Pethau i'w Gwybod i Ddechrau gyda Dyblygu Cynulleidfa wedi'i Gadw ar Facebook

Cynulleidfa Facebook

Mae yna achosion pan fyddwch chi eisiau targedu cynulleidfa hollol newydd gyda'ch ymdrechion marchnata ar Facebook. Fodd bynnag, nid yw'n anghyffredin i lawer o'ch cynulleidfaoedd orgyffwrdd mewn ffyrdd allweddol. 

Er enghraifft, efallai ichi greu Cynulleidfa Custom gyda rhai diddordebau allweddol a nodweddion demograffig. Gyda'r gynulleidfa honno, efallai eich bod chi'n targedu rhanbarth penodol. Gallai gallu dyblygu'r gynulleidfa honno a arbedwyd fod yn ddefnyddiol iawn pe baech chi erioed wedi lansio newydd ymgyrch farchnata ac eisiau targedu'r un math o ddefnyddwyr, ond mewn rhan wahanol o'r wlad, neu ranbarth llai. 

Gyda'r gynulleidfa ddyblyg, y cyfan y byddai'n rhaid i chi ei wneud yw newid rhanbarth, yn lle creu cynulleidfa newydd â llaw gyda'r holl leoliadau heblaw'r un honno. Yr holl leoliadau eraill y gallwch chi eu gadael ar eich pen eich hun.

Nid yw Facebook yn cynnig nodwedd ar gyfer dyblygu cynulleidfaoedd sydd wedi'u cadw. Wedi dweud hynny, gallwch wneud hynny o hyd trwy ddilyn y camau allweddol hyn:

Dechrau Arni

Defnyddio Rheolwr Busnes Facebook (neu Reolwr Hysbysebion os nad oes gennych gyfrif Rheolwr Busnes), dewiswch y cyfrif ad perthnasol, yna dewiswch Cynulleidfaoedd O dan y Asedau adran i ddod o hyd i'ch Cynulleidfaoedd wedi'u Cadw. Gwiriwch y blwch wrth ymyl enw'r gynulleidfa yr hoffech ei ddyblygu. 

Dyblygu'r Gynulleidfa

Nesaf, cliciwch ar golygu botwm. Mae hyn yn caniatáu ichi wneud addasiadau i'r gynulleidfa. Unwaith eto, bydd hynny'n ddefnyddiol pan fyddwch chi eisiau gwneud newidiadau i gynulleidfa ddyblyg heb fewnosod yr un wybodaeth â llaw eto.

Rydych chi'n mynd i fod eisiau rhoi enw newydd i'ch cynulleidfa ddyblyg er mwyn osgoi dryswch. Gall hyn fod mor syml â Dyblyg o [Enw Cynulleidfa Wreiddiol]. Golygu'r enw yn unol â hynny.

Cynulleidfa Facebook Dyblyg Lookalike

Nawr gallwch hefyd wneud golygiadau i unrhyw un o'r gosodiadau eraill yr ydych am eu newid. Efallai eich bod am dargedu grŵp oedran gwahanol gyda'ch ymgyrch newydd. Efallai yr hoffech chi dargedu un rhyw yn unig. Bydd y golygiadau a wnewch yn dibynnu ar eich nodau penodol. Unwaith y byddwch chi'n fodlon â'ch golygiadau, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio "Save as New."

Sicrhewch nad ydych chi'n clicio Diweddariad! Ni fydd hyn yn creu cynulleidfa newydd. Yn lle, bydd yn syml yn cymhwyso'r golygiadau i'r un presennol. Nid ydych am i hynny ddigwydd.

Mae'n werth nodi hefyd bod yna achosion pan allai wneud synnwyr i osgoi gorgyffwrdd cynulleidfa. Mae Facebook yn caniatáu ichi wneud hynny gwirio gorgyffwrdd, gan eich helpu i ddeall yn well yr hyn y gallwch ei wneud i warchod yn eu herbyn. Fodd bynnag, pan fyddwch chi eisiau rhywfaint o orgyffwrdd rhwng eich cynulleidfaoedd, gall y broses syml hon fod yn ddefnyddiol iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.