Sut i Greu Hysbysebion Fideo Instagram sy'n Cael Canlyniadau i Chi

Instagram

Mae hysbysebion Instagram yn defnyddio system hysbysebu gynhwysfawr a chynhwysol Facebook sy'n gadael i bobl dargedu defnyddwyr ar sail eu hoedran, eu diddordebau a'u hymddygiadau.

63% o asiantaethau hysbysebu sy'n gweithredu yn yr UD yn bwriadu ymgorffori hysbysebion Instagram ar gyfer eu cleientiaid.

Strata

P'un a oes gennych fusnes maint bach neu sefydliad ar raddfa fawr, mae hysbysebion fideo Instagram yn cynnig cyfleoedd anhygoel i bawb gyrraedd eu cynulleidfaoedd targed. Ond, gyda'r nifer cynyddol o frandiau'n dod yn rhan o Instagram, mae'r gystadleuaeth yn mynd yn hynod ymosodol a chystadleuol.

Set arall yn ôl sydd gan y mwyafrif o bobl yw nad yw creu cynnwys fideo yr un mor â chymryd llun neu greu cynnwys ysgrifenedig. Yn ffodus, gallwch greu fideos anhygoel gan ddefnyddio safleoedd lluniau stoc am ddim.

Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r term, mae lluniau stoc yn luniau heb freindal y gallwch chi brynu'r hawliau ar eu cyfer trwy wahanol wefannau. Ac mae yna dunelli o leoedd i ddewis ohonynt. Dyma restr o 

Yn ôl yn 2015, cyflwynodd Instagram hysbysebion Instagram sy'n helpu perchnogion busnes i gyrraedd y grŵp penodol o ddefnyddwyr a'u trosi yn ddarpar brynwyr yn y pen draw. Trwy ddefnyddio’r hysbysebu ar Facebook, gall marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol nawr dargedu unrhyw segment penodol o fwy na 600 miliwn o ddefnyddwyr Instagram gweithredol. Ar y cyfan, mae potensial enfawr yno, dim ond aros amdanoch chi. 

Sgroliwch i lawr i ddysgu rhai o'r pethau sylfaenol sy'n gysylltiedig â chreu a rhedeg hysbysebion Instagram yn seiliedig ar fideo. Yn ogystal â hynny, byddwn hefyd yn tynnu sylw at ychydig o arferion gorau i fesur ac uwchraddio eich perfformiad hysbysebion. Ond cyn hynny, yn gyntaf edrychwch yn gyflym ar y 5 prif gategori o hysbysebion fideo Instagram y gallwch eu rhedeg i roi hwb i'ch cynulleidfa.

Mathau o Hysbysebion Fideo ar gyfer Instagram

 • Hysbysebion Fideo Mewn-Bwyd Anifeiliaid - categori hysbyseb fideo Instagram poblogaidd lle mae'r hysbysebion fideo yn ymdoddi'n ddi-dor i borthiant y defnyddiwr ac yn darparu ffordd fwy naturiol i estyn allan i'ch cynulleidfa darged.
 • Storïau Instagram - hysbysebion fideo sgrin lawn sy'n ymddangos rhwng y straeon mae tua 400mn o ddefnyddwyr yn eu gweld bob dydd (gan ddefnyddwyr maen nhw'n eu dilyn). Achos Storïau Instagram arddangoswch am ffenestr gyfyngedig 24 awr, maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer hysbysebu pethau hyrwyddo a bargeinion a chynigion amser cyfyngedig.
 • Hysbysebion Carwsél - Gyda hysbysebion Carwsél, mae gan y marchnatwyr opsiwn i hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth penodol trwy arddangos cyfres o fideos wedi'u brandio y gall defnyddwyr newid trwyddynt. Mae'r lleoliad hwn yn wych ar gyfer brandiau sydd am farchnata ystod o gynnwys neu sydd eisiau dangos gwybodaeth fanwl ynglŷn â phwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei gynnig. Yn ogystal â hynny, gallant hefyd ychwanegu dolen i wefan y cynnyrch i gyfarwyddo'r cwsmeriaid sydd â diddordeb mewn prynu cynnyrch.
 • Hysbysebion Fideo 30 Eiliad - Cyflwynwyd yr hysbyseb fideo 30 eiliad gan Instagram mewn ymgais i greu naws sinematig ryngweithiol i'r ymwelwyr sy'n eu hysbrydoli trwy greadigrwydd gweledol cyfareddol.
 • Pabell Instagram - Yn ddiweddar, mae Instagram wedi cyflwyno teclyn arall o'r enw 'Instagram Marquee' sy'n galluogi'r marchnatwyr i ledaenu ymwybyddiaeth ac estyn allan y gynulleidfa darged mewn cyfnod byr o amser.

Dechrau Arni gyda Hysbysebion Fideo Instagram

Manylebau Ad Fideo Instagram

Cyn i chi ddechrau creu eich hysbysebion mewn gwirionedd, mae'n bwysig dysgu rhai o'r rhagofynion a all effeithio ar ansawdd ac ymarferoldeb cyffredinol eich hysbysebion Instagram:

 • Mae Instagram yn caniatáu a hyd pennawd o ddim mwy na 2200 nod. Ond, ceisiwch beidio â bod yn fwy na 135-140 nod am y canlyniadau gorau
 • Mae hyd y fideos rhaid iddo beidio â bod yn fwy na 120 eiliad
 • Rhaid i'r ffeiliau fideo fod i mewn MP4 neu MOV fformat gyda phob maint ffeil ddim yn fwy na 4GB
 • Rhaid i hysbysebion fideo mewn-porthiant beidio â bod yn fwy 600 × 750 (4: 5) ar gyfer fideos fertigol. Mewn achos o fideo tirwedd, rhaid i'r penderfyniad fod 600×315 (1:91:1) tra ar gyfer fideos sgwâr, dylai fod 600 × 600 (1: 1)
 • Ar gyfer straeon Instagram, rhaid i'r penderfyniad fod 600 × 1067 (9: 16)
 • Ar gyfer hysbysebion fideo Carousel, y penderfyniad delfrydol yw 600 × 600 gyda chymhareb agwedd 1: 1

Nawr, o fy mhrofiad personol ar ôl darparu gwasanaethau golygu fideo i gannoedd o grewyr cynnwys, sylwais fod hysbysebion fideo 1: 1 a 4: 5 yn perfformio'n well. Felly, pryd bynnag y gallwch chi, ceisiwch gadw at y gymhareb agwedd honno.

Sut i Greu Hysbysebion Fideo Instagram sy'n Cael Canlyniadau i Chi - Canllaw Cam wrth Gam

Ad Fideo Instagram

Yn ffodus, nid oes unrhyw wyddoniaeth roced ynghlwm â ​​chreu Hysbysebion fideo Instagram o ansawdd uchel. Yn syml, dilynwch y canllaw sylfaenol chwe cham hwn i ddechrau:

Cam 1: Dewiswch Amcan

Yn gyntaf ac yn bwysicaf oll, bydd angen i chi ddewis amcan. Yn syml, mae'n rhaid i chi ddiffinio'ch amcan marchnatao dan y categori hwn i arddangos pa nod penodol rydych chi am i'ch hysbyseb ei gyflawni. Ydych chi am gynyddu ymwybyddiaeth brand neu eich nod yw rhoi hwb i'ch gwerthiant? Byddwch yn ofalus iawn wrth ddewis atebion i'r cwestiynau hyn oherwydd gall effeithio ar y lleoliadau a'ch helpu chi i estyn allan i'ch cynulleidfa ddymunol sy'n fwyaf tebygol o ymateb i'ch hysbysebion.

Cam 2: Dewis Targedu Cynulleidfa

Mae hon yn agwedd bwysig arall sy'n dylanwadu'n fawr ar eich addasiadau. Os yw'r targedu yn anactif, ni fyddwch yn gallu targedu grŵp penodol o ddefnyddwyr. Gallwch ddewis lleoliad, oedran, iaith, rhyw neu unrhyw opsiynau targedu dewisol eraill. Hyd yn oed os ydych chi'n bwriadu targedu unrhyw grŵp oedran penodol sydd â safon byw benodol, gallwch chi wneud hynny hefyd.

Felly gwnewch yn siŵr bod y gynulleidfa'n targedu mewn siec fel arall ni fydd unrhyw un yn gwylio'ch cynnwys.

Cam 3: Golygu Eich Lleoliadau

Ar ôl dewis targedu eich cynulleidfa, dewiswch y lleoliadau. Pan gliciwch yr opsiwn hwn, mae'r lleoliadau Instagram a Facebook eisoes wedi'u galluogi. Yn gyffredinol, dylech alluogi'r holl leoliadau hyn i gael y canlyniadau gorau. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw ddewisiadau eraill neu os ydych am eithrio unrhyw beth penodol, gallwch olygu opsiynau i gyd-fynd â'ch anghenion.

Cam 4: Cyllideb ac Amserlen

Rhag ofn eich bod yn dewis cynnig â llaw, bydd yn rhaid i chi osod eich cyllideb a gwneud cais am eich hysbyseb. Yn y bôn, mae eich cyllideb yn adlewyrchu cyfanswm y gost rydych chi'n barod i'w buddsoddi ar gyfer un clic / nifer penodol o argraffiadau neu ar unrhyw beth penodol arall. Mae'r cam hwn hefyd yn caniatáu ichi osod dyddiad cychwyn a gorffen i'ch hysbysebion.

Cam 5: Creu’r Ad

Felly, rydych chi nawr yn barod i greu eich hysbyseb Instagram eich hun. Yn syml, dewiswch y math o hysbyseb sydd orau gennych a rhowch bopeth yn ei le. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhagolwg o'ch hysbyseb fideo i wirio sut y bydd yn edrych yn y porthiant mewn gwirionedd. Byddwch yn sicr bod eich hysbyseb yn edrych yn wych ar bob lleoliad a'i fod hefyd wedi'i docio'n berffaith. Cynhwyswch y ddolen rydych chi am i'ch hysbyseb fynd â defnyddwyr i'r dudalen lanio gan y bydd yn denu prynwyr ac yn hybu gwerthiant. Peidiwch ag anghofio ychwanegu galwad anhygoel i weithredu (CTA) i ysbrydoli'r defnyddwyr i glicio'ch dolen. Ar y cam hwn, gallwch hefyd ychwanegu eich copi mewn sawl iaith os ydych chi'n targedu cynulleidfa ddwyieithog.

Cam 6: Cyflwyno'ch hysbyseb i'w adolygu

Archwiliwch eich hysbyseb yn feirniadol am un tro olaf ac os yw popeth yn edrych yn wych ym mhob lleoliad, cyflwynwch ef i'w adolygu. Bydd yn cymryd sawl diwrnod i'ch copi gael ei gymeradwyo. 

Awgrymiadau Ad Fideo Instagram Miliwn Doler

awgrymiadau symudol

 • Creu Bachyn Perffaith - Cadwch mewn cof, mae defnyddwyr Instagram yn sgrolio trwy eu newyddion yn gyflym, felly mae'n rhaid i chi wneud i eiliadau cyntaf eich hysbyseb gyfrif. Yn ddelfrydol, dylech gynnwys symudiadau a gweithredoedd yn ystod 3 eiliad cychwynnol eich fideo i fachu’r sylw. Os yw ychydig eiliadau cyntaf eich hysbyseb yn araf ac yn llonydd, bydd y defnyddwyr yn sgrolio heibio heb sylwi ar eich fideo.  
 • Golygu fideo - Mae creu montage banger sy'n sefyll allan o'r goron yn hynod bwysig. Felly peidiwch ag esgeuluso'r broses golygu fideo. Ar ôl i chi gael eich ffilmio peidiwch â llwytho'r lluniau amrwd i Instagram yn unig. Cymerwch yr amser i olygu eich fideos mewn ffordd fachog, apelgar.
 • Ychwanegu Testun - Ers, mae'r opsiwn sain wedi'i osod ar fud yn ddiofyn, rhaid i chi ychwanegu rhywfaint o destun i gyfleu'ch neges. Mae yna lawer o apiau ar gael y dyddiau hyn fel Apple Clips a all eich helpu i greu effeithiau testun deinamig i fachu’r sylw.
 • Datrys Problem - Pwrpas sylfaenol creu hysbysebion Instagram yw cydnabod problem a dyfeisio datrysiad perffaith ar ffurf y cynnyrch / gwasanaeth penodol. Pan fydd eich hysbyseb yn rhoi argraff o ddatryswr problemau, mae'n datblygu bond emosiynol gyda'r defnyddiwr ar unwaith. Ar ôl i chi ymgysylltu'n llwyddiannus â nhw, dangoswch iddyn nhw sut y gall eich cynnyrch / gwasanaeth fod yn achubwr iddyn nhw.
 • Osgoi Capsiynau Hir - Tra bod Instagram yn caniatáu 2200 o gymeriadau ar gyfer pennawd, mae'n well ei gadw'n fyr ac yn ystyrlon. Wedi'r cyfan, does neb eisiau darllen blociau enfawr o destun cymhleth. Felly, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n fwy na 130-150 nod wrth ysgrifennu pennawd ar gyfer eich hysbyseb Instagram.
 • Canolbwyntiwch ar Amcan Sengl - Yn lle canolbwyntio sawl amcan, ceisiwch gadw at y nod sengl. Os yw'ch hysbyseb yn cynnwys gormod o bwyntiau gwerthu, bydd yn edrych fel traw a bydd defnyddwyr yn syml yn sgrolio heibio i'ch hysbyseb.
 • Cymysgwch yn Organig - Ni ddylai eich hysbysebion a grëwyd swnio'n rhy hyrwyddol a rhaid iddynt integreiddio'n organig i borthwyr Instagram. Cadwch mewn cof, eich nod yw dal sylw eich cynulleidfa a rhoi'r ateb gorau posibl iddynt ar gyfer eu problemau.
 • Prawf - Yn ddelfrydol, dylech greu fersiynau lluosog o'ch hysbysebion fideo i wirio pa un sy'n gweithio'n berffaith gyda'ch cynulleidfa darged. Sicrhewch fod eich hysbyseb Instagram yn cynnig profiad gwych a bod y defnyddwyr yn anelu tuag at drawsnewidiadau.

Gall Instagram fod yn llwyfan marchnata gwych, gan eich galluogi nid yn unig i greu ymwybyddiaeth brand ac ehangu eich brand trwy fideo a chynnwys gweledol rhyngweithiol, ond hefyd i yrru traffig organig i'ch gwefan a hyrwyddo trosi.

Pa awgrymiadau eraill fyddech chi'n eu hychwanegu at y rhestr hon? Pa un ydych chi'n bwriadu rhoi cynnig arno yn gyntaf? Gadewch imi wybod yn yr adran sylwadau isod a byddwn yn hapus i ymuno â'r sgwrs.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.