Sut i Greu Strategaeth Farchnata Facebook Leol Llwyddiannus

strategaeth farchnata facebook leol

Mae Marchnata Facebook yn parhau i fod ymhlith y strategaethau marchnata mwyaf effeithiol heddiw, yn enwedig gyda'i 2.2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol. Dim ond hynny sy'n agor ffynnon helaeth o gyfleoedd y gall busnesau eu tapio. 

Un o'r ffyrdd mwyaf buddiol er yn heriol i ddefnyddio Facebook yw mynd am strategaeth farchnata leol. Mae lleoleiddio yn strategaeth a all sicrhau canlyniadau gwych wrth ei gweithredu'n dda.

Mae'r canlynol yn naw ffordd ar sut y gallwch leoleiddio eich Strategaeth farchnata Facebook:

Adolygiadau Rhannu

Tacteg ddefnyddiol y mae llawer o fusnesau yn ei wneud yw rhannu adborth cadarnhaol ar Facebook y maent yn ei ennill o wefannau adolygu fel Google+ ac Yelp. Mae'r safleoedd hyn yn cael eu hystyried yn offer lleoleiddio gwych gan eu bod yn anelu at yrru defnyddwyr i fusnesau lleol. 

Ar wahân i ddim ond manteisio ar y gwefannau hyn, mae rhannu adborth a gewch o'r gwefannau hyn yn caniatáu ichi wella ymddiriedaeth gymdeithasol, sy'n bwysig iawn i fusnesau y dyddiau hyn.

Yn ôl Cwmni Hysbysebu Facebook yn Efrog Newydd, “Os nad yw'ch busnes wedi ennill adolygiadau eto, yna lluniwch ymgyrchoedd a all eich helpu i wneud hynny." Cymell adborth trwy roi rhai pethau am ddim i lawer o gwsmeriaid a fyddai'n rhannu eu hadolygiadau. Yn well eto, lansiwch gystadleuaeth lle byddwch chi'n gwobrwyo'r adolygiadau gorau y gallwch chi eu cael.  

Creu Digwyddiad

Os ydych chi'n cynnig digwyddiad ar gyfer eich busnes fel gwerthiant, neu efallai ddathliad lle byddwch chi'n gwahodd band i berfformio, mae'n well os ydych chi'n creu digwyddiad trwy Facebook i nid yn unig gasglu cynulleidfa a darpar gwsmeriaid ond i wella presenoldeb ar-lein eich busnes hefyd.

Yr hyn sy'n wych am ddigwyddiadau yw ei bod hi'n hawdd ei greu. Bydd y rhwydwaith o ddefnyddwyr sy'n rhyngweithio â'ch digwyddiad Facebook hefyd yn cael eu hysbysu y byddent yn cymryd rhan yn eich digwyddiad felly byddai hyn yn helpu i ledaenu gair eich gweithgaredd a'ch busnes.

Er mwyn rhoi hwb pellach i leoleiddio trwy ddigwyddiad Facebook, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys map a chyfarwyddiadau i'ch busnes.

Defnyddiwch Grwpiau

Mae Grwpiau Facebook yn gymunedau y gallwch eu hadeiladu o fewn Facebook at wahanol ddibenion. Fel busnes, mae'n ffordd wych o greu cymuned fel y gallwch ddal cynulleidfa gymharol sefydlog ar gyfer eich ymgyrchoedd marchnata. Mae'n well cadw grwpiau Facebook fel cymuned o ddefnyddwyr sydd yn eich ardal, felly mae'n dacteg lleoleiddio rhagorol.

Rhannu Cynnwys Lleol

Mae strategaeth wych i'w gweithredu ar y gweill cynnwys lleol. Mae gwneud hynny yn eich helpu i dapio cynulleidfa yn effeithiol a all ymgysylltu â'ch busnes yn hawdd oherwydd eu bod ychydig gerllaw. 

Mae rhai syniadau cynnwys lleol gwych yn cynnwys hanes eich dinas, digwyddiadau a gwyliau lleol, diwylliant, neu rai pwyntiau siarad unigryw am eich ardal.

Mae cynnwys lleol yn tueddu i fod yn fwy deniadol i ddarllenwyr, felly mae'n syniad da ei leoleiddio a gwneud hynny'n rheolaidd.

Sôn am Fusnesau, Digwyddiadau a Grwpiau Lleol

Mae tacteg ddefnyddiol arall yn cynnwys cynyddu perthnasoedd ag eraill i'r eithaf busnesau lleol, digwyddiadau, a grwpiau. 

Trwy eu crybwyll busnesau lleol eraill mewn swyddi, a thrwy eu cael i ddweud chi yn eu swyddi, gallwch fanteisio ar rwydwaith eich gilydd, gan ganiatáu i'r ddau ohonoch ehangu eich un chi. Mae bob amser yn well ichi adeiladu partneriaethau nid yn unig er mwyn cyflawni ei botensial lleoleiddio, ond hefyd i elwa ar ffurfio perthnasoedd busnes cadarn.

Mae hefyd yn syniad da bachu ar y cyfle i glicio digwyddiad lleol sydd ar ddod. Mae gennych gyfle i dapio cynulleidfa eiddgar y digwyddiad. Mae dod i fyny ag offrymau a all fod yn gysylltiedig â'r digwyddiad yn ffordd wych o dapio'r bobl a fydd yn y digwyddiad.

Lleoliadau a Digwyddiadau Tag

Mae hefyd yn syniad da ymarfer tagio lleoliadau fel efallai y gallwch chi tapio pobl yn y lle hwnnw. A thrwy hyn, mae'n golygu y dylech chi edrych i mewn i ble mae'ch tîm yn mynd i gael busnes swyddogol, ar gyfer teithiau cwmni, ac amrywiol weithgareddau.

Mae'r un peth yn wir am ddigwyddiadau. Trwy eu tagio, byddwch chi'n gallu tapio pobl sy'n ymwneud â'r digwyddiadau hyn.

Mae gwneud hyn yn helpu i gadw'ch busnes yn weladwy ar rai ardaloedd gwahanol sydd â'r potensial i wneud busnes gyda chi yn y dyfodol. 

Rhedeg Cystadleuaeth

Cystadlaethau byddai bob amser yn cael ei ystyried yn dacteg effeithiol oherwydd byddai pobl bob amser eisiau ennill gwobrau. Mae canfyddiad cadarnhaol o'r cyfle i gael rhywbeth am ddim.

Er bod yna lawer o fathau o gystadlaethau y gallwch eu cynnal fel y rhai sy'n cynnwys rhannu lluniau, rhannu adolygiadau, neu ddim ond hoffi neu roi sylwadau ar bost, mae'n wych os gellir ychwanegu cyffyrddiad o leoleiddio ato fel tagio'ch busnes a eich lleoliad.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu cynnig rhywbeth gwerth chweil am y wobr gan fod llawer o ddiddordeb ar gyfer yr ornest yn gysylltiedig â gwerth y wobr.

Annog Traffig Traed

Gallwch hefyd lansio ymgyrchoedd sy'n ceisio gwahodd pobl i ddod i mewn i'ch busnes, ac nid dim ond ymgysylltu â chi ar-lein. Gallwch gynnig hyrwyddiadau ar Facebook y gallant wedyn eu defnyddio ar y safle fel gostyngiadau a rhoddion am ddim. Mae gwneud hyn yn eu hannog i ddod i'ch un chi yn lle mynd i rywle lle bydd yn rhaid iddyn nhw wneud busnes gan dalu mwy am yr un cynhyrchion neu wasanaethau.

Hyrwyddo eich Tudalen Facebook ar y safle

Yn olaf, dylech hefyd wneud hyrwyddiad lleol o'ch tudalen Facebook fel y gallwch gynyddu eich cynulleidfa. Mae gwneud hynny yn eich helpu i adeiladu ar y gynulleidfa ar gyfer eich ymgyrchoedd marchnata ar Facebook, p'un a ydynt wedi'u hanelu'n lleol ai peidio.

Lle bo modd, gallwch gymell hyn trwy wobrwyo'r rhai sy'n cysylltu â'ch tudalen Facebook, gweithred a all helpu i wahodd mwy o bobl i'ch dilyn ar-lein. Boed yn gynnig hyrwyddo neu'n anrheg, mae ennill rhywbeth dim ond trwy ddilyn busnes ar-lein yn rhywbeth y byddai'ch cwsmeriaid lleol yn hapus yn ei gylch.

Crefft Strategaeth Farchnata Leol Facebook effeithiol heddiw

Mae'n wir yn wir bod lleoleiddio yn strategaeth a all roi hwb i farchnata Facebook. Gyda'r naw awgrym a restrir uchod, byddwch chi'n gallu helpu i leoleiddio'ch Strategaeth farchnata Facebook fel y gallwch fwynhau ei holl fuddion efallai.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.