Sut mae Perthynas yn Gyrru Cyfres Gweminar Refeniw

Sut mae Perthynas yn Gyrru Cyfres Gweminar Refeniw | Blog Tech Marchnata

Sut mae Perthynas yn Gyrru Cyfres Gweminar Refeniw | Martech ZoneYn ystod mis Mehefin, ymunodd fy ffrindiau a chleientiaid, Right On Interactive a TinderBox, i greu ffantastig cyfres gweminar sut mae perthnasoedd yn gyrru refeniw. Right On Interactive, un o noddwyr y Martech Zone, yn darparu a datrysiad awtomeiddio marchnata gyda ffocws ar ennill, cadw a thyfu perthnasoedd. SaaS yw TinderBox meddalwedd cynnig gwerthu ar-lein  mae hynny'n ei gwneud hi'n hawdd creu cynigion gwerthu amlgyfrwng, cydlynol ar gyfer eich rhagolygon. Mae gan y ddau fewnwelediad anhygoel i'r diwydiannau marchnata a gwerthu, y maen nhw wedi'u rhannu yn y gyfres weminar hon.

Cyfres 3 rhan yw hon, gyda ffocws ar wahanol rannau o'r cylchoedd marchnata a gwerthu ym mhob gweminar 30 munud. Dyma rai siopau tecawê allweddol o bob sesiwn, ond dylech chi bendant gwrandewch ar y gyfres i ddysgu mwy! Gallwch hefyd ddilyn y sgwrs ar Twitter gyda'r hashnod #revwebseries.

Rhan 1: Peintio Llun o'ch Rhagolwg

Dyma rai pwyntiau trafod a siopau tecawê o'r weminar hon:

 • Gyda phwy ddylech chi fod yn treulio'ch amser yn siarad
 • “Disgwylir i fabwysiadu technoleg awtomeiddio marchnata gynyddu 50% erbyn 2015.” (Penderfyniadau Sirius)
 •  “Nid yw 50% o dennynau cymwys yn barod i brynu ar unwaith.” (Gleanster)
 •  Newid o'r cwmni yn dweud wrthych beth yw eich problem i'ch helpu chi i ddatrys y problemau rydych chi wedi'u nodi
 •  Sut mae caffael plwm yn ymwneud yn fwy â'r gobaith
 • Ansawdd dros faint (arweinyddion)
 • Creu cyfathrebu perthnasol wedi'i deilwra
 • Cydnabod yr holl brif ffynonellau ar gyfer mwy o drawsnewidiadau
 • Awgrymiadau ar sut i ddechrau (nodau, proffiliau cwsmeriaid, arweinwyr busnes)

Rhan 2: Mae'r Sgôr yn Adrodd Stori

 • Sôn am alinio nodau gwerthu a marchnata
 • Sicrhewch fod y handoff yn llyfn ac yn effeithlon ac yn effeithiol
 • “Dywed 47% o farchnatwyr B2b eu bod naill ai’n cau llai na 4% o’r holl arweinwyr a gynhyrchir gan farchnata, neu nad ydynt hyd yn oed yn gwybod y metrig hwn.” (Ymchwil Forrester)
 • “Mae pobl 12% yn fwy tebygol o brynu gennych chi os gallwch chi greu cysylltiad emosiynol.” (Pôl Gallup)
 • “Erbyn 2020, bydd cwsmeriaid yn rheoli 85% o’u perthynas heb siarad â bod dynol.” (Ymchwil Gartner)
 • Defnyddio sgorio i nodi a chymhwyso'n fewnol
 • Dylai'r sgoriau gyfateb i wahanol fathau o berthnasoedd
 • Dylid trin pob cam yn wahanol
 • Mae'r niferoedd yn rhoi mewnwelediad i'r stori gyfan - cylch bywyd perthynas

 Gwrandewch ar Ran 2 yma.

Rhan 3: Dewch i Ni Bersonol

 • “Mae prynwyr B2B cymaint â 70% drwy’r broses brynu cyn cysylltu â’r gwerthwr.” (Penderfyniadau Sirius)
 • Alinio offer â'r berthynas
 • Sôn am y trosglwyddiad di-dor o farchnata i werthiannau
 • Parch, Perthnasedd, Ymatebolrwydd
 • Denu, Meithrin, Trosi (twmffat gwerthu / marchnata a sut maen nhw'n newid)
 • Profiad wedi'i frandio'n llwyr i gwsmeriaid
 • Defnyddio technoleg i gysylltu'n genedlaethol ac yn fewnol
 • Mae data yn gyrru trosiadau
 • Mae bargeinion yn cau oherwydd perthynas
 • Siaradwch i lwyfan
 • Mae amser i fod yn bersonol yn cymryd 70% o'r ffordd trwy'r broses

Gwrandewch ar Ran 3 yma.

Cymerwch yr amser a gwrandewch ar hyn yn wirioneddol wych cyfres gweminar - ni fyddwch yn difaru!