Sut i Ddefnyddio WordPress ar Pantheon

Pantheon

Gwefan eich cwmni yw un o'ch asedau busnes mwyaf gwerthfawr. Gall amser llwyth, argaeledd, a pherfformiad effeithio'n uniongyrchol ar eich llinell waelod. Os yw'ch gwefan eisoes yn rhedeg ar WordPress - llongyfarchiadau! - Rydych chi ar y ffordd i ddarparu profiad di-dor i'ch defnyddwyr a eich tîm.

Er bod dewis y CMS cywir yn gam cyntaf pwysig wrth adeiladu profiad digidol anhygoel. Gall dewis gyda'r gwesteiwr cywir ar gyfer y CMS hwnnw hybu perfformiad, gwella amser, lleihau amser datblygu, a darparu cefnogaeth hanfodol.

Gwerth WordPress ar Pantheon

Mae Pantheon yn a rheoli WordPress wedi'i reoli platfform sy'n darparu'r cyflymder a'r perfformiad sydd eu hangen arnoch i droi defnyddwyr yn dennynau. Yn wahanol i'r mwyafrif o ddarparwyr cynnal WordPress sy'n defnyddio gweinyddwyr neu beiriannau rhithwir, mae Pantheon yn rhedeg ar seilwaith sy'n seiliedig ar gynwysyddion. Mae gan gynwysyddion nifer o fuddion, gan gynnwys darpariaeth gyflym, argaeledd uchel, graddio llyfn, a pherfformiad gwell.

Yn ogystal â seilwaith blaengar, mae gan safleoedd Pantheon PHP 7 yn ddiofyn, wedi'i reoli am ddim HTTPS, caching tudalen lawn, ac a CDN byd-eang- perfformiad brig y tu allan i'r bocs yn y bôn. Heb sôn am ein llif gwaith arfer gorau y mae datblygwyr yn eu caru.

Mae'r cyfuniad hwn o blatfform roc-solet ac offer wedi'u teilwra ar gyfer crewyr safleoedd yn gosod Pantheon ar wahân i'r gystadleuaeth. Mae'r platfform wedi'i diwnio i redeg gwefannau WordPress ar lefel eithriadol.

Dechrau Arni Gyda WordPress ar Pantheon

Mae model prisio Pantheon yn caniatáu ichi wneud hynny creu safleoedd blwch tywod am ddim - dim ond pan fyddwch chi'n ychwanegu eich parth arferiad ac yn mynd yn fyw y byddwch chi'n dewis cynllun ac yn dechrau talu. Mae creu safle WordPress newydd yn hawdd, dewiswch WordPress wrth greu gwefan newydd.

Pantheon - Dewiswch Eich CMSFel arall gallwch ddewis mudo safle WordPress presennol i Pantheon. Mae'r offeryn mudo yn eich arwain trwy'r broses o osod ategyn ar eich gwefan bresennol, yna mae'r trosglwyddiad i safle blwch tywod ar Bantheon yn digwydd yn awtomatig.

Ymfudo WordPress PantheonY naill ffordd neu'r llall gallwch chi roi cynnig ar y platfform yn gyflym ac yn hawdd, naill ai gyda safle WordPress ffres neu un o'ch gwefannau presennol, am ddim. Mae'r Canllaw quickstart Pantheon wedi cymryd camau manwl os ydych chi am gymryd safle yr holl ffordd yn fyw.

Gweithio ar Bantheon

Ar ôl i chi gael gwefan WordPress ar Pantheon mae gennych ddau opsiwn ar gyfer gweithio. Y dull cyntaf, a symlaf, yw golygu eich gwefan WordPress yn uniongyrchol ar Pantheon. Newid themâu, ychwanegu ategion newydd neu olygu ffeiliau gyda SFTP a git. Ni waeth sut rydych chi'n gweithio, mae pob newid yn cael ei olrhain wrth reoli fersiwn. Gyda chopïau wrth gefn o ffeiliau a chronfeydd data yn gofalu am eich cynnwys hefyd does dim byd i boeni amdano.

Gweithio ar BantheonMae'r dull arall ar gyfer gweithio gyda WordPress ar Pantheon yn fwy cymhleth ond hefyd yn hyblyg a phwerus iawn, gan addasu i'r ffordd y mae'n well gennych weithio. Yn golygu helpu datblygwyr i symleiddio eu llif gwaith ac integreiddio â gwasanaethau eraill.

Gosodiadau Llif Gwaith PantheonOffer pŵer fel Terminus i reoli Pantheon ar y llinell orchymyn neu Chwiban i weithredu bachau platfform ar gael. Mae gennym hefyd enghreifftiau datblygedig, fel yr ategyn offer adeiladu Terminus a WordPress Uwch ar Pantheon, integreiddio ystorfeydd Git allanol, integreiddio parhaus, Cyfansoddwr, a phrofion awtomataidd gyda Pantheon ar gyfer timau sydd angen llif gwaith cymhleth ac awtomeiddio.

Ewch i Forth a Gwneud Awesome!

Mae Pantheon yn darparu platfform cynnal gwych yn ogystal ag offer i helpu i reoli eich gwefan WordPress a'i gadw i berfformio ar ei orau. Mae'n rhad ac am ddim i geisio mynd ymlaen a barnu drosoch eich hun.

Cofrestrwch ar gyfer Cyfrif Pantheon