Cynnwys Marchnata

Sut I Chwilio Am Enw Parth A'i Brynu

Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i enw parth ar gyfer brandio personol, eich busnes, eich cynhyrchion, neu'ch gwasanaethau, mae Namecheap yn cynnig chwiliad gwych am ddod o hyd i un:

Dewch o hyd i barth gan ddechrau ar $ 0.88

powered by Namecheap

Chwilio Am Barth Ar Enwcheap

6 Awgrym Ar Ddewis A Phrynu Enw Parth

Dyma fy marn bersonol ar ddewis enw parth:

 1. Gorau po fyrraf - y byrraf yw eich parth, y mwyaf cofiadwy ydyw ac yn haws ei deipio felly ceisiwch fynd gyda pharth byr. Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o barthau o dan 6 nod wedi'u cadw eisoes. Os na allwch ddod o hyd i un enw byr, byddwn yn ceisio cadw nifer y sillafau a'r geiriau mor isel â phosibl ... eto, i geisio aros yn gofiadwy. Fel enghraifft, Highbridge aethpwyd â hi ar draws pob parth lefel uchaf, ond roeddem yn gwmni ymgynghori felly roeddwn i'n gallu prynu'r ddau highbridgeymgynghori ac highbridgeymgynghorwyr… enwau parth hir gyda llawer o sillafau, ond yn gofiadwy oherwydd dim ond dau air sydd.
 2. Mae TLDs gwahanol yn cael eu derbyn – Mae ymddygiad yn parhau i newid o ran defnyddwyr ar y Rhyngrwyd a'u defnydd o enwau parth. Pan ddewisais barth lefel uchaf .zone (TLD), cynghorodd rhai pobl fi i fod yn ofalus… efallai na fydd llawer o bobl yn ymddiried yn y TLD hwnnw ac yn meddwl fy mod yn rhyw fath o safle maleisus. Fe'i dewisais oherwydd fy mod eisiau martech fel y parth, ond cymerwyd yr holl TLDs eraill eisoes. Yn y tymor hir, rwy'n meddwl ei fod yn symudiad gwych ac mae fy nhraffig ymhell i fyny felly roedd yn werth y risg. Cofiwch, wrth i rywun deipio parth heb TLD, mae trefn restrol o ymgeisiau ... os byddaf yn teipio martech ac yn taro enter, y .com fydd yr ymgais gyntaf.
 3. Osgoi cysylltnodau - osgoi cysylltiadau wrth brynu enw parth ... nid oherwydd eu bod yn negyddol ond oherwydd bod pobl yn eu hanghofio. Byddant yn teipio'ch parth yn gyson hebddyn nhw ac yn fwyaf tebygol o gyrraedd y bobl anghywir.
 4. allweddeiriau - mae yna gyfuniadau gwahanol a allai wneud synnwyr i'ch busnes:
  • Lleoliad - Os bydd eich busnes bob amser yn eiddo lleol ac yn cael ei weithredu’n lleol, gallai defnyddio enw eich dinas yn yr enw fod yn ffordd wych o wahaniaethu eich parth oddi wrth eich cystadleuwyr.
  • brand - Mae brandiau bob amser yn fanteisiol i'w defnyddio oherwydd eu bod yn aml yn cael eu sillafu'n unigryw ac nid ydynt yn debygol o gael eu cymryd eisoes.
  • Materion Cyfoes - Mae pynciau yn ffordd wych arall o wahaniaethu eich hun, hyd yn oed gyda brand solet. Rwy'n berchen ar gryn dipyn o enwau parth amserol ar gyfer syniadau prosiect yn y dyfodol.
  • iaith - Os cymerir gair Saesneg, ceisiwch ddefnyddio ieithoedd eraill. Gall defnyddio gair Ffrangeg neu Sbaeneg yn eich enw parth ychwanegu rhywfaint o bizazz at frandio cyffredinol eich busnes.
 5. amrywiadau – Wrth i chi brynu'ch parth, peidiwch ag oedi cyn prynu fersiynau lluosog ohono a chamsillafiadau ohono. Gallwch chi bob amser ailgyfeirio gwefannau eraill i'ch rhai chi i sicrhau bod eich ymwelwyr yn dal i gyrraedd lle maen nhw eisiau mynd!
 6. Dod i ben – Rydym wedi cynorthwyo rhai cleientiaid a gollodd olwg ar eu parthau a pha mor hir yr oeddent wedi'u cofrestru dim ond i'w cael wedi dod i ben. Collodd un cleient ei barth yn gyfan gwbl pan brynodd rhywun arall ef. Mae mwyafrif y gwasanaethau parth bellach yn cynnig cofrestriadau aml-flwyddyn ac adnewyddiadau awtomataidd - gofalwch am y ddau ohonynt. A gwnewch yn siŵr bod y cyswllt gweinyddol ar gyfer eich parth wedi'i osod i gyfeiriad e-bost gwirioneddol sy'n cael ei fonitro!

Beth Os Cymerir Eich Parth?

Mae prynu a gwerthu enwau parth yn fusnes proffidiol ond nid wyf yn credu ei fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych. Wrth i fwy a mwy o TLDs ddod ar gael, mae'r cyfle i brynu parth byr ar TLD newydd yn gwella ac yn gwella. A bod yn onest, nid wyf hyd yn oed yn gwerthfawrogi rhai o'm parthau fel y gwnes i unwaith a byddwn yn gadael iddyn nhw fynd am geiniogau ar y ddoler y dyddiau hyn.

Fodd bynnag, os ydych chi'n fusnes sy'n bendant ynglŷn â phrynu parth byr sydd eisoes wedi'i gymryd, mae'r mwyafrif ar fin cynnig a gwerthu. Fy nghyngor i yn syml yw bod yn amyneddgar a pheidiwch â mynd yn rhy wallgof gyda'ch cynigion. Rwyf wedi negodi prynu sawl parth ar gyfer busnesau mawr nad oeddent am gael eu hadnabod ac wedi eu cael am ffracsiwn o'r gost yr oedd y gwerthwr yn ei gofyn. Rwyf hefyd bob amser yn gwirio i weld a oes sianeli cymdeithasol ar gael iddynt hefyd eu cadw. Os ydych chi'n gallu cael eich Twitter, Instagram, Facebook, a llysenwau cymdeithasol eraill i gyd-fynd â'ch parth, mae hynny'n ffordd wych o gadw brand cyson!

Os nad ydych chi'n bwriadu prynu'r parth, gallwch chi wneud chwiliad Whois o'r cofrestriad parth a gosod nodyn atgoffa i chi'ch hun pan fydd yn dod i ben. Mae llawer o gwmnïau'n prynu parthau dim ond i adael iddynt ddod i ben ... ar yr adeg honno gallwch eu prynu pan fyddant ar gael eto.

Datgelu: Mae'r teclyn hwn yn defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Namecheap.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.