Sut I Greu Delweddau Syfrdanol Ar Gyfer Straeon Instagram

Instagram

Mae gan Instagram fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd, sy'n golygu bod o leiaf hanner sylfaen defnyddwyr gyffredinol Instagram yn gweld neu'n creu straeon bob dydd. Mae Straeon Instagram ymhlith y ffyrdd gorau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â'ch cynulleidfa darged oherwydd ei nodweddion anhygoel sy'n newid yn barhaus. Yn ôl yr ystadegau, dywed 68 y cant o'r millennials eu bod yn gwylio Straeon Instagram.

Gyda'r nifer uchel o ddefnyddwyr yn dilyn ffrindiau, enwogion a busnes, gallwn dybio bod llawer o ddefnyddwyr yn defnyddio llawer o gynnwys busnes a phopeth arall y mae'r platfform yn ei gynnig. Er mwyn cysylltu a denu eich cynulleidfa, mae angen i chi wneud hynny creu Straeon Instagram cyfareddol sy'n sefyll allan yn weledol. Dyma wyth awgrym dylunio a all eich helpu i greu Straeon Instagram mwy hudolus, syfrdanol yn weledol ac atyniadol.

Defnyddiwch Graffeg Animeiddiedig

Yn ôl yr ystadegau, mae postiadau fideo fel arfer yn cael 38 y cant yn fwy o ymgysylltiad o gymharu â swyddi delwedd. Felly, os methwch â swyno'ch cynulleidfa yn ystod pedair eiliad gyntaf y gwylio, efallai y byddwch chi'n colli eu diddordeb yn llwyr. Ychwanegu animeiddiad i'ch lluniau yw un o'r ffyrdd gorau o gynnwys symud a sicrhau bod eich gwylwyr yn ymgysylltu. 

Fodd bynnag, os nad oes gennych gynnwys fideo, gallwch ychwanegu animeiddiad at eich delweddau neu greu animeiddiad ar wahân. Mae Instagram yn cynnwys rhai offer wedi'u hadeiladu y gallwch eu defnyddio, fel oriel anghyfyngedig GIF neu delynegion wedi'u hanimeiddio. Ar ben hynny, gallwch hefyd ddefnyddio trydydd parti Offer Instagram ar gyfer y canlyniadau gorau ar gyfryngau cymdeithasol.

GIF wedi'i Animeiddio Instagram

Creu Bwrdd Stori

Gallwch ddefnyddio Straeon Instagram mewn sawl ffordd wahanol. O rannu nodweddion newydd i hyrwyddo'ch postiadau blog newydd, mae'r straeon hyn yn darparu ffordd anhygoel i chi ymgysylltu â'ch marchnad darged heb ei sgleinio fel eich bwyd anifeiliaid. Mae hynny'n golygu y gallwch chi dynnu lluniau y tu ôl i'r llenni, ffotograffau ffôn clyfar, a fideos byw heb boeni a yw'n ategu'r cynnwys arall sydd gennych chi. Serch hynny, o ran graffeg eich Straeon Instagram, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n creu dyluniadau sy'n ddeniadol yn weledol sy'n denu'ch gwylwyr i gyweirio. Un o'r ffyrdd gorau o gyflawni hynny yw trwy ddefnyddio bwrdd stori i gynllunio'ch straeon cyn cychwyn. ar y dyluniad.

Mae bwrdd stori yn eich helpu i gynllunio'r cynnwys priodol i bostio a threfnu'r cynnwys yn y ffordd yr hoffech iddo gael ei arddangos. Mae hynny'n helpu i sicrhau bod eich stori Instagram yn llifo'n esmwyth ac yn cadw'ch gwylwyr i ymgysylltu. Mae bwrdd stori hefyd yn hanfodol os ydych chi fel arfer yn gosod troshaen testun ar eich straeon oherwydd ei fod yn sicrhau bod eich straeon yn parhau i fod yn gydlynol.

Straeon Instagram - Bwrdd Stori

Cynhwyswch Ffotograffiaeth

Nid oes rhaid i'ch stori Instagram gynnwys dyluniadau graffig wedi'u teilwra'n unig. Gallwch eu troi i fyny a chynnwys ffotograffiaeth ar brydiau. Y peth gorau am straeon Instagram yw nad oes rhaid i bopeth rydych chi'n ei gyhoeddi gael ei greu'n broffesiynol nac o ansawdd uchel. Yn lle, gallwch ddefnyddio camera eich ffôn clyfar i ddal rhywfaint o ffotograffiaeth y tu ôl i'r llenni yn y cymhwysiad. Ar ben hynny, mae miliynau o opsiynau ffotograffiaeth am ddim ar gael i'w defnyddio hefyd. Nid oes ond angen i chi ddewis y lluniau sy'n cyfateb i'r cynnwys rydych chi'n ei rannu ac sy'n berthnasol i'ch cwmni neu'ch brand.

Straeon Instagram - Defnyddiwch Ffotograffiaeth

Defnyddiwch Eich Lliwiau a'ch Ffontiau Brand

Wrth farchnata'ch cwmni neu'ch cynhyrchion, mae angen i chi gadw popeth rydych chi'n ei ddatblygu ar frand, gan gynnwys eich straeon Instagram. Felly, mae angen i chi gael a pecyn brand cyflawn yn barod bob amser i fynd gyda'ch logo, ffontiau, a chodau hecs, ymhlith pethau eraill. Mae cynnwys lliwiau a ffontiau eich brand yn cynorthwyo llawer gyda chydnabyddiaeth brand, yn enwedig pan fydd eich cynulleidfa yn sgrolio trwy'r straeon. Mae cadw at balet lliw penodol yn eich holl straeon Instagram yn hanfodol i gofiadwyedd brand cynyddol. Ni waeth a ydych chi'n adeiladu brand personol, neu'n cael busnes, mae cadw'ch cynllun lliw yn gyson yn allweddol. Defnyddiwch y palet lliw yn ddoeth ac yn broffesiynol i wella ymddangosiad eich graffeg straeon Instagram. Unwaith y bydd eich gwylwyr yn gweld eich graffeg, gallant wybod yn awtomatig ei fod yn perthyn i'ch sefydliad heb hyd yn oed weld eich enw defnyddiwr.

Straeon Instagram - Brandio a Ffontiau

Ychwanegu Cysgodion Testun

Mae angen i chi fod yn greadigol gyda'r asedau dylunio mewn-app a ddarperir gan Instagram i greu delweddau cyfareddol ar gyfer eich holl straeon Instagram. Gallwch gynnwys cysgodion testun yn y dangosfwrdd creu stori trwy gynnwys dwy haen o wahanol liwiau i'r un testun. Gallwch chi gyflawni hynny trwy deipio'ch testun mewn cysgod tywyllach neu ysgafnach ac yna ei osod yn goddiweddyd y cysgod gan ddefnyddio ongl fach. Mae'r domen hon yn ffordd gyffrous i ychwanegu testun ar ben fideo neu lun rydych chi'n ei gipio yn y cymhwysiad, gan ei gwneud hi'n hawdd ac yn gyflym i greu eich stori Instagram cyn ei gyhoeddi.

Straeon Instagram - Cysgodion Testun

Creu Troshaenau a Chefndiroedd

Gall yr offeryn lluniadu a ddarperir gan yr app Instagram wneud mwy nag amlygu a lliwio'r testun yn eich stori. Gall yr offeryn unigryw hwn hefyd eich cynorthwyo i greu troshaenau a chefndiroedd lliw sy'n gwella ymddangosiad eich straeon. Os ydych chi'n bwriadu rhannu rhai cyhoeddiadau pwysig ar eich stori Instagram heb ddod o hyd i lun i'w ddefnyddio, gallwch agor yr offeryn pen, dod o hyd i'r lliw cefndir rydych chi ei eisiau ac yna ei wasgu a'i ddal nes bod y sgrin gyfan yn troi'r lliw hwnnw.

Ar ben hynny, gallwch greu troshaen lliw disglair trwy ddefnyddio'r offeryn tynnu sylw at yr un broses. Gallwch hefyd greu rhai cipiau sleifio trwy gynnwys lliw cefndir ar ben eich delweddau a symud yr offeryn rhwbiwr drosodd i ddileu rhai o'r lliwiau a gwella'ch delweddau. Os oes angen cefndiroedd a throshaenau proffesiynol arnoch chi gallwch ymgynghori ag adeiladwyr gwefannau a all wneud hynny ar eich rhan. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth amdanynt yma, os nad ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn ei wneud eich hun.

Straeon Instagram - Troshaenau a Chefndiroedd

Defnyddiwch GIFs a Sticeri

Mae straeon Instagram yn darparu llawer o wahanol sticeri ac opsiynau GIF i chi ddod â synnwyr o arddull a hiwmor i'ch dyluniadau. Gallwch chwilio am rywbeth penodol neu sgrolio trwy'r amrywiol opsiynau i'w hychwanegu at eich straeon Instagram. Mae yna amrywiaeth o arddulliau eicon, a gallwch hefyd gynnwys sticeri hashnod, Holi ac Ateb, cwisiau, ac arolygon barn i wella ymddangosiad eich delweddau a chadw'ch cynulleidfa i ymgysylltu. Gallwch hefyd greu a chyflwyno'ch GIFs a'ch sticeri i wylwyr ychwanegu at eu straeon neu ddarparu mynediad hawdd i'ch brand.

Straeon Instagram - GIFs a Sticeri

Mae creu straeon Instagram creadigol ac apelgar yn weledol yn rhan annatod o'ch brand busnes neu bersonol. P'un a ydych chi'n ddarlunydd, fideograffydd, ffotograffydd, neu'n entrepreneur busnes bach, gall creu straeon hyfryd a rhagorol ar Instagram eich helpu i ledaenu'r neges ar eich sgiliau impeccable a dangos eich gwaith i gynulleidfa fwy. Gall yr awgrymiadau a drafodir uchod eich helpu i greu graffeg o ansawdd uchel a fydd yn swyno'ch gwylwyr yn eich holl straeon Instagram.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.