Sut i Brynu Enw Parth

Sut i Ddod o Hyd i, Dewis a Phrynu Enw Parth

Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i enw parth ar gyfer brandio personol, eich busnes, eich cynhyrchion, neu'ch gwasanaethau, mae Namecheap yn cynnig chwiliad gwych am ddod o hyd i un:

Dewch o hyd i barth gan ddechrau ar $ 0.88

powered by Namecheap


Awgrymiadau ar Ddewis Enw Parth

Dyma fy marn bersonol ar ddewis enw parth:

 • Gorau po fyrraf - y byrraf yw eich parth, y mwyaf cofiadwy ydyw ac yn haws ei deipio felly ceisiwch fynd gyda pharth byr. Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o barthau o dan 6 nod wedi'u cadw eisoes. Os na allwch ddod o hyd i un enw byr, byddwn yn ceisio cadw nifer y sillafau a'r geiriau mor isel â phosibl ... eto, i geisio aros yn gofiadwy. Fel enghraifft, Highbridge aethpwyd â hi ar draws pob parth lefel uchaf, ond roeddem yn gwmni ymgynghori felly roeddwn i'n gallu prynu'r ddau Highbridgeymgynghori a highbridgeymgynghorwyr ... enwau parth hir gyda llawer o sillafau, ond yn gofiadwy oherwydd dim ond dau air sydd.
 • Derbynnir gwahanol TLDs - Mae ymddygiadau yn parhau i newid o ran defnyddwyr ar y Rhyngrwyd a'u defnydd o enwau parth. Pan ddewisais barth lefel uchaf .zone (TLD), fe wnaeth rhai pobl fy nghynghori i fod yn ofalus ... efallai nad yw llawer o bobl yn ymddiried yn y TLD hwnnw ac yn meddwl fy mod i'n rhyw fath o safle maleisus. Fe'i dewisais oherwydd roeddwn i eisiau martech fel y parth, ond roedd yr holl TLDs eraill eisoes wedi'u cymryd. Yn y tymor hir, rwy'n credu ei fod yn symudiad gwych ac mae fy nhraffig yn bell i fyny felly roedd yn werth y risg. Cadwch mewn cof, wrth i rywun deipio parth heb TLD, mae trefn restrol o ymdrechion ... os ydw i'n teipio martech ac yn taro i mewn, y .com fydd yr ymgais gyntaf.
 • Osgoi cysylltnodau - osgoi cysylltiadau wrth brynu enw parth ... nid oherwydd eu bod yn negyddol ond oherwydd bod pobl yn eu hanghofio. Byddant yn teipio'ch parth yn gyson hebddyn nhw ac yn fwyaf tebygol o gyrraedd y bobl anghywir.
 • allweddeiriau - mae yna gyfuniadau gwahanol a allai wneud synnwyr i'ch busnes:
  • Lleoliad - Os bydd eich busnes bob amser yn eiddo lleol ac yn cael ei weithredu’n lleol, gallai defnyddio enw eich dinas yn yr enw fod yn ffordd wych o wahaniaethu eich parth oddi wrth eich cystadleuwyr.
  • brand - Mae brandiau bob amser yn fanteisiol i'w defnyddio oherwydd eu bod yn aml yn cael eu sillafu'n unigryw ac nid ydynt yn debygol o gael eu cymryd eisoes.
  • Materion Cyfoes - Mae pynciau yn ffordd wych arall o wahaniaethu eich hun, hyd yn oed gyda brand solet. Rwy'n berchen ar gryn dipyn o enwau parth amserol ar gyfer syniadau prosiect yn y dyfodol.
  • iaith - Os cymerir gair Saesneg, ceisiwch ddefnyddio ieithoedd eraill. Gall defnyddio gair Ffrangeg neu Sbaeneg yn eich enw parth ychwanegu rhywfaint o bizazz at frandio cyffredinol eich busnes.

Beth Os Cymerir Eich Parth?

Mae prynu a gwerthu enwau parth yn fusnes proffidiol ond nid wyf yn credu ei fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych. Wrth i fwy a mwy o TLDs ddod ar gael, mae'r cyfle i brynu parth byr ar TLD newydd yn gwella ac yn gwella. A bod yn onest, nid wyf hyd yn oed yn gwerthfawrogi rhai o'm parthau fel y gwnes i unwaith a byddwn yn gadael iddyn nhw fynd am geiniogau ar y ddoler y dyddiau hyn.

Fodd bynnag, os ydych chi'n fusnes sy'n bendant ynglŷn â phrynu parth byr sydd eisoes wedi'i gymryd, mae'r mwyafrif ar fin cynnig a gwerthu. Fy nghyngor i yn syml yw bod yn amyneddgar a pheidiwch â mynd yn rhy wallgof gyda'ch cynigion. Rwyf wedi negodi prynu sawl parth ar gyfer busnesau mawr nad oeddent am gael eu hadnabod ac wedi eu cael am ffracsiwn o'r gost yr oedd y gwerthwr yn ei gofyn. Rwyf hefyd bob amser yn gwirio i weld a oes sianeli cymdeithasol ar gael iddynt hefyd eu cadw. Os ydych chi'n gallu cael eich Twitter, Instagram, Facebook, a llysenwau cymdeithasol eraill i gyd-fynd â'ch parth, mae hynny'n ffordd wych o gadw brand cyson!

Datgeliad: Mae'r teclyn hwn yn defnyddio fy ID cyswllt ar gyfer Namecheap.