Sut i Yrru Mwy o Draffig A Throsiadau O'r Cyfryngau Cymdeithasol

Sut i Gyrru Mwy o Arweinwyr a Throsiadau o'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond nid yw mor hawdd ar gyfer trawsnewidiadau ar unwaith neu gynhyrchu plwm.

Yn gynhenid, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn anodd eu marchnata oherwydd bod pobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael eu diddanu a thynnu sylw oddi wrth eu gwaith. Efallai nad ydynt yn rhy barod i feddwl am eu busnes, hyd yn oed os ydynt yn gwneud penderfyniadau.

Dyma ychydig o ffyrdd i yrru traffig a'i drosi'n drawsnewidiadau, gwerthiannau, ac arweiniadau o'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cam 1: Sefydlu Eich Proffiliau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae hwn yn gam sylfaenol y mae nifer syfrdanol o fusnesau ar goll: Gwnewch yn siŵr bod eich proffil cyfryngau cymdeithasol yn darparu ffordd glir i ddysgu mwy am eich cwmni, eich gwahaniaethu oddi wrth eich cystadleuwyr, darllen tystebau cleientiaid, a chysylltu â chi'n hawdd.

AWGRYM: Byddwch yn siwr i ychwanegu olrhain ymgyrch ddadansoddeg i bob un o'ch proffiliau fel y gallwch weld pa lwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyrru'r mwyaf o draffig, ymgysylltiad, a throsiadau yn Google Analytics.

Instagram

Mae Instagram bio yn caniatáu un ddolen y gellir ei chlicio, felly mae ychydig yn gyfyngedig, yn enwedig os ydych chi am dynnu sylw at sawl cynnyrch neu ddolen i'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill. Ac eto, mae yna offer sy'n eich galluogi i greu tudalennau glanio cyfeillgar i'r cyfryngau cymdeithasol yn hawdd sydd wedi'u brandio'n dda ac yn ddeniadol, am ddim.

Link In Bio gan Lightricks yn offeryn rhad ac am ddim sy'n eich helpu i wneud y mwyaf o'ch bio trwy adael i chi greu tudalen lanio hardd, hawdd ei haddasu, sy'n gyfeillgar i ffonau symudol i hyrwyddo pa ddolenni bynnag sy'n gwneud y synnwyr mwyaf ar adeg benodol - cynnwys ymgyrch-benodol, cynigion tymhorol, mwy o broffiliau cymdeithasol , cofrestru cylchlythyr, ac ati.

Dolen yn y Bio gan Lightricks

LinkedIn

Pan ddaw i fusnes-i-fusnes (B2B), Linkedin yw un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gorau i'w ddefnyddio. Ac eto, er bod gan y mwyafrif o fusnesau o leiaf rywfaint o bresenoldeb Linkedin, nid ydynt yn fawr o ofal am sut olwg sydd ar eu proffiliau yno.

Ar gyfer proffiliau cwmni

 • Sefydlu eich URL personol
 • Ychwanegu disgrifiad manwl
 • Ychwanegwch eich logo a'ch delwedd pennawd
 • Creu botwm wedi'i deilwra (hy eich CTA i gyfeirio pobl at eich ffurflen cenhedlaeth arweiniol)

Ar gyfer proffiliau gweithwyr

Dylai fod gan y rhai o'ch gweithwyr sy'n wynebu cwsmeriaid (fel gwerthwyr, tîm cymorth cwsmeriaid, ac asiantau allgymorth):

 • Llun proffil go iawn a phroffesiynol
 • Disgrifiad swydd
 • Cyfeiriad e-bost busnes i bobl allu cysylltu â nhw

Dyma Douglas Karr's Linkedin bio lle mae'n darparu headshot gwych ac yn cynnwys delwedd pennawd hardd sy'n hyrwyddo ei gwmni, Highbridge:

LinkedIn Bio ar gyfer Douglas Karr

Twitter

Fel Instagram, nid yw Twitter yn rhoi tunnell o opsiynau o ran addasu eich tudalen proffil busnes neu bersonol. Gallwch ychwanegu llun proffil, delwedd pennawd, disgrifiad byr, a dolen. Gallwch ddefnyddio'r un ddolen Link In Bio yma ag y byddwch chi'n ei ddefnyddio ar Instagram i ganiatáu i'ch rhagolygon ddewis sut maen nhw am ymgysylltu'n ôl â'ch busnes neu ei gynrychiolwyr.

Cam 2: Meithrin Cydnabod Brand

A brand adnabyddus yn ased hirdymor a fydd yn gwneud unrhyw agwedd ar eich brand yn haws, o safleoedd organig i gynhyrchu plwm, a chyfryngau cymdeithasol yw un o'r arfau mwyaf effeithiol i adeiladu'ch brand.

Maen nhw'n dweud bod angen gweld rhywbeth o leiaf 8 gwaith i'w gofio, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud llawer ar gyfryngau cymdeithasol, ar draws sianeli lluosog, i ymddangos yn ffrydiau eich cwsmeriaid targed dro ar ôl tro, nes eu bod yn cofio amdanoch chi.

Os ydych chi'n dal i gynllunio i lansio'ch platfform ac yn gweithio ar greu strategaeth farchnata ddigidol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i enw brand sydd ar gael ar draws sawl sianel cyfryngau cymdeithasol. Enwi yn offeryn a fydd yn eich helpu gyda'r cam hwnnw:

Enwi Brand Generator

O'r fan honno, gwnewch yn siŵr bod eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn cyd-fynd â'ch hunaniaeth brand, a bod gan eich cynnwys rai elfennau sy'n cael eu gyrru gan frand.

Ar gyfer delweddau, mae Venngage yn cynnig Fy Brand Kit lle gallwch arbed eich holl elfennau gweledol hunaniaeth brand i'w cymhwyso'n hawdd i'r cynnwys delwedd rydych chi'n ei greu. Infideo yn cynnig golygydd fideo ar-lein sy'n cynnig rhai opsiynau cadarn i frandio'ch fideos, gan gynnwys datgeliad logo a dyfrnod brand.

Gydag offer fel y rhain, bydd pob darn o gynnwys sy'n cael ei gyhoeddi ar eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn atgoffa pobl o'ch ymwybyddiaeth a'ch cydnabyddiaeth o adeiladu brand. Mae'n cymryd amser i adeiladu'ch brand ond canolbwyntio ar ymgysylltu â'ch cynulleidfa cyfryngau cymdeithasol yn dechrau gwneud gwahaniaeth yn fuan.

Mae creu brand adnabyddadwy o fudd chwilio a gwerthu, a chyfryngau cymdeithasol yw un o'r arfau gorau i wneud hynny.

Cam 3: Adnabod Pobl y tu ôl i Gwmnïau

Mae B2B yn ymwneud â busnesau yn gwerthu i fusnesau ond mewn gwirionedd, penderfyniadau a thrafodion a wneir gan bobl go iawn yw’r rheini o hyd. Y ffordd orau o werthu'ch cynnyrch i gwmni yw estyn allan at y bobl y tu ôl i'r cwmni hwnnw. 

Wrth weithio ar eich rhestr arweiniol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cofnod o:

 • Proffiliau cyfryngau cymdeithasol swyddogol y cwmni
 • Pobl sy'n gweithio i'r cwmni hwnnw a'u rolau

Gall Linkedin a Twitter eich helpu gyda'r olaf: Gallwch ddod o hyd i bobl go iawn a allai fod yn benderfynwyr (neu a allai ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau) a chysylltu â'r rhai sy'n gwneud y naill lwyfan neu'r llall neu'r ddau.

Ar Linkedin

Llywiwch i dudalen eich cwmni targed a dewch o hyd i'ch cysylltiadau cyffredin â'r dudalen honno. Os oes gennych chi neu'ch cynrychiolwyr gwerthu gyfrifon Instagram sydd â chysylltiadau da, mae'n debygol y bydd gennych chi rai cysylltiadau ail haen:

Buzzsumo

Ar Twitter

Creu cyfrif yn Followerwonk a chwilio am ddolen eich cwmni targed. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y Chwilio bios Twitter yn unig opsiwn. Bydd hyn yn hidlo'r holl ganlyniadau i'r proffiliau hynny sy'n crybwyll yr enw busnes hwnnw yn y bio (felly maent yn debygol o fod yn gweithio yno neu wedi bod yn gweithio yno yn y gorffennol).

X2VBKrLVsGPCrpGInhDaw mZuP2nX0M 9Pe4 tYeRNfcSA7U8jP9sWtrMWZAM7bOeJKBDsKyy TDlcGxDRHJdpKZ8Q9i2

Estyn allan at y bobl hynny…

Unwaith y byddwch chi'n adnabod y bobl y tu ôl i'ch cwmni targed, dilynwch nhw a nodwch ffyrdd ychwanegol o estyn allan. Bydd y rhan fwyaf o'r bobl hynny'n cysylltu â'u gwefannau personol lle gallwch ddod o hyd i ffurflenni cyswllt. Heliwr darganfyddwr e-bost a bydd offer dilysu e-bost yn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth gyswllt amgen honno a'i dilysu'n eithaf cyflym.

image 3

Bydd cysylltu ar lefel bersonol yn eich helpu i ddod i adnabod eich cwmni targed a'i benderfynwyr yn fwy, a chael cyfradd ymateb well.

Cam 4: Buddsoddi mewn Aildargedu Hysbysebion

Yn olaf, efallai na fydd hysbysebion cyfryngau cymdeithasol yn gweithio cystal yn B2B, ond mae defnyddio'r hysbysebion cyfryngau cymdeithasol hynny i ail-dargedu i'r rhagolygon hynny sydd eisoes wedi ymweld â'ch gwefan yn ffordd wych o droi'r rhagolygon hynny'n arweinwyr.

Gosod picsel olrhain Facebook yn eithaf hawdd a byddwch yn dechrau cronni eich data ar unwaith. Yn yr un modd, Linkedin yn cynnig opsiwn ail-dargedu hefyd.

Wrth fuddsoddi mewn ail-dargedu hysbysebion, gwnewch yn siŵr eich bod yn segmentu'ch cynulleidfa i bersonoli eu profiad yn well. Gallwch ailfarchnata i bobl a ymwelodd â thudalen benodol neu a gyflawnodd weithred benodol (ee gadael eu trol).

Fel hyn gallwch chi baru'ch hysbyseb â'u hymgysylltiad blaenorol â'r wefan a phersonoli eu profiad ar y safle. Mae ailfarchnata yn fwy effeithiol os ydych chi:

 • Cwtogwch eich twndis gwerthu (i ddileu unrhyw rwystrau)
 • Sefydlu twmffatiau trosi ychwanegol (ee demo am ddim neu lawrlwytho am ddim).

Chwiliwch am ffyrdd o arbrofi ac arallgyfeirio eich proses galw-i-weithredu a chynhyrchu plwm. Efallai bod llawer o gyfleoedd yn eich cilfach eisoes. Er enghraifft, yn SEO gallwch chi cynhyrchu arweiniad trwy roi adroddiad am ddim (a graddfa'r broses fwy neu lai):

image 4

Casgliad

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn sianel cynhyrchu plwm wych a all ysgogi trawsnewidiadau uniongyrchol yn ogystal â gweithredu fel offeryn atodol ar gyfer eich ymdrechion cynhyrchu plwm. Mae'n cymryd amser i ddod o hyd i'r offer a'r tactegau gweithio gorau ond gyda digon o gysondeb, fe welwch ei fod yn gweithio. Pob lwc!

Datgelu: Martech Zone wedi mewnosod dolenni cyswllt ar gyfer rhai partneriaid yn yr erthygl hon. Douglas Karr yw sylfaenydd Martech Zone a chyd-sylfaenydd Highbridge.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.