Sut i Gydbwyso Caffaeliadau yn erbyn Ymdrechion Cadw

Caffael Cwsmer yn erbyn Cadw

Wrth geisio caffael cwsmer newydd, credaf yn wirioneddol mai'r rhwystr mwyaf y mae'n rhaid i chi ei oresgyn yw ymddiriedaeth. Mae'r cwsmer eisiau teimlo eich bod chi'n mynd i fodloni neu ragori ar y disgwyliadau ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth. Mewn cyfnod economaidd anodd, gall hyn fod yn fwy o ffactor hyd yn oed gan fod y rhagolygon ychydig yn fwy gwarchodedig ar yr arian y maent am ei wario. Oherwydd hyn, efallai y bydd angen i chi addasu eich ymdrechion marchnata i bwyso ar eich cwsmeriaid presennol.

Ni all cadw fod yn strategaeth gyfan ichi. Mae cadw yn creu cwmni proffidiol ac mae'n golygu eich bod chi'n llwyddo i ddarparu gwerth i'ch cwsmeriaid. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n caffael cwsmeriaid newydd yn gyson, mae anfanteision:

 • Gallai eich cleientiaid allweddol eich gadael chi'n agored i niwed os ydyn nhw'n gadael.
 • Efallai na fydd eich tîm gwerthu mor weithgar wrth geisio cau a dod allan o ymarfer.
 • Efallai na fyddwch yn gallu tyfu eich busnes yn sylweddol.

Yn yr ffeithlun hwn o First Data, maent yn darparu peth o'r ystadegau, strategaethau a thactegau sy'n gysylltiedig â'r ddau strategaethau caffael a chadw. Gorau oll, maent yn darparu arweiniad ar gydbwyso'ch ymdrechion marchnata a gwerthu rhwng y ddwy strategaeth.

Ystadegau Caffael yn erbyn Cadw

 • Amcangyfrifir bod bron 40% o'r refeniw o fusnes e-fasnach yn dod o ailadrodd cwsmeriaid.
 • Mae gan fusnesau a Cyfle 60 i 70% o werthu i bresennol cwsmer o'i gymharu â Cyfle 20% ar gyfer newydd cwsmer.
 • Yn ôl rhai arbenigwyr, dylai busnes sydd wedi hen ennill ei blwyf ganolbwyntio 60% o'r adnoddau marchnata ar gadw cwsmeriaid. Busnesau newydd dylai neilltuo mwyafrif eu hamser ar gaffael, wrth gwrs.

Cydbwyso Caffael yn erbyn Cadw

Gall eich ymdrechion marchnata bennu pa mor dda rydych chi'n caffael neu'n cadw cwsmeriaid. Mae yna bum strategaeth allweddol i'w defnyddio ar gyfer y ddwy:

 1. Canolbwyntiwch ar Ansawdd - denu cleientiaid newydd ac annog y rhai presennol i aros gyda gwasanaeth a chynhyrchion eithriadol.
 2. Ymgysylltu â Chwsmeriaid Cyfredol - gwneud i'ch sylfaen cwsmeriaid bresennol deimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi trwy ofyn iddynt ledaenu'r gair amdanoch chi trwy adolygiadau ar-lein.
 3. Cofleidio Marchnata Ar-lein - Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol i gysylltu â chwsmeriaid newydd a marchnata e-bost â ffocws i ailgysylltu â'r rhai sy'n bodoli eisoes.
 4. Gwerthuswch Eich Sylfaen Cwsmer - plymiwch i'ch data i ddarganfod pa rai o'ch cwsmeriaid cyfredol sy'n wirioneddol werth eu dal a pha rai sydd ddim.
 5. Byddwch yn Bersonol - Anfon nodiadau mewn llawysgrifen at y cwsmer presennol ar gyfer marchnata effeithiol sy'n helpu i adeiladu ar lafar cryf.

caffael cwsmeriaid yn erbyn cadw cwsmeriaid

Ynglŷn â Data Cyntaf

Cyntaf Dyddiad yn arweinydd byd-eang ym maes taliadau a thechnoleg ariannol, gan wasanaethu miloedd o sefydliadau ariannol a miliynau o fasnachwyr a busnesau mewn mwy na 100 o wledydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.