trafferth dod o hyd i ddylanwadwyr, rhowch gynnig ar dermau Googling fel ___ dylanwadwyr gorau or dylanwadwyr ___ gorau. Gall hyn eich helpu i ddod o hyd i restrau o ddylanwadwyr y gallwch wedyn ymchwilio iddynt ymhellach.
  3. Edrychwch ar Safleoedd Brand – Mae yna nifer o wefannau brand a all fod o gymorth i ddod o hyd i ddylanwadwyr. Gall chwilio am eich diwydiant neu gynnyrch ar Google arddangos gwefan y brand yn ogystal â'u cydweithrediadau dylanwadwyr Instagram diweddaraf. 

Mae llawer o frandiau yn aml yn arddangos eu cydweithrediadau dylanwadwyr yn y gorffennol ar ffurf grid cyfryngau cymdeithasol ar waelod eu tudalen gartref neu hyd yn oed yn eu troedyn. Mae'r postiadau hyn yn y gorffennol yn hynod hawdd i'w pori a gallant fod yn gyfeirnod cyflym ar gyfer cydweithrediadau dylanwadwyr diweddar. 

Berina Karich, Rheolwr Marchnata yn Asiantaeth Marchnata Dylanwadwyr Gorau

  1. Mynychu Digwyddiadau Diwydiant – Os ydych chi am gysylltu â dylanwadwyr yn bersonol, ystyriwch fynychu digwyddiadau diwydiant. Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a meithrin perthnasoedd.
  2. Cysylltu ar LinkedIn - Mae LinkedIn yn llwyfan gwych ar gyfer cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill yn eich diwydiant, gan gynnwys dylanwadwyr posibl. Ceisiwch ymuno â grwpiau perthnasol a chymryd rhan mewn trafodaethau i ddechrau.
  3. Estyn Allan yn Uniongyrchol – Unwaith y byddwch wedi nodi rhai dylanwadwyr posibl, estyn allan yn uniongyrchol atynt. Gellir gwneud hyn trwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost, neu hyd yn oed alwad ffôn.

Cadwch yr awgrymiadau hyn mewn cof wrth i chi ddechrau chwilio am y dylanwadwyr perffaith ar gyfer eich brand. Gydag ychydig o ymdrech, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i nifer o dalentau a all helpu i yrru traffig, poblogrwydd, a gwerthiant ar gyfer eich brand. 

Datgelu: Martech Zone diweddaru'r erthygl hon gyda rhai dolenni cyswllt ar gyfer eu partneriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.