Sut i Ffugio'r Rhifau: Gwersi o Twitter a Facebook

seppukooYsgrifennais swydd ddychanol ar un adeg Mae 3.24% o ddefnyddwyr Facebook wedi marw. Roedd fy mhwynt yn eithaf syml, mae Facebook yn parhau i chwyddo eu niferoedd trwy gyfrif nifer y cyfrifon yn hytrach na chyfrifon gyda'r defnydd diweddar.

Ar dudalen hysbysebu Facebook, dywed, “Cyrraedd dros 350,000,000 o ddefnyddwyr gweithredol Facebook.” Really? Os byddaf yn cofrestru ar gyfer hysbyseb, yr hysbyseb honno yn cyrraedd dros 350 miliwn o ddefnyddwyr? Rwy'n credu y dylai Facebook wella diffinio beth a weithgar defnyddiwr yn.

Mae'r dudalen stats Facebook yn nodi:

 • Mwy na 350 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol
 • Mae 50% o'n defnyddwyr gweithredol yn mewngofnodi i Facebook mewn unrhyw ddiwrnod penodol
 • Mae mwy na 35 miliwn o ddefnyddwyr yn diweddaru eu statws bob dydd
 • Mae mwy na 55 miliwn o ddiweddariadau statws yn cael eu postio bob dydd

Mae'n swnio i mi fel Facebook yn debycach i 175 miliwn weithgar defnyddwyr. Nid yn unig y mae Facebook yn greadigol gyda'i niferoedd, maen nhw hefyd wedi dod â'r cyfreithwyr allan i fynd ar ôl ceisiadau a fydd yn dileu'ch cyfrif. Mae'r Peiriant Hunanladdiad Gwe 2.0 wedi postio'r Llythyr Cease and Desist o Facebook. Rhaid i'r math hwn o fwlio ddod i ben! Maen nhw hefyd wedi blocio ac anfon C&D i Seppukoo. Ar yr un pryd, maen nhw'n ceisio gwthio mwy o fabwysiadu trwy eu darganfyddwr ffrind awtomatig.

Mae'n ymddangos bod Twitter wedi cymryd gwers gan yr un atwrneiod prisio. Mae Twitter wrth ei fodd â mecanweithiau autofollow, ond mae wedi anfon eu cŵn allan ar gymwysiadau gyda auto-unfollow.

Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth Twitter ac Facebook parhau i dyfu. Felly pam maen nhw'n ceisio herwgipio'r gwasanaethau hyn er eu bod nhw'n tyfu mor gadarn?

Tri Rheswm: Prisio, Hysbysebu a Buddsoddwyr

Y gwir yw bod miliynau o gyfrifon wedi'u gadael allan yna, ac mae'n drueni bod Twitter a Facebook yn chwarae'r gêm hyll hon. Mae'n antithesis ysbryd didwylledd a gonestrwydd yn y cyfryngau cymdeithasol. Dylent fod â chywilydd a dylai'r pwerau blogio a ddylai fod yn eu dal yn atebol yn lle slobbing ac cynffonnog ar eu hyd.

Pe baem yn siarad am y diwydiant Papur Newydd yma, ac yn cyfrif pob person a ddarllenodd y papur newydd erioed ers ei sefydlu, byddem yn sgrechian llofruddiaeth waedlyd ac yn ôl pob tebyg yn siwio’r crap ohonynt am hysbysebu ffug. Ond dyma fechgyn euraidd technoleg ... ni fyddem yn gwneud hynny i Twitter.

Gwyliwch farchnatwyr. Dim ond un person sydd wedi dweud wrthyf eu bod yn hapus â hysbysebu ar Facebook - ac roedd y cwmni hwn yn postio strategaeth frandio lle NAD oeddent eisiau i ddefnyddwyr Facebook glicio ar yr hysbysebion. Mae'n gweithio'n wych, nid oes unrhyw un yn clicio.

Os hoffech chi ddileu eich cyfrif Facebook, ewch i'r Seppukoo tudalen gartref lle maen nhw'n darparu cyfarwyddiadau gwneud eich hun. Dyna hefyd o ble y daeth y ddelwedd hardd.

3 Sylwadau

 1. 1

  Amen. Nid yn unig yr enwau mawr. Mae hyd yn oed siopau bach yn troi at yr un tric. Chwiliwch am gemau ar-lein a bydd pob gwefan y dewch ar ei thraws yn hawlio miliynau o ddefnyddwyr sy'n chwarae'r gêm. Cadarn, efallai bod miliynau wedi agor cyfrif ond yn syml iawn i geisio cefnu ar y gêm.

  Bron Brawf Cymru, dyma fwyd arall i feddwl. Mae gen i gyfrif Facebook ond dim ond i gael diweddariadau gan bobl trwy Trillian y mae'n ei ddefnyddio. Peidiwch byth â phostio diweddariad fy hun mewn gwirionedd. Rwy'n mewngofnodi bron bob dydd trwy Trillian ond a ddylwn i hyd yn oed gael fy ystyried yn ddefnyddiwr gweithredol? Anaml y byddaf yn mewngofnodi ac yn darparu golygfeydd tudalen at ddibenion hysbysebu. Cadarn, efallai fy mod yn cynhyrchu munud o ddefnydd cynyddrannol ond ar y cyfan, mae fy lefel gweithgaredd fel brycheuyn yn y bydysawd o'i gymharu â lefel gweithgaredd merch yn ei harddegau ar gyfartaledd neu chi. 😛

 2. 2

  “Mae'n swnio i mi fel Facebook yn debycach i 175 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol.”

  Mae'n ddrwg gennym, ond rwy'n credu bod eich diffiniad o ddefnyddiwr “gweithredol” ychydig yn chwerthinllyd. Rhaid i mi fewngofnodi ar Facebook * bob dydd * i gael fy ystyried yn ddefnyddiwr gweithredol?

  Hefyd, nid yw Twitter yn caniatáu offer auto-ddilyn: http://help.twitter.com/forums/10711/entries/68916

 3. 3

  Diffinio i mi beth yw defnyddiwr gweithredol, Ryan? Os yw defnyddiwr gweithredol yn berson sydd ddim ond yn mewngofnodi unwaith yr wythnos - rwy'n hyderus na fydd yn ychwanegu at ei gyfrif 350 miliwn. Dyna bwynt fy swydd.

  Mae Twitter YN ABSENOLDEB yn caniatáu ac yn HYRWYDDO dilyn auto trwy gymwysiadau trydydd parti. Mae'r ddolen a anfonoch yn cyfeirio at auto-ddilynol 'ymosodol' yn unig.

  Nid yw Social-Too yn ymosodol yn awtomatig, mae'n dadorchuddio pobl sy'n eich dilyn chi. Pam na chaniateir hynny?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.