Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer ar gyfer yr uchafswm ROI

Cost Caffael Cwsmer - CAC

Pan rydych chi newydd gychwyn busnes, mae'n demtasiwn denu cleientiaid ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, waeth beth yw'r gost, yr amser neu'r egni. Fodd bynnag, wrth i chi ddysgu a thyfu byddwch yn sylweddoli bod cydbwyso cost gyffredinol caffael cwsmeriaid â ROI yn hanfodol. I wneud hynny, bydd angen i chi wybod beth yw eich cost caffael cwsmer (CAC).

Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer

I gyfrifo CAC, does ond angen i chi rannu'r holl gostau gwerthu a marchnata sy'n gysylltiedig â chaffael cwsmer newydd o fewn amserlen benodol. Rhag ofn nad ydych chi'n gyfarwydd, fe awn ni dros y Fformiwla CAC yma:

CAC = \ frac {(Cyfanswm \ Marchnata) \ + \ (Gwerthu \ Treuliau)} {Nifer \ o \ Newydd \ Cwsmeriaid \ Caffael}

I'w roi yn syml iawn, pe bai Karl yn gwario $ 10 i farchnata ei stondin lemonêd a chael deg o bobl i brynu ei gynnyrch mewn un wythnos, ei gost caffael ar gyfer yr wythnos honno fyddai $ 1.00.

  • $ 10/10 = $ 1.00

Beth Yw Eich Cost Caffael Cwsmer?

Dyna enghraifft eithaf syml uchod. Wrth gwrs o fewn cwmni lefel menter, mae CAC yn llawer mwy cymhleth:

  • Cyfanswm Marchnata - dylai hyn ymgorffori eich staff marchnata, eich asiantaethau, eich asedau, eich trwyddedau meddalwedd, ac unrhyw hysbysebu neu nawdd rydych chi'n ei ymgorffori wrth gaffael a newydd cwsmer.
  • Cyfanswm y Treuliau Gwerthu - dylai hyn ymgorffori eich staff gwerthu, eu comisiynau, a'u treuliau.

Y cymhlethdod arall yw mesur eich amserlen ar gyfer caffael y cwsmeriaid yn iawn. Nid yw costau marchnata a gwerthu heddiw yn arwain at gwsmer a gaffaelwyd ar unwaith. Bydd angen i chi amcangyfrif eich taith brynu ar gyfartaledd ... lle mae darpar gwsmer yn dod yn ymwybodol o'ch cynnyrch hyd at ble maen nhw'n trosi mewn gwirionedd. Yn aml weithiau, gall hyn fod yn fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd yn dibynnu ar y diwydiant, cylchoedd cyllideb, a thrafodaethau.

Dyma pam mae'n hanfodol eich bod yn ymgorffori strategaeth i mewn sy'n nodi'n well sut y clywodd y rhagolygon amdanoch chi, pan wnaethant gysylltu â chi gyntaf, hyd at eu dyddiad trosi go iawn.

Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer

Unwaith y byddwch chi'n gwybod sut i gyfrifo'ch CAC, byddwch chi am ei ostwng fel eich bod chi'n gweld elw iach gan bob cwsmer. Peth arall y byddwch chi am ei wneud yw cadw cwsmeriaid presennol - gall caffael cwsmeriaid gostio hyd at saith gwaith yn fwy na gwerthu i gwsmeriaid presennol, wedi'r cyfan!

I gael mwy o awgrymiadau ar optimeiddio'ch cost caffael cwsmer, GetVoIPMae'r ffeithlun isod yn dangos pum strategaeth arloesol. Er enghraifft, gall creu cynnwys gafaelgar ac ystyrlon eich helpu i adeiladu bond gyda chwsmeriaid sy'n eu cael i'w pwynt prynu yn gyflymach. Ychwanegwch rai CTAs llofrudd ac efallai y bydd cwsmeriaid yn prynu ar y darn cyntaf o gynnwys maen nhw'n ei ddefnyddio!

Gallwch hefyd ddefnyddio awtomeiddio marchnata er mantais i chi. Er enghraifft, tanysgrifwyr Birchbox yn derbyn e-bost i'w groesawu ac yna cyfres o negeseuon e-bost ar awgrymiadau harddwch a thriciau colur. Nid yw llawer o'r bobl hyn hyd yn oed wedi prynu eto, ond mae'r cwmni'n cynnig llawer o werth am ddim ymlaen llaw. Gallwch hefyd ddefnyddio chatbots, e-byst wedi'u personoli'n awtomataidd ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol i hybu effeithlonrwydd.

Gallwch ddod o hyd i'r awgrymiadau hyn a mwy isod. Trwy wybod a gwella'ch CAC, byddwch chi'n gallu gweld mwy o enillion ar fuddsoddiad, ac mae hynny bob amser yn beth gwych i'w weld!

Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.