Canllaw i Gaffael Backlinks yn Hawdd A Safle Ar Google Gan Ddefnyddio AI

Llwyfan Ymgyrch Backlink Smartwriter AI

Mae backlinks yn digwydd pan fydd un wefan yn cysylltu â gwefan arall. Cyfeirir ato hefyd fel dolenni i mewn neu gysylltiadau sy'n dod i mewn sy'n cysylltu â'r safle allanol. Os yw'ch busnes yn derbyn mwy o backlinks i'ch gwefan o wefannau awdurdod, yna byddai effaith fwy cadarnhaol ar eich safleoedd. Mae backlinks yn hanfodol i optimeiddio chwiliad (SEO) strategaeth.

Mae do-dilyn gyriant cysylltiadau awdurdod peiriannau chwilio … a elwir weithiau yn sudd cyswllt a helpu i roi hwb i safle'r wefan gysylltu. Mae'n helpu i raddio'n uwch ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERP) A'r dim-dilyn nid yw dolenni. Dyma sut mae'r tag HTML cyswllt dim-dilyn yn ymddangos fel:

<a href="http://www.website.com/" rel="nofollow">Link Text</a> 

Mae'r tag dim-dilyn hwn yn arwydd i'r peiriannau chwilio beidio â chyfrif hyn. Canllawiau Gwefeistr Google ar ddolenni i sicrhau bod eich busnes yn ennill backlinks o ansawdd uchel, nid cynllun cyswllt. 

Pwysigrwydd Backlinks Ar Gyfer Busnes

Backlinks yw'r ffactorau graddio pwysig ar gyfer peiriant chwilio Google. Mae adeiladu backlink yn rhan hanfodol o optimeiddio peiriannau chwilio. Yn ogystal, dyma'r ffordd i yrru traffig organig i'ch gwefan trwy'r peiriant chwilio. Mae peiriannau chwilio fel Google yn defnyddio'r dolenni i gropian y we. Gyda'r cyfuniad o SEO ar y dudalen, cynnwys o ansawdd uchel, profiad defnyddiwr rhagorol, adeiladu cyswllt fydd y mwyaf effeithiol ar gyfer gyrru mwy o draffig organig.

Mae ansawdd y cysylltiadau, perthnasedd, ac awdurdod y wefan y mae'r ddolen wedi'i hennill yn bwysicach yn y broses adeiladu cyswllt. Os bydd y busnes yn adeiladu cysylltiadau o ansawdd uchel, bydd yn cael llwyddiant hirdymor mewn canlyniadau chwilio organig. 

 • Adeiladu Brand - Bydd yn gwella gwelededd eich brand ar-lein. Mae backlinks da yn hyrwyddo'ch busnes, ac mae'n dangos eich bod yn awdurdod yn y maes trwy ddolenni perthnasol i'r cynnwys. 
 • Adeiladu perthynas – Wrth berfformio adeiladu cyswllt, byddai eich busnes yn cyrraedd cwmnïau eraill, dylanwadwyr ac arbenigwyr yn y diwydiant arbenigol. Bydd yn creu perthnasoedd hirdymor rhwng y ddau gwmni sydd o fudd i'r ddwy ochr. 
 • Traffig atgyfeirio – Mae cysylltiadau da yn gwella'r traffig a safleoedd rheng yn y SERP. O ganlyniad, bydd yn rhoi hwb i'ch gwerthiant.

SEO White Hat yn erbyn Black Hat SEO

Mae gan y broses adeiladu cyswllt y ffyrdd cywir ac anghywir o adeiladu dolenni i'ch gwefan. Fodd bynnag, bydd tactegau adeiladu cyswllt yn helpu ar gyfer gwelededd a pherfformiad hirdymor y wefan. Mae angen i'ch busnes ddilyn y canllawiau gwefeistr i adeiladu cysylltiadau o safon. 

Het wen SEO yw'r dechneg gywir ar gyfer adeiladu cysylltiadau organig. Gallai'r dulliau adeiladu cyswllt SEO gwyn gynnwys y canlynol

 • Blogio Guest 
 • Adeilad Cyswllt Broken
 • Adeilad Cyswllt Listicle
 • Cyflwyniadau Infograffeg Adeiladu
 • Hyrwyddo Cynnwys 
 • Postiadau Roundup
 • Gwneud sylwadau mewn blogiau awdurdod
 • Gwneud rhestrau busnes a chyfeiriaduron gwefannau

Mae dolenni cudd, stwffio Keyword, Cynlluniau cyswllt yn ddulliau SEO het ddu. Mae'n ddull anfoesegol i raddio'r wefan ar beiriannau chwilio. Bydd yn arwain at gosb. 

Sut i Adnabod Cysylltiadau Sbam neu Gysylltiadau Gwenwynig 

Mae'r cysylltiadau sbam neu gysylltiadau gwenwynig neu backlinks drwg, neu gysylltiadau annaturiol o wefan sbam. Bydd y backlinks sbam hyn yn gostwng eich safleoedd gwefan. Yn ogystal, mae backlinks gwenwynig o'r fath yn dangos i beiriannau chwilio (Google) nad oes gan eich gwefan yr ansawdd na'r cynnwys i gael dolenni ar ei ben ei hun.

Mae'r cysylltiadau gwenwynig yn arwain at gosbau Google ac yn effeithio ar draffig y wefan. Mae dolenni sy'n cael eu hystyried yn backlinks sbam gyda'r metrigau SEO canlynol.

 • Sgôr sbam uchel
 • Mae gan un dudalen sengl dros 100 o ddolenni allanol 
 • Parth heb ei fynegeio ar y peiriant chwilio 
 • MozRanks Isel
 • Awdurdod Parth Isel
 • Awdurdod Tudalen Isel
 • Llai o Llif Ymddiriedolaeth 
 • Llif dyfyniadau isel

Mae'r backlink sbam yn cael ei werthuso gyda chymorth offer Backlinks fel  Moz, Ahref, Mawreddog, Semrush, a mwy. Os ydych chi'n adolygu'r backlink â llaw, fe welwch rai backlinks sbam cyffredin i'w gwylio. 

 • Wedi cael unrhyw gysylltiadau sbam o barth cosbi
 • Dolen o gyfeiriaduron cyswllt sbam a ffermydd cyswllt
 • Adnabod a Rheoli Sbamiau Sylwadau Blog
 • Cael dolenni o iaith dramor neu wefannau amherthnasol
 • Nifer fawr o backlinks o wefannau nad ydynt yn gysylltiedig. 
 • Dolenni o destun angori wedi'i or-optimeiddio
 • Cael dolenni o gynnwys dyblyg

Deallusrwydd Artiffisial (AI) YN SEO

Mae llawer o algorithmau peiriannau chwilio, gan gynnwys algorithm Google Bert ac Rankbrain AI, wedi dod yn gydran graidd. Daeth AI yn rhan annatod o bobl, er enghraifft Alexa, Siri, Google Home. Mae llawer o gwmnïau gorau fel Amazon, Google, Apple, cynhyrchion Microsoft yn gweithio ar orchmynion llais neu chwiliad llais. Felly mae AI yn chwarae rhan hanfodol mewn optimeiddio peiriannau chwilio.

Yn ogystal, mae offer Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn chwarae rhan arwyddocaol mewn dadansoddi data. Er enghraifft, mae'n helpu i ddod o hyd i'r pynciau tueddiadol i ddarganfod y bylchau cynnwys, trosoledd eich ymgyrchoedd adeiladu cyswllt presennol, ac ati.

Defnyddir gwahanol feddalwedd AI mewn gwahanol gamau o'r broses adeiladu cyswllt. Mae'r offer AI hyn yn helpu yn y broses casglu data, gan nodi'r geiriau allweddol perthnasol, archwilio gwefan, pennu perthnasedd cynnwys y wefan a dyluniad cyfeillgar i SEO, dod o hyd i ddylanwadwyr / blogwyr, allgymorth e-bost personol, a mwy. 

Canllaw i Gaffael Backlinks A Safle Ar Google Gan Ddefnyddio AI

 1. Cynhyrchu Backlinks Gyda Guestographics Dull

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r cynnwys ffanatig gyda punch gweledol yn gweithio'n well yn SEO. Yn ôl an Unbounce astudiaeth, chwilio am ffeithluniau wedi cynyddu i 800%. At hynny, mae 65% o'r bobl yn ddysgwyr gweledol. 

Mae'r ffeithiau hyn yn dangos bod Infographics yn arf marchnata gwych ar gyfer busnes. Mae ffeithluniau yn werthfawr ar gyfer adeiladu cyswllt a marchnata cynnwys ar gyfer eich busnes. Brain Dean arwain y dull adeiladu cyswllt gwaddograffig. Rhowch gynnig ar, y dull adeiladu cyswllt guestographic mwyaf poblogaidd ar gyfer eich busnes, ac maent yn ddulliau adeiladu cyswllt het gwyn graddadwy. 

Mae'r broses adeiladu cyswllt gwaddograffig yn cynnwys y pum cam canlynol. 

 • Cyhoeddwch ffeithlun o ansawdd uchel ar eich gwefan. 
 • Darganfyddwch y wefan sy'n ysgrifennu am yr un pynciau.
 • Rhannwch eich ffeithlun gyda nhw.
 • Cynnig cynnwys unigryw iddynt.
 • Caffael eich backlinks cyd-destunol.

Gall eich busnes ddefnyddio BuzzSumo ac Allgymorth Ninja i ddarganfod y dylanwadwr ar eich arbenigol penodol. Yna rhestrwch y bobl a pherfformiwch allgymorth personol. Gwnewch eich llai na 90 gair.

Allgymorth E-bost Sampl

Allgymorth E-bost Sampl

Unwaith y bydd pobl yn ymateb i'ch e-bost cyntaf, cynigiwch e-bost am ddim Inffograffeg a darparu cyflwyniad byr byr gyda 150-300 o eiriau. Nesaf, holwch a ydyn nhw'n barod i rannu'ch ffeithlun ar eu gwefan os ydyn nhw'n cytuno y gallwch chi gael y backlink cyd-destunol ar gyfer eich gwefan. Y dacteg adeiladu cyswllt ardderchog hon i adeiladu backlink o ansawdd uchel o ffeithluniau. 

backlinko
ffynhonnell: Backlinko

 1. Offeryn Seiliedig ar Ddeallusrwydd Artiffisial i Ddarganfod Cyfle 

Yr agwedd fwyaf hanfodol ar SEO yw dod o hyd i'r cyfleoedd graddio cudd. Diolch i feddalwedd SEO deallusrwydd artiffisial sy'n helpu i roi hwb i'ch safleoedd safle. Bydd AI yn pweru eich mewnwelediadau ar yr ymchwil allweddair wedi'i dargedu, syniadau pwnc, bylchau Cynnwys, cyfleoedd Adeiladu Cyswllt, crefftio cynnwys gyda thueddiadau, a mwy.

Mae dod o hyd i gyfleoedd i wella'r backlink â llaw yn cymryd llawer o amser a gwaith caled. Ond gydag offer AI fel BrightEdge,  MarketBrewPalmant AIGa i RankLifft GeiriauLlif deialogAlli AISafle SE, SmartWriter, Acrolinx, ac ati Mae'n helpu eich busnes i ddod o hyd i gyfleoedd yn gyflymach ac yn gwella'ch SEO. Yn ogystal, mae offer fel Moz, Majestic, neu Ahrefs yn helpu i ddeall eich backlink â dadansoddeg. Felly cynhwyswch feddalwedd AI yn eich strategaeth SEO a gwella'ch safleoedd. 

 1. Sicrhewch Dolenni Ansawdd O'r Crynhoad Arbenigols

Mae erthyglau crynhoi gan arbenigwyr yn ddull ardderchog o gynhyrchu dolenni i'ch cynnwys. Mae hefyd yn un o'r strategaethau marchnata cynnwys. Yn ogystal, mae'r swyddi Crynhoi hyn yn ffordd wych o ddatgelu'ch cynulleidfa i arbenigwyr yn eich diwydiant a chael eu mewnwelediad ar bwnc penodol.

Mae postiadau talgrynnu yn cynnwys gan arbenigwyr y diwydiant ar bwnc penodol i rannu eu safbwyntiau a'u barn. Yr enghraifft orau ar gyfer crynodeb arbenigwr yw a Erthygl wych ar farchnata cynnwys.

Gallwch ddefnyddio'r dull canlynol i ddod o hyd i'r ddolen i wefannau crynhoi. 

talgrynnu allweddeiriau

Gall eich busnes ddefnyddio offer fel Allgymorth Ninja i gyflymu darganfod y dylanwadwyr ar gilfach benodol ac estyn allan atynt gyda negeseuon e-bost personol. Yn ôl Techneg Skyscraper Brian, mae anfon e-byst allgymorth personol yn helpu i gael backlinks o ansawdd. 

Mae Smartwriter AI yn helpu i anfon e-byst Hyper personalization / tori iâ wedi'u personoli. Bydd yr AI yn y feddalwedd yn darparu data neu wybodaeth amser real o bob arweinydd. Felly gallwch chi gynnig cyflwyniad unigryw gyda'r arbenigwyr sy'n gwella eich cyfradd llwyddiant. Mae gan grynodebau arbenigwyr rai buddion hirdymor o ran traffig gwefan, Ennill awdurdodaeth, a chydnabyddiaeth cymheiriaid.

ysgrifennwr clyfar ai

 1. Strategaeth Adeiladu Cyswllt Torredig

Gelwir yr adeilad cyswllt wedi'i dorri hefyd yn adeilad cyswllt marw. Mae adeiladu backlinks yn lle dolenni i 404 o dudalennau gyda dolen waith i wefan darged yn arfer o adeiladu backlinks. Gallwch ddefnyddio'r gwiriwr cyswllt toredig ahrefs i ddod o hyd i'r dolenni sydd wedi torri ar wefan.

strategaeth adeiladu cyswllt toredig

Mewn geiriau eraill, mae'n dod o hyd i'r wefan awdurdodol gyda dolen wedi'i thorri yn pwyntio at dudalen gwall 404 ac yn darparu'r darn arall o gynnwys neu erthygl. Dyma'r dull mwyaf effeithiol o adeiladu cysylltiadau cadarn. Mae'n fantais i'r gwefeistr a'ch busnes. Gall y gwefeistr drwsio eu dolenni sydd wedi torri trwy roi dolenni rhagorol o'ch gwefan yn eu lle. 

Mae SmartWriter yn eich helpu i wneud allgymorth e-bost hynod bersonol ar gyfer y dacteg adeiladu cyswllt sydd wedi torri. O ganlyniad, gall eich busnes gaffael 2x yn fwy backlinks gyda phersonoli uwch trwy ddefnyddio meddalwedd AI. Mae personoli backlink SmartWriter yn cynnwys tair nodwedd.  

personoli backlink smartwriter

Yn y Gofynnwch i Amnewid Dolen Cystadleuydd nodwedd, mae'r offeryn yn gofyn ichi lenwi'r maes canlynol. Ar ôl i chi eu cwblhau gydag un clic ar fotwm, gallwch gynhyrchu e-byst hyper-bersonol ar gyfer allgymorth gyda Thechneg SkyScrapper (Mae hwn yn Hysbysu'r derbynnydd am y pwyntiau allweddol ac yn esbonio pam mae'ch un chi yn well na dolen y cystadleuwyr.)

 • Smartwriter AI - Gofynnwch i Ychwanegu Eich Dolen
 • Smartwriter AI Backlink Cais Personoli

 1. Ennill Backlinks Ansawdd Gyda Erthyglau Canllaw Diffiniol 

Gelwir canllawiau diffiniol yn aml yn dechneg skyscraper. Defnyddio'r Dechneg Skyscraper yw'r ffordd orau o adeiladu cynnwys a datblygu backlinks o wefannau awdurdodau. Mae peiriannau chwilio yn safle gwell os oes gan eich gwefan gynnwys o ansawdd gwell. Diolch i RankBrain, Google EAT , Algorithmau Hummingbird. 

Dyma'r tri cham allweddol ar gyfer y dechneg skyscraper:

 • Cam 1: Darganfod cynnwys teilwng y Dolen 
 • Cam 2: Gwneud y cynnwys gwreiddiol hyd yn oed yn well 
 • Cam 3: Estyn allan at yr unigolion cywir i hyrwyddo cysylltiadau a rhannu

Defnyddio meddalwedd AI i gynorthwyo'r broses o greu cynnwys. Heddiw, mae bron i biliynau o gynnwys blogiau ar y rhyngrwyd, a bron i filiwn o gynnwys newydd yn cael ei ychwanegu bob dydd. O ganlyniad, gwneir dros 3.5 biliwn o ymholiadau chwilio bob dydd ar chwiliad google.

opsiynau ymgyrch backlink smartwriter

Mae cyflwyno cynnwys unigryw o ansawdd uchel yn bwysig iawn i fusnes, mae offer AI fel Buzzsumo yn helpu'ch busnes i ddod o hyd i'r pynciau mwyaf poblogaidd. Yn yr un modd, defnyddiwch offer AI fel SmartWriter, Frase, Grammarly i optimeiddio'r cynnwys yn awtomatig.

Er enghraifft, Twyll yn offeryn seiliedig ar AI sy'n helpu eich cynnwys optimeiddio yn awtomatig ar gyfer chwiliad llais. Mae meddalwedd Grammarly yn canfod gwallau teipio, Llên-ladrad ac yn sicrhau Unigrywiaeth y cynnwys. SmartWriter AI yn eich helpu i greu Teitl Blog Unigryw, Blog Intro (cyflwyniad deniadol gorau ar gyfer eich cynulleidfa), Amlinelliad Blog (Yn gweithio orau ar gyfer eich “rhestrau” neu “sut i” darn cynnwys), Blog Extend Topic, ac ati. Gall technolegau AI eich cynorthwyo i creu gwell cynnwys SEO.

Cofrestrwch ar gyfer Smartwriter.ai