Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

dewis esp

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress.

Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost?

Y newid mwyaf gydag ESPs fu'r gallu i gyflawni. Mewn gwirionedd nid yr ESPs a newidiodd, yr ISPs. Arferai gweithwyr proffesiynol dosbarthu e-bost mewn ESPs mawr fod â chysylltiad uniongyrchol â Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd i ddatrys problemau a sicrhau y gellir eu cyflawni'n dda. Dros amser, fodd bynnag, mae ISPs wedi cau'r swyddfeydd hynny ac wedi troi at algorithmau i fonitro enw da'r anfonwr, dadansoddi cynnwys, blocio neu dderbyn e-bost, a'i lwybro i ffolderau SPAM neu'r blwch derbyn.

Cofiwch NAD yw cael eich danfon yn golygu mynd yn y mewnflwch! Gallai 100% o'ch e-byst fod yn mynd i'r Ffolder Sbwriel, ac mae hynny'n cyfateb i 100% o allu i'w darparu. Nid yw p'un a ydych chi'n defnyddio ESP ai peidio yn rhoi unrhyw gyfle gwell i chi gyrraedd y mewnflwch os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyna pam mae'n rhaid i chi ddefnyddio a lleoliad mewnflwch llwyfan monitro.

Mae nodweddion synhwyrol sydd Darparwyr Gwasanaeth E-bost cynnig efallai na fyddwch am ailddatblygu mewnol, serch hynny. Bydd yn rhaid i chi werthuso cost datblygu i gost y gwasanaeth e-bost. Yn fy marn bersonol, pan fyddwch chi'n dechrau anfon cannoedd ar filoedd o negeseuon e-bost y mis, efallai yr hoffech chi edrych ar ddatblygu eich datrysiad eich hun.

  • Cyflymu - Os ydych chi'n anfon miliynau o negeseuon e-bost y dydd, gan ddatblygu seilwaith cwmni fel Cwmwl Marchnata Salesforce mae'n debyg nad yw byth yn mynd i wneud synnwyr. Gallant roi biliynau o negeseuon e-bost allan heb amrantu llygad.
  • Arbenigedd - Os nad oes gennych staff selog neu os oes angen llawer o ddal gafael arnoch trwy greu a gweithredu eich strategaethau marchnata e-bost, nid ydych am adeiladu eich datrysiad eich hun. Efallai yr hoffech chi weithio gyda chwmni gwych fel Delivra sy'n darparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.
  • Rheoli Bownsio - Nid yw dosbarthu e-bost mor hawdd ag anfon e-bost. Mae yna ddwsinau o rhesymau pam mae e-byst yn bownsio ac mae'n rhaid i chi adeiladu a rheoli proses ar gyfer penderfynu p'un ai i ail-anfon yr e-bost neu i ddad-danysgrifio'r derbynnydd e-bost.
  • Cydymffurfiad Cyfreithiol SPAM - Mae yna deddfau gwahanol ledled y byd sy'n llywodraethu'r defnydd o e-bost ar gyfer deisyfu masnachol. Gall sicrhau eich bod yn cydymffurfio arbed llawer o gur pen i chi.
  • dylunio - Oes angen i chi wneud ymlaen llaw ymatebol templedi e-bost neu ddyluniadau? Neu a oes angen dyluniad llusgo a gollwng arnoch chi? Neu a oes angen integreiddiadau cynnwys ac addasu uwch yn eich e-bost? Byddwch chi am sicrhau bod gan eich ESP yr offer a'r galluoedd sydd eu hangen arnoch i bersonoli ac anfon e-byst yn iawn.
  • Rheoli Tanysgrifwyr - mae dewisiadau cynnwys, ffurflenni tanysgrifio, a chanolfannau dad-danysgrifio yn allweddol i gaffael a phersonoli e-bost ar gyfer tanysgrifwyr.
  • API - Ydych chi am reoli tanysgrifwyr, rhestrau, contnet, ac ymgyrchoedd y tu allan i'r CSA? Cadarn API yn hollbwysig.
  • Integreiddiadau Trydydd Parti - Efallai eich bod chi eisiau integreiddiadau oddi ar y silff i'ch system rheoli cynnwys (Mae gan CircuPress hyn gyda WordPress), platfform Rheoli Perthynas Cwsmer, platfform E-Fasnach neu system arall.
  • Adrodd - cyfraddau clicio drwodd, Mae profion / B, cadw rhestr, olrhain trosi, ac adroddiadau cadarn eraill sy'n adrodd yn llawn arnynt metrigau e-bost yn eich cynorthwyo i gynyddu gwerth eich rhaglen marchnata e-bost. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dadansoddi a chymharu nodweddion pob CSA.

Ac wrth gwrs, mae prisio yn allweddol! Nid ydym yn gweld gwahaniaeth rhy fawr mewn nodweddion rhwng llawer o'r darparwyr gwasanaeth e-bost gorau yn y farchnad o gymharu ag ESPs llai. Os gallwch chi gulhau'r nodweddion uchod sy'n hanfodol i'ch sefydliad, yna rwy'n credu bod siopa ar bris yn gwneud synnwyr. Ac os ydych chi'n anfon miliynau o negeseuon e-bost, gallai wneud synnwyr hyd yn oed integreiddio â thrydydd parti fel SendGrid, neu hyd yn oed adeiladu eich system eich hun.

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.