Sut Mae Sgoriau Cynnyrch Siopwyr yn Effeithio ar Fasnachwyr AdWords

Depositphotos 38521135 s

Cyflwynodd Google nodwedd AdWords yn hwyr ym mis Gorffennaf i helpu siopwyr i wneud penderfyniadau prynu mwy gwybodus. Hysbysebion Rhestru Cynnyrch (PLA) ar draws Google.com a Google Siopa nawr bydd ganddo sgôr siopa neu Google.

Meddyliwch am Amazon a dyna'n union beth welwch chi wrth chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau ar Google. Bydd y sgôr cynnyrch yn defnyddio'r system raddio 5 seren gyda chyfrifiadau adolygu.

Sgoriau Cynnyrch Google

Gadewch i ni ddweud eich bod yn y farchnad ar gyfer gwneuthurwr coffi newydd. Pan fyddwch chi'n chwilio am y cynnyrch gan Google, bydd y canlyniadau'n rhoi rhestr i chi o'r cynhyrchion sydd ar gael ynghyd â'u sgôr a'u cyfrifon adolygu. Mae'r nodwedd Google Ads newydd hon ar gael i siopwyr yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd.

Sut mae Sgoriau Cynnyrch yn Helpu Siopwyr

I siopwyr, mae'r budd yn eithaf amlwg. Gyda graddfeydd yn gwahanu cynhyrchion a gwasanaethau yn effeithlon, gall penderfyniadau prynu fod yn fwy gwybodus a gellir eu cwblhau'n gyflymach. Nid oes angen i siopwyr fynd trwy'r holl adolygiadau i fesur sut mae cynnyrch penodol yn teithio gyda defnyddwyr eraill.

Mae'n haws dod o hyd i wybodaeth hanfodol sy'n helpu siopwyr i benderfynu. Nid oes angen i ddefnyddwyr wneud chwiliad arall oherwydd bod adolygiadau cynnyrch yn iawn yno ar yr Hysbysebion Rhestru Cynnyrch diolch i'r nodwedd AdWords newydd.

Sut mae Sgoriau Cynnyrch yn Effeithio ar Fasnachwyr

Yn fwy na'r hyn y mae'r nodwedd AdWords newydd yn ei wneud i siopwyr, credir bod graddfeydd cynnyrch yn ddefnyddiol i fasnachwyr mewn sawl ffordd. Gyda graddfeydd yn gosod cynhyrchion a gwasanaethau ar wahân ar draws chwiliadau Google, gall Hysbysebion Rhestru Cynnyrch helpu i gynhyrchu traffig mwy cymwys i fasnachwyr. Mae profion cychwynnol mewn beta hefyd yn dangos cynnydd o 10 y cant mewn cyfraddau clicio drwodd ar Hysbysebion Rhestru Cynnyrch.

I ddarlunio ymhellach, gadewch inni fynd yn ôl at ein hesiampl gwneuthurwr coffi. Wrth chwilio am yr eitem yn Google.com neu Google Shopping, yr hyn y bydd siopwyr yn ei weld yw rhestr o ganlyniadau siopa noddedig. Efallai y bydd gan un eitem sgôr pedair seren gyda 230 o adolygiadau gan ddefnyddwyr. Un arall gyda sgôr o 4.5 seren gyda 3,427 o adolygiadau ac ati. Mae Google yn gwahanu'r eitemau ymhellach mwyaf poblogaidd a ystyriodd pobl hefyd.

Pan fydd siopwyr yn clicio ar y sgôr, cânt eu hailgyfeirio i ffenestr newydd lle mae mwy o fanylion am y sgôr. Gall yr adroddiad manwl gynnwys manylion fel gwasanaeth cwsmeriaid, trin hawliadau, gostyngiadau, cost, rhwyddineb prynu, ansawdd gwefan ac, wrth gwrs, boddhad cyffredinol. Hefyd wedi'i gynnwys yn y ffenestr hon mae dolen i hafan y masnachwr yn cynyddu'r siawns o glicio drwodd.

Sgoriau ac Adolygiadau Siopa Google

Mae Sgoriau Cynnyrch AdWords, yn fyr, yn cynnig ffordd arall i fasnachwyr sefyll allan o'r gystadleuaeth wrth gynyddu canran CTR ac yn y pen draw proffidioldeb.

Lle mae Google yn Cael y Data

Mae helpu siopwyr i wneud penderfyniadau gyda sgôr siopa Google wrth gynyddu amlygiad eich cynnyrch a CTR i gyd yn dda. Ond pa mor gyfreithlon yw'r sgôr mewn gwirionedd? O ble ddaeth y data ar gyfer y sgôr?

Yn ôl Google, mae'r sgôr cynnyrch yn gasgliad o ddata ardrethu ac adolygu o sawl ffynhonnell. Gall graddfeydd ddod gan fasnachwyr, defnyddwyr, agregwyr trydydd parti a safleoedd golygyddol gyda'i gilydd i ddangos cynrychiolaeth gyfanredol o'r sgôr honno.

Daw'r data, mewn geiriau eraill, yn bennaf Arolygon Defnyddwyr Google sef ffordd y peiriant chwilio i gael adborth gan ddefnyddwyr. Mae'r graddfeydd terfynol a ddangosir ar y canlyniadau chwilio yn seiliedig ar dros 1,000 o arolygon fel arfer. Mae diweddariadau hefyd yn cael eu gweithredu'n barhaus wrth i'r farn gyffredinol am y cwmni, y cynnyrch neu'r gwasanaethau newid.

Pwy all Ddefnyddio'r Nodwedd Sgorio Cynnyrch

Mae graddfeydd ar gyfer Hysbysebion Rhestru Cynnyrch ond yn ddefnyddiol i fasnachwyr a hysbysebwyr sy'n targedu siopwyr yr UD. Er mwyn galluogi'r nodwedd, rhaid i fasnachwyr ddewis rhannu eu holl ddata adolygu cynnyrch naill ai'n uniongyrchol â Google neu drwy agregydd trydydd parti. Ymhlith y ffynonellau trydydd parti cymeradwy mae Bazaarvoice, Ekomi, Feefo, PowerReviews, Reevoo, ResellerRatings, Siopwr Cymeradwy, TurnTo, Adolygiadau wedi'u Gwirio, Golygfeydd, Yotpo.

Rhaid i fasnachwyr gael o leiaf dri adolygiad i fod yn gymwys. Mae Google hefyd yn rhoi digon o amser i fasnachwyr benderfynu a ddylent rannu cynnwys adolygu neu fel arall gan ddechrau o ddiwedd mis Gorffennaf trwy fis Hydref. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gan bob hysbyseb rhestru cynnyrch y nodwedd graddio cynnyrch ar gyfer y rhai sydd â data adolygu. Dewch fis Tachwedd, dim ond os dewisodd y masnachwr rannu adolygiadau ar gyfer eu priod gynhyrchion y dangosir graddfeydd cynnyrch.

Sut i Alluogi Graddfeydd Cynnyrch Google

Os yw Google wedi casglu digon o ddata adolygu ar gyfer eich cynhyrchion, dylai'r sgôr ymddangos yn awtomatig ar eich rhestrau. Os ydych chi am sicrhau, fodd bynnag, y bydd y sgôr yn dal i fod yno ar ôl y cyfnod gras, gallai hefyd gwblhau'r ffurflen graddio cynnyrch heddiw.

Os yw'ch busnes yn defnyddio PLAs, dyma un cyfle i fanteisio. Mae graddfeydd da sydd ynghlwm wrth eich rhestrau yn un ffordd i ddenu a helpu siopwyr gyda'u penderfyniadau prynu. Gall graddfeydd gwael, ar un llaw, dynnu cymaint o sylw oddi wrth eich cynhyrchion. Felly cadwch mewn cof bod graddfeydd yn newid dros amser. Er mwyn aros ar y brig yn barhaus, nid oes ffordd well o wneud busnes na chynnig gwasanaeth gwych i gwsmeriaid a dim ond y cynhyrchion gorau. Anelwch at sgôr 5 seren bob tro ac i'ch busnes yr unig gyfeiriad yw i fyny.