Infograffig: Sut mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dylanwadu ar Ein Bywydau

Sut mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dylanwadu ar Ein Bywydau

Heddiw llwyfannau cyfryngau cymdeithasol â rôl allweddol i'w chwarae yn ein bywydau. Mae biliynau o bobl ledled y byd yn eu defnyddio i gyfathrebu, cael hwyl, cymdeithasu, mynediad at newyddion, chwilio am gynnyrch / gwasanaeth, siop, ac ati.

Nid yw eich oedran na'ch cefndir yn bwysig. Bydd rhwydweithiau cymdeithasol yn effeithio'n sylweddol ar eich trefn ddyddiol. Gallwch estyn allan at bobl sydd â diddordebau tebyg i'ch un chi ac adeiladu cyfeillgarwch hirhoedlog hyd yn oed yn ddienw. 

Gallwch chi gydymdeimlo â llawer o bobl eraill ledled y byd trwy ddefnyddio'r un hashnod yn unig. Hyd yn oed efallai na fyddwch yn dangos eich llun go iawn iddynt, ond byddant yn rhyngweithio â'ch cynnwys.

Mae pawb o wahanol gefndiroedd economaidd a diwylliannol yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol yn weithredol. Mewn gwirionedd, mae'n anodd dychmygu diwrnod heb gyfryngau cymdeithasol.

Dim ond effaith cyfryngau cymdeithasol ar unigolion oedd hyn i gyd. Mae gwleidyddion, llywodraethau, perchnogion cyfryngau traddodiadol, archfarchnadoedd, enwogion, a phob personoliaeth ddylanwadol hefyd yn darlledu eu negeseuon gan ddefnyddio'r rhwydweithiau hyn.

Mae llawer o bobl yn ymddiried yn newyddion cyfryngau cymdeithasol yn fwy nag asiantaethau newyddion y llywodraeth oherwydd eu bod yn credu bod defnyddwyr cymdeithasol yn fwy dilys.

Nid oes bron unrhyw bwnc pwysig yn y byd nad yw'n cael ei drafod mewn sianeli cymdeithasol. Felly rhwydweithiau ar-lein a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn cynnwys cryn dipyn o newyddion dyddiol yn y byd.

Ar y llaw arall, mae busnesau hefyd yn defnyddio'r gwasanaethau cymdeithasol i fanteisio ar y mynediad gwych hwn i'r cyhoedd. Eu prif amcanion fel arfer yw ymwybyddiaeth brand, cynhyrchu plwm, gyrru traffig i dudalennau gwe, twf gwerthiant, a gwella gwasanaethau cwsmeriaid.

O ganlyniad, marchnata trwy rwydweithiau cymdeithasol wedi dod yn flaenoriaeth i lawer o berchnogion busnes a marchnatwyr. Mae llawer o gyfleoedd gwaith wedi'u creu ar gyfer marchnatwyr, generaduron cynnwys, rheolwyr cyfryngau cymdeithasol, dylunwyr graffig, ac ati yn ystod y degawd diwethaf.

Gyda llaw, mae'r swyddi hyn wedi dioddef llai nag unrhyw sector arall yn ystod yr achosion o COVID-19. Mae'r gallu i farchnata cyfryngau cymdeithasol o bell wedi annog brandiau i aseinio marchnatwyr o bell.

Gyda phobl yn defnyddio'r rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol fwy nag o'r blaen, mae siawns newydd wedi uno i frandiau farchnata eu cynhyrchion / gwasanaethau.

Wrth chwilio am gynnyrch, mae 54% o bobl yn troi at gyfryngau cymdeithasol at eu hymchwil. Mae 49% o gwsmeriaid yn seilio eu pryniannau ar argymhellion dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol.

Gall busnesau bach ddefnyddio'r cyfle hwn yn arbennig i gynnal ymgyrchoedd ar-lein. Byddai hyn yn effeithlon ac yn gost-effeithiol iawn iddynt ac yn cynyddu eu dilynwyr a chryfhau eu llinell waelod.

I grynhoi, mae dylanwad cyfryngau cymdeithasol ar ein bywydau yn sylweddol. Felly, ein tîm yn Socialtradia penderfynwyd crynhoi a darlunio’r data pwysicaf yn hyn o beth fel ffeithlun.

Ni waeth a ydych chi'n ddefnyddiwr cyffredin neu'n farchnatwr, rydym yn argymell eich bod yn ystyried bod y data hwn yn gwybod pwysigrwydd rhwydweithiau cymdeithasol.

Dylanwad Rhwydwaith Rhwydwaith Cymdeithasol