Sut i Adeiladu Diwylliant a Yrrir gan Ddata i Gynyddu Gwaelod eich Cwmni

diwylliant sy'n cael ei yrru gan ddata

Roedd gan y flwyddyn ddiwethaf oblygiadau ar draws diwydiannau, ac rydych chi'n debygol ar fin siffrwd cystadleuol. Gyda Prif Swyddogion Meddygol ac adrannau marchnata yn gwella ar ôl blwyddyn o wariant wrth gefn, lle rydych chi'n buddsoddi'ch doleri marchnata eleni, gallwch eich ail-leoli yn eich marchnad.

Nawr yw'r amser i fuddsoddi yn yr atebion technoleg cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata i ddatgloi mewnwelediadau marchnata gwell. Nid ystafell fyw coblog gyda'i gilydd o ddarnau dodrefn gwahanol gyda lliwiau a ddewiswyd ymlaen llaw sy'n gwrthdaro (datrysiadau oddi ar y silff), ond set wedi'i dylunio'n benodol sy'n gweddu i'ch gofod unigryw (adeiladu eich datrysiad Martech eich hun).

Os ydych chi'n canolbwyntio ar gynhyrchu a thwf plwm, creu diwylliant sydd ag obsesiwn â data ac adeiladu'r dechnoleg gywir i ddefnyddio'r data hwnnw yw'r allwedd i ddatgloi canlyniadau marchnata gwell. Dyma sut:

1. Gall Ennill Bach gael Effaith Fawr

P'un a yw'ch prosesau wedi'u gyrru gan bapur fel ein rhai ni yn ôl yn 2014, neu a ydych chi'n berchen ar ac yn gweithredu cyfres farchnata gwbl weithredol gydag atebion fel HubSpot, Marketo, neu ActiveCampaign, gall dod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu a defnyddio'ch data gael eich stopio os nid yw'ch tîm wedi arfer â hyblygrwydd a newid.

Gall enillion bach gael effaith fawr.

Gall cychwyn mewn ffyrdd bach - fel ychwanegu ychydig o feysydd o ddata gwasanaeth cwsmeriaid at eich cofnodion cyswllt marchnata - ddatgloi ymgyrchoedd mwy llwyddiannus.

Pan fydd eich tîm yn profi buddsoddiad data ar ffurf canlyniadau, byddwch yn symud y meddylfryd o “gadewch imi weithio gyda'r hyn sy'n gyffyrddus” "pa fewnwelediadau newydd allwn ni eu datgloi? ”

2. Buddsoddi yn yr Adnoddau Cywir

Os ydych chi'n mynd i newid yn radical pa mor llwyddiannus y gall eich marchnata fod, yn hwyr neu'n hwyrach byddwch chi'n rhedeg i gyfyngiadau gydag atebion oddi ar y silff.

Ni fyddant yn graddio ar y cyflymder y mae angen i chi ei wneud, ac ni fydd eu hamcanion strategol bob amser yn cyfateb i'ch un chi.

Mae'r llwyfannau meddalwedd cadarn hyn yn ceisio gwasanaethu cannoedd o ddiwydiannau, a bydd paramedrau unigryw eich cwmni yn gofyn am deilwra arfer penodol i ddatgloi lefel o dargedu sy'n pasio galluoedd eich cystadleuwyr.

I gael canlyniadau gwell, mae'n debygol y bydd angen i chi ysgwyd y status quo trwy fuddsoddi mewn staff technoleg mewnol a gwthio i ffwrdd o lwyfannau diogel, cyfforddus.

Bydd symud drosodd yn raddol i atebion personol a chanolbwyntio ar anghenion mwyaf hanfodol eich sefydliad yn gyntaf yn helpu i ddangos cynnydd a chyfiawnhau symud mwy o wariant tuag at adeiladu yn y dyfodol. 

3. Cysylltu'ch Prospect a'ch Data Cwsmer ar draws Touchpoints

Yn y pen draw, o frics wrth frics, byddwch chi'n gallu adeiladu datrysiad Martech unigryw a all gysylltu gwahanol feysydd o'ch busnes i gael mewnwelediadau gwell i gwsmeriaid.

Dychmygwch lefel y targedu sydd ar gael pan fyddwch chi'n bwydo data o alwadau gwasanaeth cwsmeriaid byw a rheoli rhestr amser real i'ch ymgyrch farchnata nesaf.

Gall gwybod pa bwyntiau poen y mae pob segment cynulleidfa yn eu profi - a chynyddu'r brys trwy arddangos faint o stoc o gynnyrch sydd gennych ar ôl mewn amser real - eich helpu i gael y negeseuon cywir i'r bobl iawn ar yr adegau cywir.

Ewch â hynny un cam ymhellach a dychmygwch sut y gall yr hyn a ddysgwyd o'r ymgyrch farchnata honno hybu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid a rheoli rhestr eiddo.

Nawr rydych chi'n creu platfform a all helpu i wneud y gorau o bob agwedd ar eich sefydliad. 

4. Dadrolio Newidiadau gyda'r Maint Sampl Mwyaf yn Bosibl

Prawf doethineb marchnata traddodiadol gyda maint sampl bach yna cyflwynwch y newidiadau hynny i grwpiau mwy a mwy. Mae'r dull hwn yn gweithio'n iawn wrth ddelio â gweithgareddau marchnata ar raddfa fach. 

Pan fyddwch chi'n gweithredu lleoliadau ledled y wlad ac yn cynnal gwahanol ymgyrchoedd ar wahanol ranbarthau, gall effaith mewnbwn data newydd berfformio'n wahanol iawn mewn prawf cyfyngedig o'i gymharu â graddfa. 

Trwy gyflwyno'ch newidiadau yn eofn i gynulleidfaoedd mwy, gallwch ddysgu'n gyflym a pheidio â gwastraffu amser mewn cylchoedd diddiwedd o ganlyniadau camarweiniol. Mae profion mwy yn golygu llwybrau byrrach i ddatrysiad gweithio a all wasanaethu anghenion niferus eich busnes. 

5. Dysgu ac Addasu'n Gyflym

Mae profi ar raddfa yn golygu bod angen system iteriad glir a sefydledig arnoch chi, a ffordd dda o hidlo adborth sy'n eich gwthio ymlaen yn erbyn tyllau cwningen newidiadau unwaith ac am byth nad ydyn nhw'n cyfiawnhau'r gost na'r ymdrech.

Gall sefydlu'r system hon yn gynnar - pan fyddwch chi'n cynnal ychydig o ymgyrchoedd y flwyddyn - eich helpu chi i osgoi sgramblo i gael datrysiad ar waith pan fyddwch chi'n marchnata ar raddfa.

Gall nodi DPAau clir, ar draws y sefydliad a nodau tymor hir helpu i benderfynu a ddylid gweithredu ar ddarn penodol o adborth ai peidio. Hefyd, gall roi rhywbeth i chi dynnu sylw ato pan fyddwch chi'n egluro'ch penderfyniadau i'ch tîm.

Gosod Eich Hun ar gyfer Graddfa

Pan fyddwch chi'n canolbwyntio'n llwyr ar yr ymgyrch nesaf, weithiau gall cynllunio ar gyfer y tair neu bum mlynedd nesaf deimlo'n rhy bell allan i gyfiawnhau symud adnoddau.

Os gallwch chi nodi'r mewnbynnau data a fyddai'n helpu i wneud yr ymgyrch nesaf honno'n fwy llwyddiannus, gallwch chi ddechrau blaenoriaethu pa dechnoleg i'w rhoi ar waith - a pha amnewidiadau oddi ar y silff sydd eu hangen i wneud i hynny ddigwydd. 

Gan weithio'n raddol, gallwch ailwampio cymysgedd Martech eich sefydliad i gael datrysiad wedi'i deilwra a all bweru oes newydd o farchnata sy'n cael ei yrru gan ddata a datgloi canlyniadau uwch.

Dechreuwch yn fach a phrofwch yn fawr, a byddwch yn gweld newid mewn diwylliant a ROI clir.