3 Awgrym i Egluro Dryswch Marchnata i Millennials

millennials

Beth mewn gwirionedd yw milflwyddol? Dyna gwestiwn cyffredin sy'n cael ei ofyn ledled y byd. I rai, y ddemograffig hwn yw'r digymhelliant, yn ddiog ac yn anrhagweladwy. I Odyssey, rydym yn eu gweld fel cymhelliant, selfaware ac yn eithaf rhagweladwy. Mae rhai cenedlaethau bob amser wedi cael eu bocsio i mewn i rai ystrydebau a gall y mentrau i gael eu sylw fod oddi ar y sylfaen. Nid yw'r genhedlaeth filflwydd yn wahanol, ac rydyn ni yma i ddweud wrthych nad yw millennials mae un maint yn addas i bawb.

Personoli yw popeth

Nid oes yr un person yr un peth. Am ganrifoedd, mae pobl wedi bod yn dweud yr union eiriau hyn, felly pam nad yw'r cysyniad hwn wedi newid? Nid yw millennials yn eithriad, felly mae angen i chi farchnata iddynt mewn amryw o ffyrdd. Fe wnaeth Simon Sinek ei roi’n uniongyrchol ac yn huawdl iawn pan ddywedodd mewn Cynhadledd TedX:

Nid yw pobl yn prynu BETH rydych chi'n ei wneud, maen nhw'n prynu PAM rydych chi'n ei wneud

Gofynnwch i'ch tîm marchnata, ydyn ni'n marchnata beth rydyn ni'n ei wneud neu pam rydyn ni'n ei wneud? Mae gan y ddemograffig milflwyddol bopeth ar flaenau eu bysedd ar gyfer cysylltu, siopa a chymharu, felly nid oes angen yr holl ffeithiau arnynt bob amser i gysylltu. Canolbwyntiwch ar ddefnyddio offer i adrodd stori eich brand ac nid dim ond ffeithiau caled oer yr hyn rydych chi'n ei wneud.

Mae dilysu yn caniatáu perthnasedd: defnyddiwch y briffordd fawr

Ni fu cyfathrebu erioed yn fwy gorlawn nag y mae ar hyn o bryd. Rydym yn byw mewn byd gyda thestunau, galwadau ffôn, rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, e-byst ac ati. Nid oes angen gwneud yr holl waith traed eich hun, gadewch i'ch cwsmer helpu i wneud hynny ar eich rhan. Mae gan Millennials fwy o dechnoleg nag unrhyw genhedlaeth mewn hanes felly mae eu gallu i roi a chael adborth ar eu pryniannau gyda chlicio botwm. Mae angen i frandiau fod yn defnyddio'r rhwydwaith hwn o filflwydd-daliadau i helpu i ddilysu'r brand ac mae'n debygol y bydd yn lledaenu fel tan gwyllt. Unwaith y daw'n rhywbeth y mae ffrindiau millennials wedi'i ddefnyddio, rydych chi wedi tapio i mewn i uwchffordd o gysylltiadau ledled y byd.

Peidiwch â goramcangyfrif pŵer dylanwad ar i fyny

Ar wahanol adegau mewn bywyd, mae pobl bob amser yn gofyn y cwestiwn Sut ydw i'n ymddwyn yn iau neu sut ydw i'n edrych yn hŷn?. Mae yna lyfrau, ffilmiau a sioeau teledu di-ri bob amser yn darlunio’r brawd iau neu ffrind cymdogaeth yn ceisio ymddwyn yn galed neu'n ymddangos yn hŷn. Mae'r byd hefyd yn gweithio i'r gwrthwyneb ac rydym yn gweld newid enfawr yn y gallu i ddemograffeg iau reoli a dylanwadu ar benderfyniadau cydweithwyr, rhieni neu fentoriaid. Gwelwyd y ffenomen hon hyd yn oed mewn cynnydd enfawr o genedlaethau hŷn yn cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol. Felly, cyn i'ch brand ganolbwyntio ar ddemograffig hŷn, gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun A oes ffordd arall i gyrraedd fy nghynulleidfa?

Felly sut mae gweithredu'r tri chyngor hyn? Llwyfan cynnwys cymdeithasol Odyssey ym musnes helpu hysbysebwyr a brandiau i gyrraedd millennials. Mewnwelediadau wedi'u cyfuno ag ymgysylltu ar un platfform sengl. Mae gan Odyssey fynediad uniongyrchol at 12,000+ o ddylanwadwyr milflwyddol, ac oherwydd y gymuned helaeth honno, mae Odyssey yn gallu helpu brandiau i gael mynediad at grwpiau ffocws a mewnwelediadau gan yr union gynulleidfa darged y maent yn marchnata iddi, a gwneud hynny gyda throsi cyflym iawn. Mae'r grwpiau ffocws hynny yn cynhyrchu ffyrdd creadigol, arloesol a phersonol i gyrraedd ac atseinio gyda'r gynulleidfa filflwyddol.

Ystyrir dylanwadwyr Odyssey microinfluencers, a ddiffinnir fel defnyddwyr bob dydd sydd â 500 i 5,000 o ddilynwyr uchel eu perfformiad. Mae marchnata Microinfluencer yn ymwneud â darganfod y cwsmeriaid hynny sy'n berthnasol ac yn ddylanwadol o amgylch eich brand, a thrwy greu swyddi wedi'u datblygu â chod ar gyfryngau cymdeithasol, yw'r rhai mwyaf effeithiol wrth yrru trosiadau tuag at eich amcanion busnes.

Yr hyn sy'n unigryw am Odyssey yw ei fod wedi tyfu o 0 i 30 miliwn o ddefnyddwyr misol mewn llai na dwy flynedd, i gyd yn organig. Dosberthir yr holl gynnwys yn organig ac yn ddilys trwy rannu peertopeer, nid ymdrechion â thâl gan gynnwys tactegau cymdeithasol neu SEO â hwb.

Odyssey

Ym mis Mehefin 2016, mae Odyssey wedi:

  • 12,000+ o grewyr cynnwys
  • 1,000+ o gymunedau
  • Cyhoeddir 50,000 o erthyglau yn fisol
  • 87% o'r traffig a gyfeiriwyd gan organig organig
  • Mae 82% o'r gynulleidfa yn darllen ar ddyfeisiau symudol
  • 30+ miliwn o ymwelwyr misol unigryw (Google Analytics)

Mae'n ymwneud â'r cenedlaethau milflwyddol a Gen Z, a chael eich brand i fod yn ddilys, yn organig ac yn deyrngar.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.