Adeiladwr Cod QR: Sut i Ddylunio a Rheoli Codau QR Hardd ar gyfer Digidol neu Argraffu

Dylunydd a Rheolwr Cod QR - Fector, PNG, EPS, JPG, SVG

Mae gan un o'n cleientiaid restr o dros 100,000 o gwsmeriaid y mae wedi'u dosbarthu iddynt ond nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost i gyfathrebu â nhw. Roeddem yn gallu gwneud atodiad e-bost a oedd yn cyfateb yn llwyddiannus (yn ôl enw a chyfeiriad post) a chychwynasom ar daith groeso sydd wedi bod yn eithaf llwyddiannus. Y 60,000 o gwsmeriaid eraill ydyn ni anfon cerdyn post ynghyd â gwybodaeth lansio eu cynnyrch newydd.

Er mwyn ysgogi perfformiad ymgyrchu, rydym yn cynnwys a QR cod sydd ag olrhain UTM arno fel y gallwn fonitro nifer yr ymwelwyr, cofrestriadau a throsiadau o'r ymgyrch post uniongyrchol. Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl y byddai hon yn broses syml, ond roedd ychwanegu cod QR wedi'i seilio ar fector yn fwy o broblem nag oeddwn i'n meddwl. Fel gyda phob her arall, mae yna ateb ar gael… Cod QR Generator.

Mae sawl defnydd ar gyfer codau QR ar wahân i'r post uniongyrchol yr ydym yn ei wneud, gallwch ymgorffori codau QR i:

 • Darparwch god cwpon neu ddisgownt.
 • Adeiladwch vCerdyn i ymwelwyr lawrlwytho eich manylion cyswllt.
 • Dolen i PDF ar-lein.
 • Agorwch sain, fideo neu daith ffotograffau ar-lein o arwyddion.
 • Gofynnwch am sgôr neu casglwch adborth.
 • Darparwch fwydlen ddigyffwrdd i'ch bwyty (roedd hyn yn eithaf poblogaidd yn ystod y pandemig).
 • Hyrwyddo digwyddiad.
 • Tanysgrifiwch trwy SMS.
 • Darparwch godau QR digwyddiad-benodol ar gyfer eich deunyddiau print dosbarthedig.

Yn anad dim, gallwch olrhain y defnydd o'ch codau QR a'u hatodi olrhain ymgyrch ddadansoddeg i'r URLs hefyd. Nid oeddwn bob amser yn cael fy ngwerthu ar godau QR oherwydd eu bod yn mynnu eich bod yn lawrlwytho ap am amser eithaf hir, ond nawr mae darllenwyr cod QR yn awtomataidd mewn iPhones ac Androids pan fyddwch chi'n defnyddio'r camera. Mae hynny'n eu gwneud yn wych i'w cynnwys yn unrhyw le y mae gan eich defnyddwyr ddyfais symudol ac rydych chi am ryngweithio â nhw'n ddigidol.

Nodweddion Generadur Cod QR

Cod QR Generator yn gynnyrch o Bit.ly, un o'r llwyfannau Byrhau URL mwyaf poblogaidd. Mae QR Code Generator yn ddatrysiad un stop ar gyfer marchnatwyr, mae'r fersiwn Pro yn cynnwys:

 • Rheoli – gallwch reoli eich holl godau QR o un llwyfan canolog, sy'n cynnwys y gallu i labelu a rheoli pob un o'r codau yn ei ffolder ei hun.
 • cydweithio - gallwch ychwanegu aelodau'r tîm gyda'u mewngofnodi eu hunain a chydweithio â nhw ar y dyluniadau neu rannu'r adroddiadau.
 • Dylunydd - mae'r dylunydd yn reddfol, sy'n eich galluogi i ddylunio Cod QR cwbl addasadwy sy'n ymgorffori lliw, brandio (logo), ac addasu galwad-i-weithredu.

Cod QR Generator

 • Tudalennau Glanio – mae gan y codau QR dudalennau glanio adeiledig sydd wedi'u cynllunio i'w harddangos ar ffôn symudol, llechen neu bwrdd gwaith.
 • URL byr – mae byriwr URL wedi'i gynnwys yn y platfform felly does dim rhaid i chi boeni am fyrhau'r URL cyn defnyddio'r platfform.
 • Dadansoddeg – mae nifer y sganiau cod QR wedi'u cynnwys yn y platfform a gallwch allforio'r data i ffeil CSV.
 • Fectorau – Eisiau defnyddio'r cod QR i'w argraffu? Dim problem - gallwch chi lawrlwytho'r cod QR mewn sawl fformat - gan gynnwys PNG, JPG, SVG, neu EPS (Du a gwyn heb unrhyw ddyluniadau ychwanegol).
 • API - Eisiau integreiddio APIs i'ch platfform? Mae ganddyn nhw API REST llawn ar gyfer hynny!

Canlyniadau Cynhyrchydd Cod QR

Dyma god QR a adeiladais mewn ychydig funudau yn unig ar gyfer yr erthygl hon. Wrth gwrs, efallai eich bod chi'n darllen hwn ar ddyfais symudol felly mae'r URL gwirioneddol isod ar fotwm. Ond os ydych chi'n edrych ar hyn ar fwrdd gwaith, pwyntiwch eich ffôn at y cod QR gydag unrhyw ddyfais a byddwch yn gweld y gallwch chi agor URL y cyrchfan ar unwaith.

Cod QR Generator

Cofrestrwch Ar Gyfer Treial Cynhyrchydd Cod QR Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Cod QR Generator yn y cod QR a'r erthygl.