Sut i Cyfuno Postiadau a Mathau Post Personol Mewn Ymholiadau WordPress a Porthiant RSS

Uno WordPress neu Elementor neu Cyfuno Postiadau a Mathau Post Personol mewn Ymholiad

Un o nodweddion mwyaf anhygoel WordPress yw'r gallu i adeiladu Mathau Post Custom. Mae'r hyblygrwydd hwn yn wych... gan fod modd defnyddio mathau post arferol er mwyn i fusnes drefnu mathau eraill o bostiadau fel digwyddiadau, lleoliadau, Cwestiynau Cyffredin, eitemau portffolio yn hawdd. Gallwch chi adeiladu tacsonomeg arfer, meysydd metadata ychwanegol, a hyd yn oed templedi personol i'w harddangos.

Ar ein gwefan yn Highbridge, mae gennym fath post arferol wedi'i sefydlu ar gyfer prosiectau yn ogystal â'n blog lle rydym yn rhannu newyddion cwmni. Trwy gael math post arferol, rydym yn gallu alinio'r prosiectau ar ein tudalennau galluoedd ... felly os edrychwch ar ein Gwasanaethau WordPress, bydd y prosiectau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw sy'n gysylltiedig â WordPress yn cael eu harddangos yn awtomatig. Rwy'n gweithio'n galed yn ceisio dogfennu ein holl brosiectau fel y gall ein hymwelwyr safle weld yr amrywiaeth o waith rydym yn ei wneud i gwmnïau.

Cyfuno Postiadau a Mathau Post Personol

Mae ein tudalen gartref eisoes yn eithaf helaeth, felly doeddwn i ddim eisiau gorfod adeiladu adran ar gyfer ein postiadau blog AC adran ar gyfer ein prosiectau diweddaraf. Rwyf am gyfuno postiadau a phrosiectau i'r un allbwn gan ddefnyddio ein hadeiladwr templed, Elfenydd. Nid oes gan Elementor ryngwyneb i uno neu gyfuno postiadau a mathau o bost arferol, ond mae'n eithaf syml gwneud hyn eich hun!

O fewn tudalen functions.php thema eich plentyn, dyma enghraifft o sut i gyfuno'r ddau:

function add_query_news_projects( $query ) {
	if ( is_home() && $query->is_main_query() )
		$query->set( 'post_type', array( 'post', 'project' ) );
	return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'add_query_news_projects' );

Mae'r hidlydd pre_get_posts yn eich galluogi i ddiweddaru'r ymholiad a'i osod i gael eich post a'ch post prosiect math post arferol. Wrth gwrs, pan fyddwch chi'n ysgrifennu'ch cod, bydd angen i chi ddiweddaru'r math(au) post arferol i'ch confensiwn enwi gwirioneddol.

Cyfuno Postiadau a Mathau Post Personol yn Eich Porthiant

Mae'r wefan hefyd yn cael ei chyhoeddi'n awtomatig i gyfryngau cymdeithasol trwy ei phorthiant… felly roeddwn i hefyd eisiau defnyddio'r un ymholiad i osod porthiant RSS. I wneud hyn, roedd yn rhaid i mi ychwanegu datganiad NEU a chynnwys yn_borth.

function add_query_news_projects( $query ) {
	if ( is_home() && $query->is_main_query() || is_feed() )
		$query->set( 'post_type', array( 'post', 'project' ) );
	return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'add_query_news_projects' );

Cyfuno Postiadau a Mathau Post Personol yn Elementor

Un nodyn arall… Elfenydd nodwedd wych iawn lle gallwch enwi ac arbed ymholiad o fewn eich gwefan. Yn yr achos hwn, rwy'n adeiladu ymholiad o'r enw prosiectau newyddion ac yna gallaf ei alw o ryngwyneb defnyddiwr Elementor yn yr adran Ymholiad Postiadau.

function my_query_news_projects( $query ) {
	$query->set( 'post_type', array( 'post', 'project' ) );
}
add_action( 'elementor/query/news-projects', 'my_query_news_projects' );

Dyma sut mae'n edrych yn rhyngwyneb defnyddiwr Elementor:

ymholiad post elementor

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy Elfenydd dolen gyswllt yn yr erthygl hon.