Sut mae Cyflymder Safle yn Effeithio ar Gyfraddau Trosi E-Fasnach Symudol

Masnach Symudol

Fe wnaethom integreiddio rhaglen wobrwyo a datblygu sawl llif awtomeiddio marchnata personol a soffistigedig ar gyfer cleient e-fasnach a gynyddodd eu refeniw yn ddramatig.

Wrth i ni barhau i wylio defnyddwyr yn llifo o'r e-byst trwy drawsnewidiadau, gwnaethom nodi sawl mater gyda'u gwesteiwr a'u platfform a oedd yn cael effaith sylweddol cyflymder y safle - rhwystredigaeth eu darpar gwsmeriaid a gyrru cyfraddau gadael i fyny - yn enwedig ymlaen ffôn symudol dyfeisiau.

Pam Mae Tudalen Cyflymder yn Bwysig

Pam Mae Tudalen Speed ​​yn Bwysig i E-Fasnach

Mae'n wych gweithio ar gaffael marchnata, cadw, ailwerthu, a chynyddu awtomeiddio gwerth archeb ar gyfartaledd ar gyfer e-fasnach ... ond oni bai bod cyflymder eich gwefan a'r profiad siopa yn rhagorol, nid ydych yn gwneud y mwyaf o'ch enillion ar fuddsoddiad marchnata. Yn ogystal, mae'n rhaid profi'ch gwefan e-fasnach nifer o wahanol ffyrdd i sicrhau bod cyflymder yn gyson dda:

 • A yw'ch gwefan e-fasnach yn gyson gyflym ar bob porwr?
 • A yw'ch gwefan e-fasnach yn gyflym yn gyson ar bob dyfais symudol?
 • A yw'ch gwefan e-fasnach yn gyflym yn gyson ar bob dyfais bwrdd gwaith?
 • A yw'ch gwefan e-fasnach yn gyson gyflym ym mhob rhanbarth daearyddol rydych chi'n ei gwasanaethu?
 • A yw'ch gwefan e-fasnach yn gyson gyflym pan fydd gennych lawer o ymwelwyr ar eich gwefan?

Mae rhannu perfformiad cyflymder eich gwefan a mesur cyfraddau trosi trwy'r segmentau hyn yn hollbwysig a gall dynnu sylw at rai materion amlwg a fydd yn effeithio ar gyfraddau trosi.

Cyfraddau Bownsio yn ôl Cyflymder Tudalen

Nid oes unrhyw gwestiwn ynghylch effaith gyffredinol cyflymder tudalen o ran cyfraddau gadael:

Cyfraddau Bownsio yn ôl Cyflymder Tudalen (Eiliadau)

Cyflymder Safle E-Fasnach Symudol

Nid oes gan ddefnyddwyr unrhyw bryder bellach wrth siopa ar ddyfais symudol fel y gwnaethant unwaith. Mae e-fasnach symudol yn eithaf pigog ... os yw'ch ymwelydd yn gwylio sgrin arall neu mewn sgwrs ac yn siopa ar eu dyfais symudol, mae'n rhaid i'ch cyflymder a'ch llwybr trosi weithio'n ddiymdrech, neu fel arall byddant yn bownsio'n gyfan gwbl neu'n cefnu ar y drol y maen nhw ' wedi cychwyn. Cymerwch gip ar y gwahaniaethau ymddygiad dramatig rhwng dyfeisiau:

 • A ymwelydd symudol yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o bownsio o safle nag a ymwelydd bwrdd gwaith.

Ystadegau ac Ymddygiad Pori Pen-desg Symudol

A sut mae hynny'n cyfieithu i ymddygiad siopa e-fasnach symudol? Mae'n enfawr:

 • Mae gwelliant 100-milieiliad yn cynyddu manwerthu cyfraddau trosi gan 8.4%
 • Mae gwelliant 100-milieiliad yn cynyddu manwerthu gwerth archeb ar gyfartaledd (AOV) 8.4%
 • Mae gwelliant 100-milieiliad yn cynyddu brand moethus golygfeydd tudalen gan 8.4%

Gwelliant Cyflymder Safle Symudol ar Drosiadau E-Fasnach a Gwerth Gorchymyn Cyfartalog

Mewn gwirionedd, dyma 4 astudiaeth achos ar effaith cyflymder tudalen e-fasnach symudol:

 • Byddai Amazon yn colli $ 1.6 biliwn y flwyddyn pe bai cyflymder ei safle yn arafu 1 eiliad.
 • Gwelodd stablau gynnydd o 10% yn y gyfradd trosi pan ostyngodd ei hamser llwyth canolrif tudalen gartref 1 eiliad.
 • Gwelodd Walmart gynnydd o 2% yn y cyfraddau trosi ar gyfer pob gwelliant 1 eiliad yn amseroedd llwyth tudalennau.
 • Gostyngodd AliExpress amser llwytho tudalennau 36% a gwelodd gynnydd o 10.5% mewn archebion a 27% o gynnydd mewn trosiadau ar gyfer cwsmeriaid newydd.
 • Canfu Aldo fod defnyddwyr symudol a brofodd amseroedd rendro cyflymach yn dod â 75% yn fwy o refeniw na'r cyfartaledd a 327% yn fwy o refeniw na'r rhai sy'n profi amseroedd rendro araf.

cyflymder tudalen astudiaethau achos e-fasnach

Pa mor Bwysig yw Cyflymder Gwe ar gyfer E-Fasnach?

 • Mae 88% o ymwelwyr yn dewis manwerthwyr ar-lein sy'n darparu profiad gwefan perfformiad uchel.
 • Mae $ 18 biliwn yn cael ei golli bob blwyddyn oherwydd troliau siopa segur.
 • Mae cwsmeriaid yn cofio bod amseroedd llwytho ar-lein 35% yn hirach nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Rydym wedi ysgrifennu'n helaeth ar y ffactorau sy'n effeithio ar amseroedd llwytho tudalennau a byddwn yn eich annog i weithio ar gyflymder tudalen cyn rydych chi'n dechrau dod â phobl i'ch gwefan.

Darparwyd yr ystadegau a'r graffeg hyn yn

Canllaw newydd ei lansio gan Arbenigwr Adeiladwr Gwefan Ystadegau Amser Llwytho Gwefan - Pam Mae Cyflymder yn Bwysig yn 2020. Gan ddefnyddio ystadegau manwl, asedau dylunio lluniaidd, ac astudiaethau achos proffesiynol, mae'r canllaw yn tynnu sylw at yr angen hanfodol am wefan sy'n llwytho'n gyflym i gadw defnyddwyr ar-lein yn fodlon ac yn deyrngar i siopau e-fasnach effeithlon. 

Darllenwch Pam Mae Cyflymder yn Bwysig yn 2020

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.