Sut I Greu Hysbyseb Snapchat

hysbysebion snapchat

Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, Snapchat wedi tyfu ei ganlyn i dros 100 miliwn ledled y byd gyda dros 10 biliwn o fideos yn cael eu gwylio bob dydd. Gyda chymaint o ddilynwyr ar yr app hon yn ddyddiol, mae'n syndod bod cwmnïau a hysbysebwyr yn heidio i Snapchat i hysbysebu i'w marchnadoedd targed.

Ar hyn o bryd mae millennials yn cynrychioli 70% o'r holl ddefnyddwyr ar Snapchat Gyda marchnatwyr yn gwario 500% yn fwy ar filflwydd-filoedd na'r holl rai eraill gyda'i gilydd, mae'r effaith y maent yn ei chael yn ddiymwad. Yn anffodus, mae cwmnïau'n dal i geisio marchnata i filflwydd fel y gwnaethant i genedlaethau hŷn; fodd bynnag, yn union fel pob cenhedlaeth, mae gan filflwyddweithiau eisiau ac anghenion penodol y mae'n rhaid i farchnatwyr eu deall i fod yn llwyddiannus yn eu hymgyrchoedd.

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram wedi bod yn defnyddio eu sylfaen defnyddwyr enfawr i apelio at frandiau sydd am hysbysebu ers blynyddoedd bellach. Er i Snapchat ddal ychydig yn hirach o ran hysbysebu, mae'r ap poblogaidd bellach yn caniatáu i bawb o gorfforaethau mawr i fusnesau lleol hysbysebu ar eu platfform.

Hysbysebion Snapchat Snap

Mae tair prif ffordd y gall brandiau ddefnyddio Snapchat i gyrraedd darpar gwsmeriaid: Hysbysebion Snap, Geofilters Noddedig, a Lensys Noddedig. Rhwng y tri opsiwn hyn, mae gan gwmnïau lawer o ryddid creadigol o ran sut maen nhw am leoli eu brand yn seiliedig ar eu defnyddiwr targed.

Opsiwn Hysbysebu 1: Hysbysebion Snap

Mae Hysbysebion Snap yn hysbysebion 10 eiliad, sgipiadwy sydd wedi'u mewnosod rhwng straeon Snap. Gall Snapchatters newid wrth wylio'r hysbyseb am fideo neu erthygl estynedig i ennill mwy o wybodaeth. Y siawns yw eich bod wedi gweld yr hysbysebion hyn ar linell amser eich stori, ond sut ydych chi'n creu un?

Ar gyfer cwmnïau mwy, mae Snapchat yn cadw'r opsiwn hysbysebu hwn yn unig i'r rheini sydd â mwy o opsiynau gwariant hysbysebu. Mae gan Snapchat dîm o Bartneriaid y gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost yn PartnerInquiry@snapchat.com.

Opsiwn Hysbysebu 2: Geofilters Noddedig

Geofilter Noddedig Snapchat

Mae Geofilters Noddedig yn sgriniau swipeable y gallwch eu gosod dros Snap yn seiliedig ar eich lleoliad. Mae'r nodwedd ryngweithiol hon yn rhoi cyfle i Snapchatters ddangos i'w dilynwyr ble maen nhw a beth maen nhw'n ei wneud. Yn ôl Data mewnol Snapchat, mae un Geofilter Noddedig Cenedlaethol fel arfer yn cyrraedd 40% i 60% o Snapchatters dyddiol yn yr UD. O ganlyniad i'r cyrhaeddiad a'r dylanwad eang hwn, mae Snapchat wedi dod yn opsiwn hysbysebu hynod ddeniadol i gwmnïau mwy.

Fodd bynnag, nid yw Geofilters yn gyfyngedig i gwmnïau mwy. Oherwydd bod yr hysbysebion hyn yn gymharol hawdd i'w creu, maent wedi dod yn boblogaidd iawn ymhlith busnesau bach ac unigolion. Pan ydych chi'n cynnal ymgyrch hysbysebu genedlaethol neu ddim ond yn cynnal parti pen-blwydd annisgwyl i ffrind, mae Geofilters Noddedig yn ffordd wych o gysylltu â'r byd. .

Creu Geofilter Noddedig

  1. dylunio - Wrth ddechrau dylunio eich geofilter ar-lein, byddwch yn dod ar draws dau opsiwn. Gallwch ddewis “Defnyddiwch Eich Hun”, lle rydych chi'n creu eich dyluniad eich hun o'r dechrau gan ddefnyddio templedi Photoshop neu Illustrator a ddarperir gan Snapchat. Neu, gallwch “Greu Ar-lein” a dewis o opsiynau hidlo yn ôl yr achlysur (hy pen-blwydd, dathliadau, priodasau ac ati). Waeth bynnag yr opsiwn a ddewiswch, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Canllawiau Cyflwyno ar gyfer manylebau ar y llinell amser, rheolau, a gofynion maint delwedd!
  2. Map - Yn y cam mapio, gofynnir ichi ddewis yr ystod o amser y bydd eich hidlydd yn fyw. Fel rheol, nid yw Snapchat yn caniatáu i hidlwyr fod yn fyw am fwy na 30 diwrnod. Yn ystod y cam mapio, byddwch hefyd yn dewis yr ardal a'r lleoliad y bydd eich geofilter ar gael ynddynt. Yn syml, sefydlwch “ffens” ar y map er mwyn gweld faint fydd cost eich geofilter yn seiliedig ar ei radiws.
  3. prynu - Ar ôl dylunio a mapio'ch geofilter, byddwch chi'n ei gyflwyno i'w adolygu. Bydd Snapchat fel arfer yn ymateb o fewn un diwrnod busnes. Ar ôl cael ei gymeradwyo, prynwch eich Geofilter ar wefan Snapchat ac arhoswch iddo fynd yn fyw!

Opsiwn Hysbysebu 3: Lense Noddedig

Ad Geofilter Snapchat

Y trydydd opsiwn hysbysebu Snapchat y gall brandiau ei ddefnyddio yw Lense Noddedig. Mae lens yn nodwedd adnabod wynebau ar Snapchat sy'n galluogi haenu celf greadigol ar ben wyneb defnyddiwr. Mae'r lensys hyn yn newid bob dydd ac maent mor hap a bwriadol ag y mae Snapchat eisiau.

Tra bod mwyafrif y lensys hyn yn cael eu creu gan Snapchat, gall cwmnïau greu a phrynu lensys at ddibenion hysbysebu. Fodd bynnag, oherwydd bod lensys noddedig yn hynod gostus i'w prynu, dim ond lensys ar gyfer brandiau mwy fel Gatorade neu Taco Bell yr ydym yn eu gweld.

Er y gallai swnio’n wirion gwario $ 450K - $ 750K y dydd ar ymgyrch Snapchat, mae cwmnïau mawr wedi profi bod buddsoddi mewn lens noddedig yn talu ar ei ganfed yn sylweddol. Chwaraewyd “Super Bowl Victory Lense,” Gatorade dros 60 miliwn o weithiau, gyda 165 miliwn o olygfeydd! O ganlyniad, gwelodd Gatorade gynnydd o 8% yn y bwriad prynu.

Yn seiliedig ar y niferoedd hyn, mae'n amlwg bod potensial Lensys Noddedig yn anhygoel. Oherwydd y tag pris mawr sy'n gysylltiedig â nhw, mae Snapchat wedi cyfyngu lensys noddedig i frandiau mwy sydd â chyllidebau sylweddol. Fodd bynnag, os ydych chi'n digwydd bod â $ 450K- $ 750K yn gorwedd o gwmpas ac eisiau gwneud Lens Noddedig, cysylltwch ag unrhyw un o'r Partneriaid hysbysebu Snapchat neu anfonwch e-bost atynt yn PartnerInquiry@snapchat.com. Bydd y partneriaid yn eich cynorthwyo ym mhob cam o strategaeth yr ymgyrch gan ddarparu awgrymiadau creadigol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gyda'i sylfaen ddefnyddwyr fawr a'i opsiynau hysbysebu creadigol, mae Snapchat wedi profi i fod yn llwyfan hynod ddefnyddiol i gwmnïau o bob lliw a llun ryngweithio â'u cynulleidfa darged. Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad neu'n cyflwyno cynnyrch newydd, ystyriwch un o'r opsiynau uchod a dechreuwch weld addasiadau skyrocket!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.